Method: enterprises.enrollmentTokens.list

Belirli bir kuruluş için etkin ve süresi dolmamış kayıt jetonlarını listeler. Liste öğeleri EnrollmentToken nesnesinin yalnızca kısmi bir görünümünü içerir. Yalnızca şu alanlar doldurulur: name, expirationTimestamp, allowPersonalUsage, value, qrCode. Bu yöntemin amacı, etkin kayıt jetonlarının yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmaktır. Güvenlik nedeniyle, etkin kayıt jetonlarının kullanımı sona erdiğinde delete işlem yapılması önerilir.

HTTP isteği

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/enrollmentTokens

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Kuruluşun enterprises/{enterpriseId} biçimindeki adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

İstenen sayfa boyutu. Hizmet bu değerden daha az sonuç döndürebilir. Bu değer belirtilmediğinde en fazla 10 öğe iade edilir. Maksimum değer 100'dür; 100'den büyük değerler 100'e zorlanır.

pageToken

string

Sunucu tarafından döndürülen sonuç sayfasını tanımlayan bir jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Belirli bir kuruluş için kayıt jetonlarını listeleme isteğine verilen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "enrollmentTokens": [
  {
   object (EnrollmentToken)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
enrollmentTokens[]

object (EnrollmentToken)

Kayıt jetonlarının listesi.

nextPageToken

string

Daha fazla sonuç varsa sonraki sonuç sayfasını almak için jeton.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.