.NET için Cloud Trace API İstemci Kitaplığı

Cloud Trace API: Uygulama izleme verilerini görüntüleme için Cloud Trace'e gönderir. İzleme verileri, varsayılan olarak tüm App Engine uygulamaları için toplanır. Diğer uygulamalardan izleme verileri bu API kullanılarak sağlanabilir. Bu kitaplık, doğrudan Cloud Trace API ile etkileşim kurmak için kullanılır. Uygulamanızı Cloud Trace için kullanmak istiyorsanız OpenTelemetry kullanmanızı öneririz.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Trace API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

Şu NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudTrace.v2beta1.