.NET için İkili Program Yetkilendirmesi API İstemci Kitaplığı

Binary Authorization API: İkili Program Yetkilendirmesi'nin yönetim arayüzüdür. İkili Program Yetkilendirmesi, Google Kubernetes Engine (GKE), Anthos Service Mesh, Anthos Kümeleri ve Cloud Run'a dağıtılan görüntüler için politika tabanlı dağıtım doğrulaması ve denetimi sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Binary Authorization API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.BinaryAuthorization.v1.