.NET için Google Analytics Data API İstemci Kitaplığı

Google Analytics Data API: Google Analytics'teki rapor verilerine erişir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Analytics Data API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AnalyticsData.v1beta.