Mã mẫu và tệp bảng chú giải thuật ngữ Vocab được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0. Tất cả nội dung khác của trang này, bao gồm cả hình ảnh, đều được cấp phép theo Giấy phép ghi công theo Creative Commons 4.0.