Publikowanie aplikacji prywatnych dla klientów firmowych

Interfejs Google Play Custom App Publishing API pozwala klientom biznesowym publikować aplikacje prywatne (nazywane też aplikacjami niestandardowymi) w zarządzanym Sklepie Google Play bezpośrednio z konsoli EMM lub IDE, dzięki czemu administratorzy IT nie muszą mieć dostępu do Konsoli Google Play za każdym razem, gdy aplikacja jest opublikowana w organizacji.

  • Aplikacje publikowane przy użyciu tego interfejsu API są trwale prywatne, co oznacza, że nie można ich upublicznić. Aplikacje na stałe przechodzą proces weryfikacji, który pojawia się w zarządzanym Sklepie Google Play w ciągu 5 minut (w porównaniu z ponad 2 godzinami w Konsoli Play).
  • Jedyne informacje potrzebne do opublikowania aplikacji to tytuł i domyślny język.
  • Za pomocą interfejsu Google Play Developer API możesz zintegrować z interfejsem dodatkowe funkcje zarządzania aplikacjami prywatnymi.

Na tej stronie znajdziesz szczegółowe wskazówki, jak zintegrować prywatne publikowanie aplikacji z konsolą EMM lub IDE dla klientów.

Zobacz, jak to zrobić