Google Ads Yeniden Pazarlama Kitleleri oluşturmak için CRM Verilerini Google Analytics ile entegre etme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu kılavuzda, CRM kullanıcı verilerinin Google Analytics'e nasıl entegre edileceği ve bu verilerin Google Ads yeniden pazarlama kitleleri oluşturmak için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Farklı entegrasyon seçeneklerine genel bakış

Universal Analytics, web yöneticilerinin kullanıcıları hakkındaki CRM verilerini, segmentasyon, raporlama ve Görüntülü Reklam Ağı kampanyaları için kullanılabilecek yeniden pazarlama listeleri veya Arama Ağı reklamlarına yönelik yeniden pazarlama listeleri (ARYPL) amacıyla Google Analytics'e göndermesini sağlar.

CRM verilerini Google Analytics'e göndermenin üç yolu vardır (bu özellikler karşılıklı olarak hariç değildir):

Bu üç veri gönderme yöntemi arasında küçük dezavantajlar vardır ancak her durumda, CRM verileri Google Analytics'te özel boyutlar olarak depolanmaya devam eder.

Kullanıcılarınızla ilgili CRM verilerini Google Analytics'e göndermek için en temel koşul, CRM verilerini hem sizin hem de Google Analytics tarafından bilinen ortak bir tanımlayıcı göndermek istediğiniz her bir kullanıcı için sahip olmanızdır. Bu kullanıcı tanımlayıcısı, kullanıcınız için oluşturduğunuz birinci taraf kimliği veya Google Analytics tarafından oluşturulan bir tanımlayıcı olabilir. E-posta adresleri, kullanıcı girişleri, vatandaşlık numaraları veya telefon numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimliği tanımlayabilecek bilgileri hiçbir durumda kullanamazsınız. Kendi kullanıcı tanımlayıcınızı kullanmayı planlıyorsanız kabul edilebilir bir kullanıcı kimliğinin anlamını incelediğinizden emin olun.

CRM verilerinizin Google Analytics ile entegrasyonunu planlamanın ilk adımı, verileriniz ile Google Analytics arasında ortak anahtar olarak hangi tanımlayıcının kullanılacağına karar vermektir.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, CRM verilerini veri içe aktarma yoluyla göndermeyi planlıyorsanız CRM verilerinize katılmak için kullanıcı arama anahtarı olarak Google Analytics tarafından oluşturulan İstemci Kimliğini kullanmanın mümkün olmaması nedeniyle özel bir ziyaretçi Tanımlayıcısı kullanmanız gerekir.

Öte yandan, Measurement Protocol aracılığıyla CRM verilerini göndermeyi planlıyorsanız ziyaretçi tanımlayıcısı olarak Google Analytics cid kullanmanızı öneririz. Ancak kendi kullanıcı kimliğinizi de kullanabilirsiniz. Measurement Protocol'u kendi kullanıcı kimliğinizle kullanmak istiyorsanız Google Analytics User-ID geçersiz kılma işlevini de uygulamanız gerekir.

CRM verilerini verileri içe aktarma yoluyla gönderme

Verileri içe aktarma, CRM verilerinizi Google Analytics'e kullanıcı arayüzü üzerinden manuel olarak veya programatik olarak Google Analytics yönetim API'si aracılığıyla yüklenen dosyalar aracılığıyla yüklemenize olanak tanır. Yukarıda belirtildiği gibi bu yaklaşım, CRM verilerinizi Google Analytics kullanıcı verileriyle birleştirmek için tescilli bir kullanıcı kimliği kullanılmasını gerektirir.

Aşağıda, tescilli ziyaretçi kimliği ve verileri içe aktarma yoluyla Google Analytics'e CRM verilerini gönderme işleminin üst düzey bir açıklaması verilmiştir.

1. CRM Ziyaretçi Kimliğini Google Analytics TAG adresine gönderin.
    2. CRM'den Ziyaretçi Kimliği'ne göre Ziyaretçi Özellikleri'ni alın.
    3. CRM kullanıcı özelliğini bir CSV dosyası aracılığıyla Google Analytics'e yükleyin.
    4. CRM özellikleri, Google Analytics'teki site etkinliği verileriyle birleştirilir.

Bu yaklaşımın başlıca avantajı, mevcut kullanıcı kimlik doğrulama teknolojinizden yararlanıp yalnızca kendi kullanıcı tanımlayıcılarınızı kullanabilmenizdir.

Yeniden pazarlama için GDN, Display &Video 360, Google Ad Manager, ARYPL ve Optimize kitle listelerini oluşturmak amacıyla uygulamayı kullanmayı bırakma eğilimi, müşteri değeri, yaşam boyu satın alma gibi müşteri değeri verilerini almak için Sorgu Zamanı Verilerini İçe Aktarma'yı kullanabilirsiniz. Bu listeler, Benzer Kitleler (ör. "Platin Kart Kullanıcıları") için benzer kitleler oluşturmak amacıyla da idealdir.

