บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลของ Google Analytics

เราอัปเดต API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลของ Google Analytics เป็นระยะๆ เพื่อมอบฟีเจอร์ใหม่และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้า ในกรณีส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะโปร่งใสสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ API อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราทําการเปลี่ยนแปลงที่กําหนดให้นักพัฒนาแอปต้องแก้ไขแอปพลิเคชันที่มีอยู่

หน้านี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนลของ Google Analytics ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันของคุณ เราขอแนะนําให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ API ตรวจสอบรายการนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูประกาศใหม่ๆ คุณยังติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านฟีดที่แสดงในส่วนสมัครใช้บริการด้านล่างได้ด้วย

สมัครรับข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย API คอลเล็กชัน การกําหนดค่า และการรายงานทั้งหมด

มี API การรายงานหลัก, API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล และ API การรายงานแบบเรียลไทม์

รุ่นนี้จะเพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API ดูรายการคําจํากัดความทั้งหมดได้ในข้อมูลอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

รหัสธุรกรรม

 • มิติข้อมูล - mcf:transactionId - รหัสธุรกรรมที่ระบุโดยวิธีการติดตามอีคอมเมิร์ซสําหรับการซื้อในรถเข็นช็อปปิ้ง

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ไปยัง API ดูรายการคําจํากัดความทั้งหมดได้ในข้อมูลอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAd - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdPath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdvertiserPath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยผู้ลงโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCampaignPath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยแคมเปญ DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreative - ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativePath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยครีเอทีฟโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativeVersionPath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยเวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmNetwork - เครือข่ายที่ใช้
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmPlacement - ชื่อตําแหน่งเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmPlacementPath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยตําแหน่งโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmSite - ชื่อเว็บไซต์ DCM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DCM สําหรับเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmSitePath - เส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยเว็บไซต์ DCM
 • เมตริก - mcf:firstImpressionConversions - จํานวน Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM เป็นการโต้ตอบ Conversion ครั้งแรกในกรอบเวลามองย้อนกลับ 30 วัน มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สําเร็จและธุรกรรม
 • เมตริก - mcf:firstImpressionValue - มูลค่าของ Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญแคมเปญ DCM เป็นการโต้ตอบ Conversion ครั้งแรกในกรอบเวลามองย้อนกลับ 30 วัน มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สําเร็จและธุรกรรม
 • เมตริก - mcf:impressionAssistedConversions - จํานวน Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM ปรากฏในเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบของ Conversion สุดท้าย มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สําเร็จและธุรกรรม
 • เมตริก - mcf:impressionAssistedValue - มูลค่าของ Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญแคมเปญ DCM ปรากฏในเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบบนเส้นทาง Conversion สุดท้าย มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สําเร็จและธุรกรรม

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ไปยัง API ดูรายการคําจํากัดความทั้งหมดได้ในข้อมูลอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCustomerIDPath - ลําดับของรหัสลูกค้า AdWords ตามเส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCustomerID - สอดคล้องกับ AdWords API Customer.id

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ไปยัง API ดูรายการคําจํากัดความทั้งหมดได้ในข้อมูลอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsAdGroupIDPath - ลําดับของรหัสกลุ่มโฆษณา AdWords ตามเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCampaignIDPath - ลําดับรหัสแคมเปญ AdWords ตามเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCreativeIDPath - ลําดับรหัสครีเอทีฟโฆษณา AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCriteriaIDPath - ลําดับรหัสเกณฑ์ AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsAdGroupID - สอดคล้องกับ AdWords API AdGroup.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCampaignID - สอดคล้องกับ AdWords API Campaign.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCreativeID - สอดคล้องกับ AdWords API Ad.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCriteriaID - สอดคล้องกับ AdWords API Criterion.id

ตัวอย่างการควบคุมขนาดตัวอย่างและวันที่สัมพัทธ์ใหม่

วันที่สัมพัทธ์
 • เพิ่มการรองรับวันที่แบบสัมพัทธ์ใน MCF Reporting API แล้ว ขณะนี้ today, yesterday และ NdaysAgo เป็นค่าที่ใช้ได้สําหรับพารามิเตอร์การค้นหา start-date และ end-date
 • การใช้ค่าเหล่านี้จะกําหนดช่วงวันที่โดยอัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบัน ณ เวลาที่ทําการค้นหา และในเขตเวลาของมุมมอง (โปรไฟล์) ที่ระบุในคําค้นหา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอ้างอิง API
ระดับการสุ่มตัวอย่าง
 • เราได้เปิดตัวพารามิเตอร์ใหม่ samplingLevel ที่ช่วยให้คุณกําหนดระดับการสุ่มตัวอย่าง (เช่น จํานวนการเข้าชมที่ใช้คํานวณผลลัพธ์) สําหรับการค้นหาที่รายงาน ค่าที่อนุญาตคือ DEFAULT, FASTER และ HIGHER_PRECISION
 • เพิ่มช่องใหม่ 2 ช่องในการตอบกลับ API ได้แก่ sampleSize และ sampleSpace คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคํานวณเปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมที่ใช้สําหรับการตอบกลับตัวอย่าง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อมูลอ้างอิง API และการสุ่มตัวอย่าง

นี่คือรุ่นแรกของ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล

 • โดย API ใหม่นี้ช่วยให้คุณขอข้อมูลช่องทางหลากหลายแชแนลสําหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วได้ ข้อมูลได้มาจากข้อมูลเส้นทาง Conversion ซึ่งแสดงการโต้ตอบของผู้ใช้กับแหล่งที่มาของการเข้าชมต่างๆ ในการเข้าชมหลายครั้งก่อนเกิด Conversion ซึ่งจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าแชแนลการตลาดหลายแชแนลส่งผลต่อ Conversion อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีและวิธีใช้ API ใน API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล