Google Ads Yeniden Pazarlama Kitleleri oluşturmak için Kullanıcı Verilerini içe aktarma

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu kılavuzda, kullanıcı verilerinin Google Analytics'e nasıl aktarılacağı ve bu verilerin Google Ads için yeniden pazarlama kitleleri oluşturmak üzere nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Giriş

Google Analytics, Google Analytics'i Google Ads'e bağladığınızda kullanıcılarınızı analiz edip segmentlere ayırmak ve Google Ads yeniden pazarlama kitleleri oluşturmak için çok çeşitli araçlar sağlar. Verileri içe aktarma, kullanıcı segmentasyonunu ve yeniden pazarlama kitlelerini geliştirmek için kullanılabilir. Bu sayede, Google Analytics dışında depolanan kullanıcı bilgilerini içe aktarıp bunlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin, CRM sistemleri gibi.

Bu makalede aşağıdaki Google Analytics teknolojileri kullanılmaktadır:

 • User-ID
 • Yeniden Pazarlama Kitleleri
 • Görüntülü Reklamcılık Özellikleri
 • Verileri içe aktarma

Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili kaynaklar bölümünü inceleyin.

Genel bakış

Harici CRM verilerinizden yararlanarak Google Analytics'te Google Ads yeniden pazarlama kitleleri oluşturmak için üç ana adım vardır:

 1. Hesabınızı yapılandırma: Google Ads hesabınızı bağlayın, kullanıcı kapsamlı boyutlar ve veri kümesi oluşturun ve kullanıcı verilerinizi yükleyin.
 2. İzleme kodunuzu güncelleyin: Yeniden pazarlama görüntüleme özelliğini etkinleştirin ve isabet verileriyle kullanıcı kapsamlı veriler gönderin.
 3. Analiz ve işlem yapma: Kullanıcı segmentleri oluşturmak için kullanıcı verilerini analiz edin ve yeniden pazarlama kitlesini Google Ads'e aktarın.

Hesabınızı yapılandırma

Google Analytics Yönetici bölümünde, yapmanız gereken birkaç defalık işlem vardır. Google Analytics yönetim adımları şunlardır:

 1. Google Analytics ve Google Ads hesaplarınızı bağlama
 2. Kullanıcı kapsamı boyutları oluşturma
 3. Veri kümesi oluşturma
 4. Verileri hazırlama ve yükleme
 5. Kullanıcı verilerini yükleme

Yeniden pazarlama kitlelerini Google Analytics'ten Google Ads'e aktarmak için önce iki hesabınız arasında bağlantı oluşturmanız gerekir. Hesaplarınızı API üzerinden programatik olarak veya Google Analytics Yönetici bölümünden aşağıdaki adımları uygulayarak bağlayabilirsiniz:

 1. Mülk sütununda, Google Ads Bağlantısı -> +Yeni Google Ads Bağlantısı'nı tıklayın.
 2. Bağlanacak Google Ads hesaplarını seçin.
 3. Bağlamak istediğiniz görünümleri (profilleri) seçin.
 4. Kaydet'i tıklayın.
Şekil 1: Google Ads hesabı bağlantı listesi.

Kullanıcı kapsamı boyutları oluşturma

Kullanıcıları bir CRM sisteminden harici verilerle eşlemek için Google Analytics'te CRM kullanıcısını ve içe aktarılan değerleri temsil eden özel boyutlar kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanıcıyı temsil eden isabet verileriyle birlikte gönderilecek CRM Kullanıcı Kimliği ve Google Analytics'e aktarılan CRM verilerinden ayarlanan Yaşam Boyu Değer olmak üzere kullanıcı kapsamlı iki boyut oluşturabilirsiniz. Boyut oluşturma adımları:

 1. Özel Tanımlar -> Özel Boyutlar -> + Yeni Özel Boyut'u tıklayın.
 2. Boyutları adlandırın ve kapsamı Kullanıcı olarak ayarlayın.
 3. Oluştur'u tıklayın.
Şekil 2: Kullanıcı kapsamlı boyut listesi.

User-ID ve özel boyutlar

Google Analytics'te bulunan User ID boyutu, bu örnekte CRM verilerini bir kullanıcıyla birleştirmek için kullanılmaz. Bunun nedeni, User ID özelliğinin birincil kullanım alanı verilerin içe aktarılması değil, cihazlar arası raporlamanın etkinleştirilmesidir. User-ID için kullanılan kimlikler ile harici sistemlerde kullanılabilen kimlikler arasında veri çakışmalarını önlemek için özel bir boyut kullanmanız önerilir.

Veri kümesi oluşturma

Kullanıcı verilerinizi içe aktarmak için bir veri kümesi oluşturmanız gerekir. Veri kümesi, Google Analytics'teki bir veya daha fazla harici veri kaynağını temsil etmek için kullanılır. Veri kümesi yalnızca Web Arayüzü üzerinden oluşturulabilir.

Yönetici sayfasının Mülk sekmesi altında aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Verileri İçe Aktarma'yı seçin.
 2. Yeni Veri Kümesi'ni tıklayın.
 3. Tür için Kullanıcı Verileri'ni seçin ve Sonraki Adım'ı tıklayın.
 4. Veri kümesine bir ad verin ve en az bir görünüm (profil) seçip Sonraki Adım'ı tıklayın.
 5. Anahtar için yukarıda tanımladığımız CRM Kullanıcı Kimliği boyutunu seçin.
 6. İçe Aktarılan Veriler için yukarıda oluşturduğumuz Yaşam Boyu Değer boyutunu seçin.
 7. İsabet verilerinin üzerine yaz seçeneğini belirleyin.
 8. Kaydet'i tıklayın.
Şekil 3: Veri kümesi oluşturma.

Kullanıcı verilerini yükleme için hazırlama

Google Analytics, kullanıcı verilerinin düzgün şekilde biçimlendirilmiş bir virgülle ayrılmış dosya (CSV) olarak yüklenmesini bekler. Yüklemeden önce kullanıcı verilerinin bu gereksinimleri karşıladığından emin olmanız gerekir.

CSV dosyasında yapmanız gereken temel değişiklikler ve doğrulamalar şunlardır:

 • Sütun başlıklarını Google Analytics'in tanıdığı başlıkları kullanarak yeniden adlandırın. Üstbilgiyi web arayüzündeki veri kümesi ayrıntılar sayfasından alabilirsiniz.
 • Gerekli tüm eksik değerleri girin.

Örneğin, kullanıcı verilerinizi bir CRM aracından aşağıdaki biçimde dışa aktarabilirsiniz:

Şekil 4: Kullanıcı verileri bir CRM sisteminden dışa aktarılmıştır.

Verileri doğru şekilde biçimlendirdikten sonra aşağıdaki örnekteki gibi görünmelidir:

ga:dimension1,ga:dimension2
123,Gold
124,Platinum
125,Silver
126,Bronze
127,Platinum

Kullanıcı verilerini yükle

Özel boyutlarınızı ve veri kümenizi oluşturup kullanıcı verilerinizi bir CSV dosyasına yüklemek için hazırladıktan sonra Management API'sini veya web arayüzünü kullanarak içerik verilerinizi yüklemeye hazırsınız demektir.

Google Analytics' sorgu zamanı boyutunu genişletme (QTDW), bir kullanıcı sitenizi ziyaret ettikten sonra verileri içe aktarmanıza olanak tanır. QTDW, son 30 gün içinde DCLK (veya Optimize'ın kullanılması durumunda Google Analytics) çerezlerine bakmaya çalışan yeni bir Sorgu Zamanı Verilerini İçe Aktarma veri kümesi yüklendiğinde kitle listelerini de yeniden doldurur. Daha fazla bilgi için Analytics'te Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni Etkinleştirme başlıklı makaleyi inceleyin.

İzleme kodunuzu güncelleme

Kullanıcıları yüklenen CRM verileriyle doğru bir şekilde eşleştirmek ve Google Analytics'te yeniden pazarlamayı etkinleştirmek için izleme kodunuzda iki değişiklik yapılması gerekir:

Kitaplık yükleme snippet'inden sonra izleme kodunuz aşağıdaki örnek gibi görünmelidir:

 ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');
 ga('require', 'displayfeatures');
 ga('set', 'dimension1', 'NNNN'); // Where NNNN represents the CRM User Id.
 ga('send', 'pageview');

Analiz ve işlem yapma

Bileşen parçaları yerine oturduktan sonra sonuçları analiz edip gerekli işlemleri yapmak mümkündür. İçe aktarılan verilerden yeniden pazarlama kitlesi oluşturmak için gereken adımlar şunlardır:

 1. Özel rapor oluşturma
 2. Segment oluşturma
 3. Yeniden pazarlama kitlesi oluşturma

Bir özel rapor oluşturun

İçe aktarılan kullanıcı verilerini doğrulamanın ve değerlendirmenin en kolay yolu özel rapor oluşturmaktır. Örnek:

 1. + Yeni Özel Rapor'u tıklayın.
 2. Rapor türünü Düz Tablo olacak şekilde değiştirin.
 3. Yukarıda oluşturduğumuz Yaşam Boyu Değer özel boyutunu seçin.
 4. Oturumlar'ı veya kullanıcı gruplarının davranışını ölçmek için kullanmak istediğiniz başka bir metriği seçin.

Segment oluşturma

Hedeflemek istediğiniz kullanıcıları temsil eden bir segment oluşturun. Özel raporda aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Segment Ekle'yi tıklayın.
 2. Yeni Segment'i tıklayın.
 3. Gelişmiş Koşullar'ı tıklayın.
 4. Oturumlar olan filtreyi Kullanıcılar olarak değiştirin.
 5. Yukarıda oluşturulan Yaşam Boyu Değer özel boyutunu seçin.
 6. Segmente istediğiniz sayıda koşullu grup ekleyin ve Kaydet'i tıklayın.
 7. Segmentten memnun olana kadar segmentlerin koşullarını yineleyin ve sonuçları özel raporda görüntüleyin.

Yeniden pazarlama kitlesi oluşturma

Segment oluşturduktan sonra, bir yeniden pazarlama kitlesi oluşturabilirsiniz. Google Analytics yönetici sayfasından yeniden pazarlama kitlesi oluşturma adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Mülk sütununun altında Yeniden Pazarlama -&Kitleler'i tıklayın.
 2. + Yeni Kitle'yi tıklayın.
 3. Segmentleri kullanarak kendi yeniden pazarlama türümü oluştur'u seçin.
 4. İçe Aktar'ı tıklayın ve yukarıda oluşturulan Yaşam Boyu Değer özel segmentini seçin.
 5. Bu kitleye erişimi olacak Google Ads hesabını seçin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Sonraki adımlar

Yeniden pazarlama kitlesi oluşturduktan sonra, sıra yeni bir Google Ads kampanyası oluşturmaya ve kitlenizi bir reklam grubuna eklemeye gelir. Ayrıntılar için Google Ads Yeniden Pazarlama Yardım Merkezi makalesine göz atın.

İlgili kaynaklar

Her bir özellik hakkında daha fazla bilgi için: