.NET için Cloud Scheduler API İstemci Kitaplığı

Cloud Scheduler API: Düzenli ve yinelenen bir plana göre çalışan işler oluşturur ve yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Scheduler API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudScheduler.v1beta1.