.NET için Cloud Shell API İstemci Kitaplığı

Cloud Shell API: Kullanıcıların bulutta çalışan etkileşimli kabuk oturumlarını başlatmasına, yapılandırmasına ve bağlanmasına olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Shell API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudShell.v1.