ขีดจํากัดและโควต้าในคําขอ API

เอกสารนี้อธิบายขีดจำกัดและโควต้าของการส่งคำขอ API การจัดการและ API การรายงาน

มีการใช้งาน Google Analytics ในเว็บไซต์หลายล้านแห่ง เรากำหนดขีดจำกัดและโควต้าของคำขอ API เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบรับข้อมูลมากเกินกว่าจะจัดการได้ รวมทั้งดูแลให้มีการกระจายทรัพยากรระบบอย่างเท่าเทียม ขีดจำกัดและโควต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิดีโอนี้จะพูดถึงแนวทางปฏิบัติแนะนำในการจัดการโควต้าคำขอ Google Analytics API

ขีดจำกัดโควต้าทั่วไป

โควต้าต่อไปนี้ใช้กับ Management API, Core Reporting API v3, MCF Reporting API, Metadata API, User Deletion API และ Real Time Reporting API

  • คำขอ 50,000 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อวัน ซึ่งเพิ่มได้
  • 10 คำค้นหาต่อวินาที (QPS) ต่อที่อยู่ IP
    • ในคอนโซล API มีโควต้าที่คล้ายกันซึ่งเรียกว่าคำขอต่อ 100 วินาทีต่อผู้ใช้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งค่าคำขอไว้ที่ 100 คำขอต่อ 100 วินาทีต่อผู้ใช้ และปรับแต่งได้สูงสุด 1,000 รายการ แต่จำนวนคำขอที่ส่งไปยัง API จำกัดไว้ที่ไม่เกิน 10 คำขอต่อวินาทีต่อผู้ใช้
    • หากแอปพลิเคชันของคุณสร้างคำขอ API ทั้งหมดจากที่อยู่ IP เดียว (ในนามของผู้ใช้) ให้ใช้พารามิเตอร์ userIP หรือ quotaUser กับคำขอแต่ละรายการเพื่อรับโควต้า QPS เต็มสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ดูรายละเอียดได้ที่สรุปพารามิเตอร์การค้นหามาตรฐาน

เกินโควต้าสูงสุด

หากเกินโควต้าในการขอ Google Analytics API แล้ว API จะแสดงรหัสข้อผิดพลาด 403 หรือ 429 และข้อความแจ้งว่าบัญชีใช้โควต้าเกิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการให้บริการ

การขอโควต้าเพิ่มเติม

คุณจะขอเพิ่มได้เฉพาะรายการต่อไปนี้

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดการใช้งานสำหรับโปรเจ็กต์หรือขอเพิ่มโควต้า ให้ทำดังนี้

  1. หากไม่มีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับโปรเจ็กต์ ให้สร้างบัญชี
  2. ไปที่หน้า API ที่เปิดใช้ของไลบรารี API ในคอนโซล API แล้วเลือก API จากรายการ
  3. หากต้องการดูและเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับโควต้า ให้เลือกโควต้า หากต้องการดูสถิติการใช้งาน ให้เลือกการใช้งาน

หากต้องการขอเพิ่มโควต้าสูงสุด โปรดใช้แบบฟอร์มคำขอโควต้า Analytics API อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลและทำตามวิธีการในแบบฟอร์มคำขอโควต้าก่อนที่จะส่งคำขอ สำหรับ Reporting API v4 ชื่อ API ในคอนโซล Google API คือ Google Analytics Reporting API API เวอร์ชัน 3 อื่นๆ ทั้งหมด (เช่น Management API v3, Core Reporting API v3, Real Time Reporting API v3, User Deletion API v3) จะอยู่ภายใต้ Analytics API ในคอนโซล Google API

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโควต้าและวิธีปรับแต่งแอปพลิเคชันเพื่อการใช้โควต้าที่การตรวจสอบการใช้งาน API และขีดจำกัดสูงสุด