บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Google Analytics Core Reporting API

เราอัปเดต Core Reporting API ของ Google Analytics เป็นระยะๆ เพื่อแสดงฟีเจอร์ใหม่ๆ และซ่อมแซมข้อบกพร่องที่ค้นพบในเวอร์ชันก่อนหน้า ในกรณีส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะโปร่งใสแก่นักพัฒนา API แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องแก้ไขแอปพลิเคชันที่มีอยู่

หน้านี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ API การรายงานหลักของ Google Analytics ที่อาจส่งผลต่อแอปพลิเคชันของคุณ เราขอแนะนำให้นักพัฒนา API ตรวจสอบรายการนี้เป็นระยะเพื่อดูประกาศใหม่ๆ คุณยังติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านฟีดที่แสดงในส่วนติดตามด้านล่างได้ด้วย

สมัครรับข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

รวม API คอลเล็กชัน การกำหนดค่า และการรายงานทั้งหมด

ประกอบด้วย API การรายงานหลัก, API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล และ Real Time Reporting API

เวอร์ชันนี้เป็นรุ่นแรกของ User Activity API

 • User Activity API ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ Client-ID หรือ User ID หนึ่งๆ ในช่วงวันที่หนึ่งๆ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แบบอัตโนมัติแก่ผู้ใช้รายนั้นโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ User Activity API

รุ่นนี้จะเพิ่มจำนวนแถวสูงสุดที่แสดงในชุดผลลัพธ์ของ Analytics Reporting API v4

จํานวนแถวสูงสุดที่แสดงในออบเจ็กต์ Reporting API v4 ReportData ของ Analytics เพิ่มขึ้นจาก 10,000 เป็น 100,000 แถว

รุ่นนี้เพิ่มการแสดงตัวอย่างของระบบโควต้าตามทรัพยากรสำหรับ Google Analytics Reporting API v4 ซึ่งช่วยให้ลูกค้า Analytics 360 (พรีเมียม) ใช้เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างที่สูงขึ้นได้

รุ่นนี้จะเลิกใช้งานฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมิติข้อมูลและเมตริกที่เกี่ยวข้อง โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

รุ่นนี้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้

 • ga:correlationModelId
 • ga:queryProductId
 • ga:queryProductName
 • ga:queryProductVariation
 • ga:relatedProductId
 • ga:relatedProductName
 • ga:relatedProductVariation
 • ga:correlationScore
 • ga:queryProductQuantity
 • ga:relatedProductQuantity

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API อ่านการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด รุ่นนี้จะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานหลายรายการออก อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลสำหรับ Google Analytics API เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำข้อมูลออกทั้งหมด

เวลา

 • มิติข้อมูลใหม่ ga:dateHourMinute ซึ่งรวม ga:date, ga:hour และ ga:minute เข้าด้วยกัน

การนำข้อมูลออก

รุ่นนี้จะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ออก

 • ga:socialactivities
 • ga:socialactivityaction
 • ga:socialactivitydisplayname
 • ga:socialactivityendorsingurl
 • ga:socialactivitynetworkaction
 • ga:socialactivitypost
 • ga:socialactivitytagssummary
 • ga:socialactivitytimestamp
 • ga:socialactivityuserhandle
 • ga:socialactivityuserphotourl
 • ga:socialactivityuserprofileurl
 • ga:socialinteractionspervisit

รุ่นนี้อัปเดตเมตริกและมิติข้อมูลที่มีอยู่ใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เมตริกผู้ใช้

การคำนวณเมตริกผู้ใช้และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ได้รับการอัปเดตให้นับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเมตริก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีระบุผู้ใช้ในเมตริกผู้ใช้

เมตริกผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตการคำนวณ

 • ga:users - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:1dayusers - จำนวนรวมของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:7dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:14dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 14 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:30dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 30 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ

กิจกรรมที่ไม่ซ้ำ

วันสิ้นสุดระยะเวลาการเลิกใช้งาน ga:uniqueEvents แล้ว หลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2017 ระบบจะอัปเดตคำจำกัดความของ ga:uniqueEvents และจะนำเมตริก ga:uniqueEventsTemporary ส่วนตัวออกจาก API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ให้กับ API, ปรับปรุงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และเริ่มบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงที่ประกาศไปก่อนหน้านี้สำหรับมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

มิติข้อมูลผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:userBucket - สําหรับผู้ใช้หนึ่งๆ มิติข้อมูลที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ (ค่า 1 ถึง 100) จะระบุที่เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมาย ดูรายละเอียดได้จากบทความทดสอบแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ API จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ผิดพลาด Unknown dimension(s): หรือ Unknown metric(s): เมื่อขอข้อมูลซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ตอนนี้ API จะแสดงข้อความ Restricted metric(s): ... can only be queried under certain conditions.

มิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงของ AdSense จะถูกจำกัดไม่ให้สืบค้นมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense การค้นหามิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ด้วยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้ลิงก์กับ AdSense จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense และประกาศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้

มิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7/1/2017 ซึ่งการค้นหามิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense จะแสดงข้อผิดพลาด "เมตริกที่ไม่รู้จัก" สำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์และไม่ใช่ AdSense

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 31/1/1/2017 เป็นต้นไป ระบบจะจำกัดข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ AdSense ไม่ให้สืบค้นมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense การค้นหามิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ด้วยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้ลิงก์กับ AdSense จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ต่อไปนี้ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เมตริกที่คำนวณแล้ว

รุ่นนี้เพิ่มการรองรับเมตริกที่คำนวณแล้ว

 • เมตริก - ga:calcMetric_ - ค่าของเมตริกที่คำนวณแล้วที่ขอ โดย หมายถึงชื่อที่ผู้ใช้กำหนดของเมตริกที่คำนวณแล้ว โปรดทราบว่าประเภทข้อมูลของ ga:calcMetric_ อาจเป็น FLOAT, INTEGER, CURRENCY, TIME หรือ PERCENT โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับเมตริกที่คำนวณแล้ว

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API และยังเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ด้วย ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การติดตามเหตุการณ์

คําจํากัดความของ ga:uniqueEvents จะเปลี่ยนไปเพื่อให้แสดงจํานวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันได้แม่นยํายิ่งขึ้น เราจะเลิกใช้งานเมตริก ga:uniqueEvents ปัจจุบันตามนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล หากต้องการลองใช้คำจำกัดความใหม่ คุณสามารถอ้างอิงเมตริกส่วนตัว ga:uniqueEventsTemporary ซึ่งจะคำนวณจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราจะใช้เมตริกใหม่ ga:uniqueDimensionCombinations ซึ่งจะคงคำจำกัดความปัจจุบันของ ga:uniqueEvents ไว้ หลังระยะเวลาการเลิกใช้งานที่เหมาะสม (ประมาณ 6 เดือน) เราจะนําเมตริกส่วนตัว ga:uniqueEventsTemporary ออก และเมตริกเดิม ga:uniqueEvents จะแสดงจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำอย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

กิจกรรมที่ไม่ซ้ำ

 • เมตริก - ga:uniqueEvents - คําจํากัดความของ ga:uniqueEvents จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้เพื่อให้แสดงจํานวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันได้แม่นยํายิ่งขึ้น โปรดใช้ ga:uniqueDimensionCombinations แทน หากต้องการเก็บคําจํากัดความเดิมไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ
 • เมตริก - ga:uniqueDimensionCombinations - ชุดค่าผสมมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำจะนับจำนวนชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำสำหรับมิติข้อมูลแต่ละรายการในรายงาน เมตริกนี้เป็นเหมือนการประมวลผลมิติข้อมูลแบบผสม (ต่อกัน) ภายหลังจากได้ข้อมูลชุดแรกแล้ว ซึ่งทำให้การรายงานยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องอัปเดตโค้ดติดตามหรือใช้ช่องมิติข้อมูลที่กำหนดเองเพิ่มเติมเลย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

การทดสอบการเปลี่ยนรุ่น – ส่วนตัว

 • เมตริก - ga:uniqueEventsTemporary - จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ ซึ่งจะเป็นคำจำกัดความใหม่สำหรับ ga:uniqueEvents คุณใช้เมตริกนี้เพื่อทำความเข้าใจคำจำกัดความใหม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดทราบว่าเมตริกนี้เป็นแบบส่วนตัวและจะไม่แสดงในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

DoubleClick Bid Manager

 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickCreativeId - รหัสโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นที่ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickExchange - ชื่อการแลกเปลี่ยน DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickExchangeId - รหัสการแลกเปลี่ยน DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickInsertionOrder - ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickInsertionOrderId - รหัสใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickLineItem - ชื่อรายการโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickLineItemId - รหัสรายการโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickSite - ชื่อเว็บไซต์ DBM ที่มีการแสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และคลิกจาก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickSiteId - รหัสเว็บไซต์ DBM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และคลิกจาก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventCreativeId - รหัสโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventExchange - ชื่อการแลกเปลี่ยน DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventExchangeId - รหัสการแลกเปลี่ยน DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventInsertionOrder - ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventInsertionOrderId - รหัสใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventLineItem - ชื่อรายการโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventLineItemId - รหัสรายการโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventSite - ชื่อเว็บไซต์ DBM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DBM สุดท้าย (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventSiteId - รหัสเว็บไซต์ DBM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DBM สุดท้าย (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPA - eCPA รายได้ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPC - รายได้ eCPC ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPM - eCPM รายได้ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCTR - CTR ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmClicks - จำนวนคลิกทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmConversions - Conversion ทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCost - ค่าใช้จ่าย DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmImpressions - จำนวนการแสดงผลทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmROAS - ROAS ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdGroup - กลุ่มโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdGroupId - รหัสกลุ่มโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdvertiser - ผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAgency - เอเจนซี DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAgencyId - รหัสเอเจนซี DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsCampaign - แคมเปญ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsCampaignId - รหัสแคมเปญ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsEngineAccount - บัญชีเครื่องมือ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsEngineAccountId - รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsKeyword - คีย์เวิร์ด DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsKeywordId - รหัสคีย์เวิร์ด DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCPC - ค่าใช้จ่ายต่อคลิกของผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCTR - อัตราการคลิกผ่าน DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsClicks - การคลิก DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCost - ค่าใช้จ่าย DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsImpressions - การแสดงผล DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsProfit - โปรไฟล์ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsReturnOnAdSpend - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsRevenuePerClick - รายได้ต่อคลิก DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API เวอร์ชันนี้ยังเพิ่มข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ค้นหาร่วมกันได้ ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:continentId - รหัสทวีปของผู้ใช้ ซึ่งดูจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

ข้อจำกัด

ค้นหามิติข้อมูลต่อไปนี้ในกลุ่มต่อไปนี้ด้วยมิติข้อมูลในกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้

 • ไปที่ Shopping Info Group
  • ga:checkoutOptions
  • ga:shoppingStage
 • กลุ่มการทดสอบ GWO
  • ga:experimentVariant
  • ga:experimentId
 • กลุ่มความสนใจ
  • ga:interestOtherCategory
 • กลุ่มที่มีแผนจะซื้อ
  • ga:interestInMarketCategory
 • กลุ่มโปรโมชันภายใน:
  • ga:internalPromotionCreative
  • ga:internalPromotionId
  • ga:internalPromotionName
  • ga:internalPromotionPosition
 • กลุ่มความสนใจในการสร้างแบรนด์:
  • ga:interestAffinityCategory

รุ่นนี้เพิ่มขีดจำกัดและโควต้าใหม่ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับขีดจำกัดและโควต้า

การรายงานข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เริ่มบังคับใช้ขีดจำกัดในคำขอการรายงานที่ล้มเหลว (5XX)

 • คำขอที่ล้มเหลว 10 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อโปรไฟล์ต่อชั่วโมง
 • คำขอที่ล้มเหลว 50 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อโปรไฟล์ต่อวัน

ขีดจำกัด Pivot

รุ่นนี้เริ่มบังคับใช้ขีดจำกัดในคำขอ Pivot ดังนี้

 • ตอนนี้คำขอรายงานมี pivot ได้สูงสุด 2 รายการ
 • Pivot มีมิติข้อมูลได้สูงสุด 4 รายการ
 • มิติข้อมูล Pivot เป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดจำนวนรวมของมิติข้อมูลที่อนุญาตในคำขอ
 • metrics Pivot เป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดจำนวนเมตริกทั้งหมดที่อนุญาตในคำขอ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:metroId - รหัสพื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) 3 หลักจากตำแหน่งที่การเข้าชมเข้ามา โดยมาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

DoubleClick สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

 • เมตริก - ga:dfpImpressions - การแสดงโฆษณา DFP จะรายงานทุกครั้งที่มีการโฆษณาเดี่ยวในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะแสดงการแสดงผล 2 ครั้ง (การลิงก์ DFP และการซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:dfpCoverage - ความครอบคลุมคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยระบุไซต์ที่บัญชี DFP ไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100 (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpMonetizedPageviews - ค่านี้วัดจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดบนพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงพร้อมกับโฆษณาจากบัญชี DFP ที่ลิงก์ โปรดทราบว่าหน้าเว็บเดียวสามารถมีหน่วยโฆษณาได้หลายหน่วย (การเปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:dfpImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณา DFP ต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics) (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง การแสดงผลจะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงเมื่อปรากฏในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้อยู่)"
 • เมตริก - ga:dfpClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา DFP ในเว็บไซต์ (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ไม่ได้)"
 • เมตริก - ga:dfpCTR - เปอร์เซ็นต์ของการดูหน้าเว็บที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา DFP (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้อยู่)"
 • เมตริก - ga:dfpRevenue - รายได้จาก DFP คือค่าประมาณของรายได้จากโฆษณาทั้งหมดตามการแสดงผลที่แสดง (การเปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้จาก DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา DFP ต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้อิงตามเซสชันที่ไปยังเว็บไซต์ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP แต่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง โดยเป็นรายได้ DFP ต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:backfillImpressions - การแสดงผลของโฆษณาทดแทนคือผลรวมของการแสดงโฆษณา AdSense หรือ Ad Exchange ทั้งหมดที่แสดงเป็นโฆษณาทดแทนผ่าน DFP การแสดงโฆษณาจะถูกรายงานทุกครั้งที่โฆษณาเดี่ยวใดๆ แสดงบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะแสดงการแสดงผล 2 ครั้ง (การลิงก์ DFP และการซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:backfillCoverage - ความครอบคลุมของโฆษณาทดแทนคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาทดแทนที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยระบุไซต์ที่บัญชีผู้เผยแพร่โฆษณานำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายไม่ได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100 หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange มีโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillMonetizedPageviews - ค่านี้วัดการดูหน้าเว็บทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงพร้อมกับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการจากบัญชีโฆษณาทดแทนที่ลิงก์ โปรดทราบว่าการดูหน้าเว็บที่สร้างรายได้ครั้งเดียวอาจมีการแสดงโฆษณาหลายรายการ (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณาทดแทนต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics) หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาทดแทนที่ได้แสดง การแสดงผลจะถือเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณาทดแทนบนเว็บไซต์ หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้คือผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillCTR - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลโฆษณาทดแทนที่ทำให้มีการคลิกโฆษณา หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillRevenue - รายได้โดยประมาณทั้งหมดจากโฆษณาทดแทน หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้คือผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณาทดแทนต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังเว็บไซต์ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง ซึ่งหมายถึงรายได้ของโฆษณาทดแทน DFP ต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มและการสุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่จะทำให้ระบบนับชุดย่อยของคำขอที่มีกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด (gaid::-1) ต่ำกว่าความเป็นจริงใน Core Reporting API V3 และถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใน Analytics Reporting API V4

ทดสอบผลิตภัณฑ์

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่คำขอชุดย่อยจากตารางที่กำหนดเองจะแสดงข้อมูลตัวอย่าง

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเมื่อสร้างคำขอ Analytics Reporting API V4

คำขอของกลุ่มประชากรตามรุ่น

ตอนนี้คำขอของกลุ่มประชากรตามรุ่นจะขอมิติข้อมูลกลุ่มประชากรตามรุ่นทั้งหมดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ API จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อขอมิติข้อมูล ga:acquisition...

LTV ของคำขอมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

โปรดทราบว่าคำขอมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสามารถสร้างรายงานมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอปเท่านั้น

รุ่นนี้มีการประกาศ API เวอร์ชันใหม่ นั่นคือ Analytics Reporting API V4 API ใหม่นี้เป็นวิธีเข้าถึงข้อมูลรายงานใน Google Analytics แบบเป็นโปรแกรมขั้นสูงสุด

ฟีเจอร์หลัก

Google Analytics สร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าถึงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม Google Analytics ได้ ฟีเจอร์หลักบางส่วนของ Analytics Reporting API V4 ได้แก่

 • นิพจน์เมตริก - API ไม่เพียงช่วยให้คุณสามารถขอเฉพาะเมตริกในตัวเท่านั้น แต่ยังสามารถขอนิพจน์เมตริกทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่สำเร็จต่อจำนวนเซสชันอาจแสดงในคำขอเป็น ga:goal1completions/ga:sessions
 • ช่วงวันที่หลายช่วง - สนับสนุนการขอช่วงวันที่สองช่วง ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสองช่วงเวลาในคำขอเดียว
 • กลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน - API มีคำศัพท์จำนวนมากสำหรับขอรายงานกลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
 • กลุ่มหลายกลุ่ม - ขณะนี้คุณสามารถขอกลุ่มหลายกลุ่มในคำขอเดียว

เริ่มต้นใช้งาน

ดูเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน API

นโยบายโควต้า

Analytics Reporting API V4 จะมีโควต้าและขีดจํากัดของตนเอง เนื่องจากนี่คือ API ใหม่ ขีดจํากัดและโควต้าเหล่านี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การย้ายข้อมูล

นอกเหนือจากคำแนะนำในการย้ายข้อมูล เรายังมีไลบรารีความเข้ากันได้กับ Python ให้บริการใน GitHub อีกด้วย

