.NET için Cloud Resource Manager API İstemci Kitaplığı

Cloud Resource Manager API: Google Cloud Platform kaynak kapsayıcıları için meta veriler oluşturur, okur ve günceller.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Resource Manager API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.CloudResourceManager.v2beta1.