مدیریت برنامه اندروید را در کنسول EMM خود ادغام کنید

Google Play EMM API برای توسعه دهندگان ثبت نام شده برای انجمن EMM در دسترس است و از الزامات مدیریت برنامه برای مجموعه راه حل های سازمانی Android پشتیبانی می کند.

ثبت نام مشتریان و مدیریت کاربران

یکپارچه سازی جریان ها برای جذب مشتریان جدید سازمانی. مدیران فناوری اطلاعات را فعال کنید تا حساب‌های کاربر و دستگاه جدید ایجاد کنند یا حساب‌های موجود را از کنسول EMM خود مدیریت کنند.

شروع کنید

از چرخه عمر مدیریت برنامه کامل پشتیبانی کنید

از ویژگی‌های تعبیه‌شده در Google Play مدیریت‌شده، فروشگاه برنامه سازمانی Google، برای ایجاد یک تجربه مدیریت برنامه بصری برای مدیران فناوری اطلاعات استفاده کنید. Play EMM API به شما امکان می دهد وظایفی مانند تأیید، نصب و حذف برنامه ها را مستقیماً در کنسول EMM خود ادغام کنید.

بیشتر بدانید