.NET için Cloud Tasks API İstemci Kitaplığı

Cloud Tasks API: Çok sayıda dağıtılmış isteğin yürütülmesini yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Tasks API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudTasks.v2.