Android Management API

Interfejs Android Management API umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami i aplikacjami z Androidem w firmie.

Usługa: androidmanagement.googleapis.com

W celu wywołania tej usługi zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywołania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API używaj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://androidmanagement.googleapis.com

Zasób REST: v1.enterprises

Metody
create POST /v1/enterprises
Tworzy grupę.
delete DELETE /v1/{name=enterprises/*}
Trwale usuwa grupę oraz wszystkie powiązane z nią konta i dane.
get GET /v1/{name=enterprises/*}
Pobiera grupę.
list GET /v1/enterprises
Wyświetla listę firm zarządzanych przez EMM.
patch PATCH /v1/{name=enterprises/*}
Aktualizuje grupę.

Zasób REST: v1.enterprises.applications

Metody
get GET /v1/{name=enterprises/*/applications/*}
Pobiera informacje o aplikacji.

Zasób REST: v1.enterprises.devices

Metody
delete DELETE /v1/{name=enterprises/*/devices/*}
Usuwa urządzenie.
get GET /v1/{name=enterprises/*/devices/*}
Pobiera urządzenie.
issueCommand POST /v1/{name=enterprises/*/devices/*}:issueCommand
Wydaje polecenie na urządzeniu.
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/devices
Wyświetla listę urządzeń w danej firmie.
patch PATCH /v1/{name=enterprises/*/devices/*}
Aktualizuje urządzenie.

Zasób REST: v1.enterprises.devices.operations

Metody
cancel POST /v1/{name=enterprises/*/devices/*/operations/*}:cancel
Rozpoczyna anulowanie asynchroniczne w przypadku długo trwającej operacji.
get GET /v1/{name=enterprises/*/devices/*/operations/*}
Pobiera najnowszy stan długo trwającej operacji.
list GET /v1/{name=enterprises/*/devices/*/operations}
Zawiera listę operacji zgodnych z filtrem określonym w żądaniu.

Zasób REST: v1.enterprises.enrollmentTokens

Metody
create POST /v1/{parent=enterprises/*}/enrollmentTokens
Tworzy token rejestracji dla danej firmy.
delete DELETE /v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}
Usuwa token rejestracji.
get GET /v1/{name=enterprises/*/enrollmentTokens/*}
Pobiera aktywny, niewygasły token rejestracji.
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/enrollmentTokens
Wyświetla listę aktywnych i niewygasłych tokenów rejestracji dla danej firmy.

Zasób REST: v1.enterprises.migrationTokens

Metody
create POST /v1/{parent=enterprises/*}/migrationTokens
Tworzy token migracji, aby przeprowadzić migrację istniejącego urządzenia z zarządzania przez kontroler zasad dotyczących urządzeń (DPC) EMM do zarządzania przez interfejs Android Management API.
get GET /v1/{name=enterprises/*/migrationTokens/*}
Pobiera token migracji.
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/migrationTokens
Wyświetla listę tokenów migracji.

Zasób REST: v1.enterprises.policies

Metody
delete DELETE /v1/{name=enterprises/*/policies/*}
Usuwa zasadę.
get GET /v1/{name=enterprises/*/policies/*}
Pobiera zasadę.
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/policies
Wyświetla listę zasad obowiązujących w danej firmie.
patch PATCH /v1/{name=enterprises/*/policies/*}
Aktualizuje lub tworzy zasadę.

Zasób REST: v1.enterprises.webApps

Metody
create POST /v1/{parent=enterprises/*}/webApps
Tworzy aplikację internetową.
delete DELETE /v1/{name=enterprises/*/webApps/*}
Usuwa aplikację internetową.
get GET /v1/{name=enterprises/*/webApps/*}
Pobiera aplikację internetową.
list GET /v1/{parent=enterprises/*}/webApps
Wyświetla listę aplikacji internetowych należących do danej firmy.
patch PATCH /v1/{name=enterprises/*/webApps/*}
Aktualizuje aplikację internetową.

Zasób REST: v1.enterprises.webTokens

Metody
create POST /v1/{parent=enterprises/*}/webTokens
Tworzy token internetowy, aby uzyskać dostęp do możliwego do umieszczenia interfejsu internetowego zarządzanego Sklepu Google Play w przypadku danej firmy.

Zasób REST: v1.provisioningInfo

Metody
get GET /v1/{name=provisioningInfo/*}
Informacje o obsłudze administracyjnej urządzeń możesz uzyskać, korzystając z identyfikatora podanego w adresie URL logowania.

Zasób REST: v1.signupUrls

Metody
create POST /v1/signupUrls
Tworzy adres URL rejestracji w firmie.