.NET için Google Cloud Support API İstemci Kitaplığı

Google Cloud Support API: Customer Care destek teklifleri için Google Cloud teknik destek kayıtlarını yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Cloud Support API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudSupport.v2beta.