มิติข้อมูลและเมตริก

รุ่นนี้เพิ่มชุดมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับ Analytics Reporting API V4 โดยเฉพาะด้วย ดูคำจำกัดความรายการทั้งหมดในเครื่องมือสำรวจมิติข้อมูลและเมตริก

 • มิติข้อมูล - ga:cohort - ชื่อของกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ตามการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ผู้ใช้รายหนึ่งอาจอยู่ในกลุ่มประชากรตามรุ่นหลายกลุ่มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ซึ่งคล้ายกับลักษณะที่ผู้ใช้อยู่ในกลุ่มหลายกลุ่ม

 • มิติข้อมูล - ga:cohortNthDay - ค่าชดเชยวันที่เป็น 0 วันซึ่งสัมพันธ์กับวันที่ของการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มประชากรตามรุ่นกำหนดวันที่เข้าชมครั้งแรกเป็น 2015-09-01 ในวันที่ 04-09-2015 ga:cohortNthDay จะเป็น 3 วัน

 • ga:cohortNthMonth - ออฟเซ็ตเดือนตาม 0 ที่สัมพันธ์กับวันที่ของการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • มิติข้อมูล - ga:cohortNthWeek - การชดเชยสัปดาห์ตาม 0 ที่สัมพันธ์กับวันที่ของการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionTrafficChannel - ช่องทางการเข้าชมที่ได้ผู้ใช้มา ซึ่งดึงมาจากเซสชันแรกของผู้ใช้ แชแนลการเข้าชมจะได้รับการคํานวณตามกฎการจัดกลุ่มแชแนลเริ่มต้น (ที่ระดับการดู หากมี) ณ เวลาที่ได้ผู้ใช้ใหม่

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionSource - แหล่งที่มาที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionMedium - สื่อที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionSourceMedium - มูลค่ารวมของ ga:userAcquisitionSource และ ga:AcquisitionMedium

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionCampaign แคมเปญที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • เมตริก - ga:cohortActiveUsers - เมตริกนี้มีความเกี่ยวข้องในบริบทของมิติข้อมูลออฟเซ็ตแบบ 0 (ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek หรือ ga:cohortNthMonth) ซึ่งจะระบุจํานวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ใช้งานในกรอบเวลาซึ่งสอดคล้องกับวันที่ n/สัปดาห์/เดือนของกลุ่มประชากรตามรุ่น เช่น จำนวนผู้ใช้ (ในกลุ่มประชากรตามรุ่น) ที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่ 2 ของ ga:cohortNthWeek = 1 หากคำขอไม่มี ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek หรือ ga:cohortNthMonth เมตริกนี้จะมีค่าเท่ากับ ga:cohortTotalUsers

 • เมตริก - ga:cohortTotalUsers - จำนวนผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มประชากรตามรุ่น หรือที่เรียกว่าขนาดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortAppviewsPerUser - การดูแอปต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortGoalCompletionsPerUser - เป้าหมายที่สำเร็จต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortPageviewsPerUser - การดูหน้าเว็บต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRetentionRate - อัตราการคงกลุ่มประชากรตามรุ่นไว้

 • เมตริก - ga:cohortRevenuePerUser - รายได้ต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortVisitDurationPerUser - ระยะเวลาเซสชันต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortSessionsPerUser - เซสชันต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria - มีความเกี่ยวข้องในบริบทของคำขอที่มีมิติข้อมูล ga:acquisitionTrafficChannel, ga:acquisitionSource, ga:acquisitionMedium หรือ ga:acquisitionCampaign ซึ่งแสดงจำนวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ได้รับมาจากแชแนล แหล่งที่มา สื่อ หรือแคมเปญปัจจุบัน เช่น สําหรับ ga:acquisitionTrafficChannel=Direct ค่านี้แสดงถึงจำนวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ได้มาโดยตรง หากไม่มีมิติข้อมูลที่กล่าวถึง ค่าจะเท่ากับ ga:cohortTotalUsers

 • เมตริก - ga:cohortAppviewsPerUserWithLifetimeCriteria - ยอดดูแอปต่อผู้ใช้สำหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortGoalCompletionsPerUserWithLifetimeCriteria - เป้าหมายที่สำเร็จต่อผู้ใช้สำหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortPageviewsPerUserWithLifetimeCriteria - การดูหน้าเว็บต่อผู้ใช้ของมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRevenuePerUserWithLifetimeCriteria - รายได้ต่อผู้ใช้สําหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortSessionsPerUserWithLifetimeCriteria - ระยะเวลาเซสชันต่อผู้ใช้ของมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

เราได้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียลแล้ว และจะรายงานเฉพาะข้อมูลที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2016 เท่านั้น โดยหลังจากวันที่ดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น ตามนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล มิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้จะถูกนำออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2016

