.NET için Cloud Data Fusion API İstemci Kitaplığı

Cloud Data Fusion API: Cloud Data Fusion, veri ardışık düzenlerini hızlı bir şekilde oluşturup yönetmek için tümüyle yönetilen, bulutta yerel ve kurumsal bir veri entegrasyonu hizmetidir. Zaman verimliliğini artırıp karmaşıklığı azaltmak için grafik arayüz sağlar ve işletme kullanıcılarının, geliştiricilerin ve veri bilimcilerin altyapıyla uğraşmak zorunda kalmadan verileri temizlemek, hazırlamak, karıştırmak, aktarmak ve dönüştürmek için kolay ve güvenilir bir şekilde ölçeklenebilir veri entegrasyonu çözümleri derlemesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Data Fusion API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.DataFusion.v1beta1.