Google Analytics' sorgu zamanı boyutunu genişletme (QTDW), bir kullanıcı sitenizi ziyaret ettikten sonra verileri içe aktarmanıza olanak tanır. QTDW ayrıca, yeni bir Sorgu Zamanı Verilerini İçe Aktarma veri kümesi yüklendiğinde son 30 gün içinde DCLK (veya Optimize olması durumunda Google Analytics) çerezlerine bakmaya çalışarak kitle listelerini yeniden doldurur.

İstemci veritabanınızın tamamını bir CRM dosyasına yükleyebilir ve yeni istemcilere düzenli olarak artan CRM veri dosyaları yükleyebilirseniz bu sorun olmayabilir. Bu sayede, bilinen bir kullanıcı sitenizi her ziyaret ettiğinde, Google Analytics'in daha önce Google Analytics'e yüklenmiş eşleşen CRM verileri varsa bu kullanıcılar için etiket aracılığıyla iletilen CRM Kullanıcı Kimliği'ne göre CRM özelliklerini gerçek zamanlı olarak ilişkilendirebilmesi sağlanır.

Diğer yandan, bir kullanıcı sitenizi ziyaret ederse ve Google Analytics, Google Analytics'e yüklenen veri dosyalarından, eşleşen CRM verilerini bulamazsa Google Analytics'te bu kullanıcıyla hiçbir CRM özelliği ilişkilendirilmez.

CRM verilerini Measurement Protocol aracılığıyla gönderme

CRM verilerini Google Analytics'e göndermenin ikinci seçeneği ise Measurement Protocol'u kullanmaktır. Bu seçenekle, verilerinizi Google Analytics verileriyle birleştirmek için arama anahtarı olarak Google Analytics tarafından oluşturulan istemci kimliğini veya kendi kullanıcı kimliğinizi kullanabilirsiniz.

Google Analytics istemci kimliğini kullanırken uygulamanın nasıl göründüğünü inceleyelim. Bu yaklaşım, web sitenizin ziyaretçileri için oluşturulan istemci kimliğini takip etmenizi ve bu kimliği, aynı kullanıcının ilgili CRM kullanıcı tanımlayıcısıyla eşleştirmenizi gerektirir.

Google Analytics ziyaretçi tanımlayıcısıyla Measurement Protocol

Bir kullanıcı Google Analytics ile etiketlenmiş bir siteyi ziyaret ettiğinde, Google Analytics etiketi önceden ayarlanmamışsa bu kullanıcı için cid (istemci kimliği) adı verilen bir kimlik oluşturur ve bu kimliği bir çerezde depolar. Aşağıdaki şemada, CRM ve Google Analytics arasındaki ortak kullanıcı tanımlayıcısı olarak cid kullanılarak ölçüm protokolü aracılığıyla CRM verisi göndermek için gereken adımlar gösterilmektedir.

1. Google Analytics müşteri kimliğini yakalayıp CRM kullanıcı kimliğiyle eşleyin.
    2. CRM Ziyaretçi Kimliği'ne göre Ziyaretçi Özellikleri'ni alın.
    3. CRM kullanıcı özelliklerini Measurement Protocol aracılığıyla gönderin.
    4. CRM özellikleri, Google Analytics'teki site etkinliği verileriyle birleştirilir.

Bu yaklaşımın başlıca yararı, bir ölçüm protokolü isteği aracılığıyla özel boyut olarak gönderilen CRM verilerinin, geçerli olduğu Google Analytics kullanıcısıyla anında ilişkilendirilmesidir. Yani Google Analytics, CRM verilerinin ayarlandığı her ziyaretçinin, kullanıcıyla ilişkili yeni CRM verilerine dayanarak herhangi bir yeniden pazarlama listesine eklenmeye uygun olup olmadığını kontrol eder.

Bu yaklaşımın olumsuz tarafı, sitenizin her bir ziyaretçisi için Google Analytics İstemci Kimliği'ni takip etmeniz ve Google Analytics İstemci Kimliği'ni kendi CRM kullanıcı tanımlayıcılarınızla eşleştirmeniz olmalıdır.

Kendi ziyaretçi tanımlayıcınızı içeren Measurement Protocol

Kendi kullanıcı tanımlayıcınızı kullanarak ölçüm protokolü aracılığıyla ziyaretçi verilerini göndermek için Google Analytics etiketinizi de kullanıcı kimliğini geçersiz kılma adlı bir özelliği uygulayacak şekilde ayarlamanız gerekir.

Diğer bir deyişle, her Google Analytics etiket etkinliğinde (sayfa görüntüleme isabetleri, özel etkinlik isabetleri, e-ticaret isabetleri) kendi Kullanıcı Kimliğinizi Google Analytics etiketine iletmeniz gerekir.