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

กิจกรรมโซเชียล

เราได้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว และจะนำออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2016 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityEndorsingUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของกิจกรรมทางสังคม (เช่น URL ของโพสต์ใน Google+, URL ของความคิดเห็นบนบล็อก ฯลฯ)
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityDisplayName - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือชื่อของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityPost - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ค่านี้คือเนื้อหาของกิจกรรมโซเชียล (เช่น เนื้อหาของข้อความที่โพสต์ใน Google+) ที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityTimestamp - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ซึ่งก็คือเวลาที่เกิดกิจกรรมโซเชียลบนเครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserHandle - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือแฮนเดิลโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น ชื่อหรือรหัส) ของผู้ใช้ที่ริเริ่มกิจกรรมโซเชียล"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserPhotoUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของรูปภาพที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserProfileUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityTagsSummary - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือชุดแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมโซเชียล"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ค่านี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียล (เช่น การโหวต การแสดงความคิดเห็น +1 ฯลฯ) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityNetworkAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียลและเครือข่ายสังคมที่กิจกรรมเกิดขึ้น
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityContentUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ที่แชร์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยง
 • เมตริก - ga:socialActivities - จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่มีการแชร์หรือพูดถึง URL ของเนื้อหาในเครือข่ายพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • มิติข้อมูล - ga:browserSize - ขนาดวิวพอร์ตของเบราว์เซอร์ผู้ใช้ ขนาดเบราว์เซอร์คือมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตเซสชัน ซึ่งจะบันทึกขนาดเริ่มต้นของวิวพอร์ตในหน่วยพิกเซลและมีรูปแบบเป็นความกว้าง X ความสูง เช่น 1920x960

รุ่นนี้จะเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ลงใน API

รวมแถวที่ว่าง

 • รุ่นนี้เพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ที่ไม่บังคับ include-empty-rows ซึ่งหากตั้งค่าเป็น false แถวที่ไม่มีข้อมูล จะไม่รวมอยู่ในคำตอบ ค่าเริ่มต้นคือ true ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องอัปเดตโค้ด โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารอ้างอิงสำหรับ Core Reporting API

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ผู้ใช้

 • เมตริก - ga:1dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งคืนจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 1 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ
 • เมตริก - ga:7dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ดังกล่าว
 • เมตริก - ga:14dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 14 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 14 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ
 • เมตริก - ga:30dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 30 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

DoubleClick Ad Exchange (AdX)

 • เมตริก - ga:adxCTR - เปอร์เซ็นต์ของการดูหน้าเว็บที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา AdX
 • เมตริก - ga:adxClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา AdX บนไซต์ของคุณ
 • เมตริก - ga:adxCoverage - ความครอบคลุมคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมสามารถช่วยคุณระบุไซต์ที่บัญชี AdX ไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100
 • เมตริก - ga:adxECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง ซึ่งก็คือรายได้ AdX ของคุณต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง
 • เมตริก - ga:adxImpressions - การแสดงโฆษณา AdX จะรายงานทุกครั้งที่มีการโฆษณาเดี่ยวในเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะถือว่ามีการแสดงผล 2 ครั้ง
 • เมตริก - ga:adxImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณา AdX ต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics)
 • เมตริก - ga:adxMonetizedPageviews - การดูหน้าเว็บที่สร้างรายได้จะวัดจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดบนพร็อพเพอร์ตี้ของคุณที่แสดงกับโฆษณาจากบัญชี AdX ที่เชื่อมโยง หมายเหตุ: หน้าเว็บเดียวอาจมีหน่วยโฆษณาหลายหน่วย
 • เมตริก - ga:adxRevenue - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา AdX
 • เมตริก - ga:adxRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา AdX ต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังไซต์ของคุณ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา
 • เมตริก - ga:adxViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง การแสดงผลครั้งหนึ่งๆ จะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น

รุ่นนี้เลิกใช้งานมิติข้อมูลหรือเมตริกที่มีอยู่ ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลที่เลิกใช้งานแล้ว

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

 • มิติข้อมูล - ga:adSlotPosition - ใช้ ga:adSlot แทน
 • มิติข้อมูล - ga:nextPagePath - ใช้ ga:pagePath แทน
 • มิติข้อมูล - ga:nextContentGroupXX - ใช้ ga:contentGroupXX แทน

