.NET için Bare Metal Çözümü API İstemci Kitaplığı

Bare Metal Çözüm API'si: Bir Google Cloud veri merkezinin yakınındaki bölgesel bir uzantıda kurulu Bare Metal Çözümü donanımını yönetme yolları sunar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Bare Metal Solution API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Baremetalsolution.v1alpha1.