Hello Analytics Reporting API v4; การเริ่มต้นใช้งาน PHP อย่างรวดเร็วสําหรับบัญชีบริการ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

บทแนะนํานี้จะอธิบายขั้นตอนที่จําเป็นในการเข้าถึง Analytics Reporting API เวอร์ชัน 4

1. เปิดใช้ API

ในการเริ่มต้นใช้งาน Analytics Reporting API เวอร์ชัน 4 คุณต้องใช้เครื่องมือการตั้งค่าก่อน ซึ่งจะช่วยแนะนําคุณในการสร้างโปรเจ็กต์ในคอนโซล Google API, เปิดใช้ API และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 1. เปิดหน้าบัญชีบริการ เมื่อได้รับข้อความเตือน ให้เลือกโปรเจ็กต์
 2. คลิกสร้างบัญชีบริการ จากนั้นป้อนชื่อและคำอธิบายของบัญชีบริการ คุณจะใช้รหัสเริ่มต้นของบัญชีบริการ หรือเลือกรหัสอื่นที่ไม่ซ้ำกันก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้าง
 3. คุณข้ามส่วนสิทธิ์ของบัญชีบริการ (ไม่บังคับ) ที่ตามมาได้ คลิกต่อไป
 4. ในหน้าจอให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีบริการนี้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนสร้างคีย์ คลิก สร้างคีย์
 5. เลือกรูปแบบของคีย์ในแผงด้านข้างที่ปรากฏขึ้น ขอแนะนําให้เลือก JSON
 6. คลิกสร้าง ระบบจะสร้างคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวใหม่และดาวน์โหลดลงในเครื่องของคุณ ซึ่งจะเป็นสำเนาเพียงรายการเดียวของคีย์นี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บคีย์อย่างปลอดภัยที่การจัดการคีย์ของบัญชีบริการ
 7. คลิกปิดในกล่องโต้ตอบคีย์ส่วนตัวที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกเสร็จเพื่อกลับไปที่ตารางของบัญชีบริการ

เพิ่มบัญชีบริการลงในบัญชี Google Analytics

บัญชีบริการที่สร้างขึ้นใหม่จะมีอีเมลที่มีลักษณะดังนี้

quickstart@PROJECT-ID.iam.gserviceaccount.com

ใช้ที่อยู่อีเมลนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ของ Google Analytics ที่ต้องการเข้าถึงผ่าน API สําหรับบทแนะนํานี้ ต้องมีสิทธิ์อ่านและวิเคราะห์เท่านั้น

2. ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์

คุณสามารถรับไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs สําหรับ PHP ได้โดยใช้ Composer ดังนี้

composer require google/apiclient:^2.0

3. ตั้งค่าตัวอย่าง

คุณจะต้องสร้างไฟล์เดียวที่ชื่อ HelloAnalytics.php ซึ่งจะมีโค้ดตัวอย่างด้านล่าง

 • คัดลอกหรือดาวน์โหลดซอร์สโค้ดต่อไปนี้ไปที่ HelloAnalytics.php
 • ย้าย service-account-credentials.json ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ไปยังไดเรกทอรีเดียวกันกับโค้ดตัวอย่าง
 • แทนที่ค่า VIEW_ID คุณใช้เครื่องมือสํารวจบัญชีเพื่อค้นหารหัสข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ได้

HelloAnalytics.php

<?php

// Load the Google API PHP Client Library.
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$analytics = initializeAnalytics();
$response = getReport($analytics);
printResults($response);


/**
 * Initializes an Analytics Reporting API V4 service object.
 *
 * @return An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
 */
function initializeAnalytics()
{

 // Use the developers console and download your service account
 // credentials in JSON format. Place them in this directory or
 // change the key file location if necessary.
 $KEY_FILE_LOCATION = __DIR__ . '/service-account-credentials.json';

 // Create and configure a new client object.
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName("Hello Analytics Reporting");
 $client->setAuthConfig($KEY_FILE_LOCATION);
 $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']);
 $analytics = new Google_Service_AnalyticsReporting($client);

 return $analytics;
}


/**
 * Queries the Analytics Reporting API V4.
 *
 * @param service An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
 * @return The Analytics Reporting API V4 response.
 */
function getReport($analytics) {

 // Replace with your view ID, for example XXXX.
 $VIEW_ID = "<REPLACE_WITH_VIEW_ID>";

 // Create the DateRange object.
 $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
 $dateRange->setStartDate("7daysAgo");
 $dateRange->setEndDate("today");

 // Create the Metrics object.
 $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $sessions->setExpression("ga:sessions");
 $sessions->setAlias("sessions");

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId($VIEW_ID);
 $request->setDateRanges($dateRange);
 $request->setMetrics(array($sessions));

 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array( $request) );
 return $analytics->reports->batchGet( $body );
}


/**
 * Parses and prints the Analytics Reporting API V4 response.
 *
 * @param An Analytics Reporting API V4 response.
 */
function printResults($reports) {
 for ( $reportIndex = 0; $reportIndex < count( $reports ); $reportIndex++ ) {
  $report = $reports[ $reportIndex ];
  $header = $report->getColumnHeader();
  $dimensionHeaders = $header->getDimensions();
  $metricHeaders = $header->getMetricHeader()->getMetricHeaderEntries();
  $rows = $report->getData()->getRows();

  for ( $rowIndex = 0; $rowIndex < count($rows); $rowIndex++) {
   $row = $rows[ $rowIndex ];
   $dimensions = $row->getDimensions();
   $metrics = $row->getMetrics();
   for ($i = 0; $i < count($dimensionHeaders) && $i < count($dimensions); $i++) {
    print($dimensionHeaders[$i] . ": " . $dimensions[$i] . "\n");
   }

   for ($j = 0; $j < count($metrics); $j++) {
    $values = $metrics[$j]->getValues();
    for ($k = 0; $k < count($values); $k++) {
     $entry = $metricHeaders[$k];
     print($entry->getName() . ": " . $values[$k] . "\n");
    }
   }
  }
 }
}

4. เรียกใช้ตัวอย่าง

เรียกใช้ตัวอย่างโดยใช้

php HelloAnalytics.php

เมื่อคุณทําตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ตัวอย่างจะแสดงผลจํานวนเซสชันในช่วง 7 วันที่ผ่านมาสําหรับมุมมองที่กําหนด