Trafik Kaynakları - Boyutlar ve Metrikler Referansı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu başvuru belgesi, Gerçek Zamanlı Raporlama API'si yoluyla kullanılabilecek tüm boyutları ve metrikleri belirtip açıklar.

Boyutlar

rt:referralPath

Yönlendiren URL'nin yolu (ör. document.referrer). Bir kullanıcı web sitesine mülkünüzün bağlantısını yerleştirirse bu öğe, yönlendiren bağlantıyı içeren sayfanın yolunu içerir. Bu değer yalnızca rt:medium=referral olduğunda ayarlanır.


rt:campaign

Manuel kampanya izlemede utm_campaign kampanya izleme parametresinin değeridir. Diğerleri içinse (not set) değeri kullanılır.


rt:source

Mülkünüze yapılan yönlendirmelerin kaynağı. Manuel kampanya izleme kullanılırken utm_source kampanya izleme parametresinin değeri. Google Ads otomatik etiketleme özelliği kullanılırken değer google olur. Aksi takdirde, kullanıcıyı mülkünüze yönlendiren kaynağın alan adı (ör. document.referrer). Değer, bağlantı noktası adresi de içerebilir. Kullanıcı yönlendiren olmadan geldiyse değer (direct) olur.


rt:medium

Mülkünüze yapılan yönlendirmelerin türü. Manuel kampanya izleme kullanılırken utm_medium kampanya izleme parametresinin değeri. Google Ads otomatik etiketleme özelliği kullanılırken değer ppc olur. Kullanıcı Google Analytics tarafından tespit edilen bir arama motorundan geliyorsa bu değer organic olacaktır. Yönlendiren bir arama motoru değilse değer referral olur. Kullanıcı doğrudan mülke geldiyse ve document.referrer boşsa değer (direct) olur.


rt:trafficType

Bu boyut, organic, referral, direct gibi sabit değerler için rt:medium ile benzerdir. Özel yönlendirme türleri için farklıdır. Örneğin, utm_campaign parametresini email değerine sahip URL'nize eklerseniz rt:medium e-posta olur ancak rt:trafficType özel olur.


rt:keyword

Manuel kampanya izlemede utm_term kampanya izleme parametresinin değeridir. Diğerleri içinse (not set) değeri kullanılır.