.NET için Error Reporting API İstemci Kitaplığı

Error Reporting API: Bulut hizmetleri ve uygulamalarındaki benzer hataları gruplayıp sayar, yeni hataları bildirir, hata gruplarına ve bunlarla ilişkili hatalara erişim sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Hata Bildirimi API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Clouderrorreporting.v1beta1.