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API ดูรายการมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดได้ในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • มิติข้อมูล - ga:dataSource - แหล่งข้อมูลของ Hit ระบบจะรายงาน Hit ที่ส่งจาก ga.js และ analytics.js เป็น "เว็บ" และ Hit ที่ส่งจาก SDK อุปกรณ์เคลื่อนที่จะรายงานเป็น "แอป" โดยคุณจะลบล้างค่าเหล่านี้ได้
 • มิติข้อมูล - ga:searchAfterDestinationPage - หน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมหลังจากทำการค้นหาภายในในเว็บไซต์ของคุณ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API และเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ 2 รายการ ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ECommerce

 • เมตริก - ga:transactionsPerUser - จำนวนธุรกรรมทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
 • เมตริก - ga:revenuePerUser - รายได้จากการขายทั้งหมดที่ระบุในธุรกรรม โดยไม่รวมค่าจัดส่งและภาษี หารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

ผู้ใช้

 • เมตริก - ga:sessionsPerUser - จำนวนเซสชันทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:cityId - รหัสเมืองของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์
 • มิติข้อมูล - ga:countryIsoCode - รหัส ISO ประเทศของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส ISO-3166-1 alpha-2
 • มิติข้อมูล - ga:regionId - รหัสภูมิภาคของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคหมายถึงรัฐ เช่น นิวยอร์ก
 • มิติข้อมูล - ga:regionIsoCode - รหัส ISO ภูมิภาคของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส ISO-3166-2
 • มิติข้อมูล - ga:subContinentCode - รหัสอนุทวีปของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ เช่น โปลินีเซียหรือยุโรปเหนือ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส UN M.49

DoubleClick Campaign Manager

 • เมตริก - ga:dcmROAS - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ของ DCM (ระดับพรีเมียมเท่านั้น)

เมตริกที่เลิกใช้งานแล้ว

เราเลิกใช้งานเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล + เมตริก - ga:dcmROI - ใช้ ga:dcmROAS แทน + เมตริก - ga:dcmMargen - ใช้ ga:dcmROAS แทน

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ลงใน API และเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ 2 รายการ โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

AdWords

 • เมตริก - ga:ROAS - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คือรายได้จากธุรกรรมและมูลค่าเป้าหมายทั้งหมดหารด้วยค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ได้รับ

มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล + เมตริก - ga:ROI - ใช้ ga:ROAS แทน + เมตริก - ga:margin - ใช้ ga:ROAS แทน

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

AdSense

 • เมตริก - ga:adsenseCoverage - เปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ
 • เมตริก - ga:adsenseViewableImpressionPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่ได้แสดง

รุ่นนี้มีการเพิ่มเมตริกเซสชันใหม่ มิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ ตลอดจนมิติข้อมูลและเมตริก DoubleClick Campaign Manager ใหม่

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เซสชัน

 • เมตริก - ga:hits - จำนวน Hit ทั้งหมดที่ส่งไปยัง Google Analytics เมตริกนี้จะรวม Hit ทุกประเภท (เช่น การดูหน้าเว็บ เหตุการณ์ ระยะเวลา ฯลฯ)

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • มิติข้อมูล - ga:campaignCode - เมื่อใช้การติดตามแคมเปญด้วยตนเอง ค่าของพารามิเตอร์การติดตามแคมเปญ utm_id

DoubleClick Campaign Manager

 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAd - ชื่อโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdId - รหัสโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCampaignId - รหัสแคมเปญ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreative - ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeId - รหัสโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickRenderingId - รหัสการแสดงผล DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSite - ชื่อไซต์ที่แสดงโฆษณา DCM และคลิกของ DCM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSiteId - รหัสไซต์ DCM ที่มีการแสดงครีเอทีฟโฆษณา DCM และมีการคลิกสำหรับคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSitePlacement - ชื่อตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSitePlacementId - รหัสตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivity - ชื่อกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityAndGroup - ชื่อและชื่อกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityGroup - ชื่อกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityGroupId - รหัสกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityId - รหัสกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAd - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdId - รหัสโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAttributionType - มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า (ClickThrough และ ViewThrough) หากเหตุการณ์ DCM ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics เป็นการคลิก ค่านี้จะเป็น ClickThrough หากเหตุการณ์ DCM ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics เป็นการแสดงโฆษณา ค่าจะเป็น ViewThrough (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCampaignId - รหัสแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreative - ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeId - รหัสโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventRenderingId - รหัสการแสดงผล DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSite - ชื่อไซต์ที่แสดงโฆษณา DCM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSiteId - รหัสไซต์ DCM ที่มีการแสดงครีเอทีฟโฆษณา DCM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSitePlacement - ชื่อตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSitePlacementId - รหัสตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • เมตริก - ga:dcmFloodlightQuantity - จำนวน Conversion ของ DCM Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • เมตริก - dcmFloodlightRevenue - รายได้ DCM Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)