Bir Google Analytics mülkü için User-ID'yi etkinleştirdiğinizde, bu mülk için iki profil oluşturulur. Oturumlardan biri Google Analytics tanımlayıcısı (cid) kullanılarak, diğeri ise kullanıcı kimliğiniz (uid) kullanılarak oturum yapılacaktır. Kullanıcı kimliğinize göre bölümlendirilmiş profilin yalnızca kullanıcı kimliği belirlediğiniz kullanıcılara ait verileri içereceğini unutmayın. User-ID'nin belirlenmediği isabetler, User-ID profilinden silinir. Bu kuralın bir istisnası, oturum sırasında ziyaretçi için kullanıcı kimliği iletmeye başladığınızda (örneğin, ziyaretçi oturum açtığında veya kaydolduğunda) geçerlidir. Bu senaryoda Google Analytics, kimlik doğrulamadan önce gönderilen etiket etkinliklerini, söz konusu ziyaretçi için ayarlanan User-ID ile ilişkilendirir (bazen buna "İsabet birleştirme" denir).

Bu yaklaşım sayesinde, kendi kullanıcı tanımlayıcınızı kullanarak Google Analytics'in kullanıcılarınızı takip etme konusunda endişelenmenize gerek kalmadan, her iki ortamdan da en iyi şekilde yararlanırsınız. Yeniden pazarlama listesi ekleme işlemini, CRM verilerini gönderdikten hemen sonra da tetikleyebilirsiniz. Ayrıca, cihazlar arası ilişkilendirme ve cihazlar arası kullanıcı yolları gibi Kullanıcı Kimliği geçersiz kılma özelliğinin avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Kullanıcı Kimliği özelliğinin avantajları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Bu yaklaşımın tek istisnası, web etkinliğinizin Google Analytics görünümünün iki profile ayrılacağıdır: Biri tüm trafiğinizi görecek, ancak cihazlar arası etkinlikle ilgili bilgi verilmeyecektir, diğeri yalnızca kullanıcı kimliği trafiğinizle ilgili verileri, cihazlar arası etkinlikle ilgili analizleri içerecektir.

Kabul edilebilir Kullanıcı Kimliği teşkil eden öğeler

Çevrimdışı verilerinizi Google Analytics verileriyle birleştirmek için kendi kullanıcı tanımlayıcınızı kullanmayı planlıyorsanız kullanıcı kimliğiniz olarak hangi değeri kullanacağınızı seçerken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey vardır.

Öncelikle, Google Analytics hizmet şartları uyarınca kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) içeren bir tanımlayıcı kullanamazsınız. Bu, e-posta adreslerini, kullanıcı giriş bilgilerini, vatandaşlık numaralarını, telefon numaralarını veya "PII" olarak kabul edilen herhangi bir veri parçasını eler.

Ziyaretçileriniz için oluşturabileceğiniz kod karartılmamış alfanümerik veritabanı tanımlayıcıları kullanabilirsiniz. Kabul edilebilir başka bir seçenek de uygun şifreleme düzeyini kullandığınız sürece Korunan Sağlık Bilgileri (HIPAA kapsamında tanımlandığı şekliyle) PII'ye dayanan şifrelenmiş bir tanımlayıcıyı Google Analytics'e iletmektir. Google, minimum SHA256 karma oluşturma gereksinimi gerektirir ve en az 8 karakter olmak üzere tuz kullanılmasını kesinlikle önerir.

Google Analytics için CRM veri entegrasyonu seçeneklerinin özeti

Aşağıdaki tabloda mevcut entegrasyon yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları özetlenmiştir.

Entegrasyon Yöntemi Kullanıcı Tanımlayıcısı Artıları Eksileri
Kullanıcı Verilerini İçe Aktarma Google Analytics etiketine özel bir boyut aracılığıyla aktarılan, seçtiğiniz bir kullanıcı tanımlayıcısı
 • Kendi kimlik doğrulama teknolojinizi kullanma
 • API entegrasyonu gerekmez
 • Dosyalarla kolay veri yükleme
 • Yeniden pazarlama listesine ekleme işlemini hemen tetikleyebilir
 • Veri yüklemesinden önceki 30 gün içinde siteyi ziyaret etmeyen kullanıcılar, bir sonraki ziyaretlerinde yeniden pazarlama listelerine eklenir
cid ile Measurement Protocol Kendi CRM veritabanınıza bağlamanız gereken Google Analytics ziyaretçi tanımlayıcısı (cid)
 • Yeniden pazarlama listesine ekleme işlemini hemen tetikleyebilir
 • CRM verileri kullanıcılarla hemen ilişkilendirilir; segmentasyon ve raporlama için kullanılabilir
 • Google Analytics müşteri kimliğinden kendi CRM kullanıcı verilerinize eşleme oluşturmayı gerektirir
 • Measurement Protocol isteğini tetiklemek için sunucudan sunucuya API entegrasyonu gerektirir
uid ile Measurement Protocol Kullanıcı kimliğini geçersiz kılma yoluyla Google Analytics etiketine aktarılan, sizin seçtiğiniz bir kullanıcı tanımlayıcısı
 • Yeniden pazarlama listesine ekleme işlemini hemen tetikleyebilir
 • CRM verileri kullanıcılarla hemen ilişkilendirilir; segmentasyon ve raporlama için kullanılabilir
 • User ID özelliğinin tüm avantajları
 • Kullanıcı kimliğine dayalı Google Analytics profiliniz yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcılara ait etkinlikleri gösterir