.NET için Yönetici SDK'sı API İstemci Kitaplığı

Admin SDK API: Yönetici SDK'sı, kurumsal alan yöneticilerinin kullanıcı, gruplar gibi kaynakları görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır. Ayrıca, alanın denetim ve kullanım raporları da sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Admin SDK API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Admin.Reports.reports_v1.