รุ่นนี้มีมิติข้อมูลและเมตริกการจัดกลุ่มเนื้อหาใหม่เพิ่มเข้ามา

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การจัดกลุ่มเนื้อหา

 • มิติข้อมูล - ga:landingContentGroupXX - กลุ่มเนื้อหาที่ตรงกันกลุ่มแรกในเซสชันของผู้ใช้
 • มิติข้อมูล - ga:nextContentGroupXX - หมายถึงกลุ่มเนื้อหาที่เข้าชมหลังจากกลุ่มเนื้อหาอื่น
 • มิติข้อมูล - ga:contentGroupXX - กลุ่มเนื้อหาในพร็อพเพอร์ตี้ กลุ่มเนื้อหาคือชุดของเนื้อหาที่แสดงโครงสร้างที่เป็นตรรกะซึ่งสามารถระบุได้โดยการจับคู่นิพจน์ทั่วไปของโค้ดติดตามหรือชื่อหน้า/URL หรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • มิติข้อมูล - ga:previousContentGroupXX - หมายถึงกลุ่มเนื้อหาที่เคยเข้าชมก่อนกลุ่มเนื้อหาอื่น
 • เมตริก - ga:contentGroupUniqueViewsXX - จำนวนหน้าที่แตกต่างกัน (ไม่ซ้ำ) ภายในเซสชันสำหรับกลุ่มเนื้อหาที่ระบุ ซึ่งจะพิจารณาทั้ง pagePath และ pageTitle เพื่อกำหนดความไม่ซ้ำกัน

รุ่นนี้มีเงื่อนไข dateOfSession ใหม่สำหรับกลุ่ม และการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพใหม่

กลุ่ม

ตอนนี้กลุ่มรองรับเงื่อนไข dateOfSession ใหม่ ซึ่งสามารถจำกัดกลุ่มไว้เฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่เริ่มเซสชันภายในช่วงวันที่ที่กำหนดได้ ดูรายละเอียดได้ที่คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์กลุ่มเป้าหมาย

มิติข้อมูลและเมตริก

โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมดสำหรับอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionCreative - เนื้อหาครีเอทีฟโฆษณาที่ออกแบบมาสำหรับโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionId - รหัสที่คุณใช้สำหรับโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionName - ชื่อของโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionPosition - ตำแหน่งของโปรโมชันในหน้าเว็บหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน
 • มิติข้อมูล - ga:orderCouponCode - รหัสของคูปองระดับคำสั่งซื้อ
 • มิติข้อมูล - ga:productBrand - ชื่อแบรนด์ที่ใช้ขายผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productCategoryHierarchy - หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ (อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ)
 • มิติข้อมูล - ga:productCategoryLevelXX - ระดับ (1-5) ในลำดับชั้นของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากด้านบน
 • มิติข้อมูล - ga:productCouponCode - รหัสสำหรับคูปองระดับผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productListName - ชื่อของรายการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏอยู่
 • มิติข้อมูล - ga:productListPosition - ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productVariant - รูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด XS, S, M, L หรือแดง น้ำเงิน เขียว ดำสำหรับสี
 • มิติข้อมูล - ga:checkoutOptions - ตัวเลือกผู้ใช้ที่ระบุในระหว่างกระบวนการชำระเงิน เช่น FedEx, DHL, UPS สำหรับตัวเลือกการจัดส่งหรือ Visa, MasterCard, AmEx สำหรับตัวเลือกการชำระเงิน มิติข้อมูลนี้ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนช็อปปิ้งด้วย
 • มิติข้อมูล - ga:shoppingStage - ขั้นตอนต่างๆ ของประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ผู้ใช้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นในเซสชัน เช่น PRODUCT_VIEW, ADD_TO_CART, CHECKOUT ฯลฯ
 • เมตริก - ga:internalPromotionCTR - อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านเพื่อดูโปรโมชันภายใน (จำนวนคลิก / จำนวนครั้งที่โปรโมชันปรากฏ)
 • เมตริก - ga:internalPromotionClicks - จำนวนการคลิกโปรโมชันภายใน
 • เมตริก - ga:internalPromotionViews - จำนวนการดูโปรโมชันภายใน
 • เมตริก - ga:localProductRefundAmount - จํานวนเงินคืนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในสกุลเงินท้องถิ่น
 • เมตริก - ga:localRefundAmount - จำนวนเงินคืนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • เมตริก - ga:productAddsToCart - จำนวนครั้งที่มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง
 • เมตริก - ga:productCheckouts - จำนวนครั้งที่มีการรวมผลิตภัณฑ์ในกระบวนการชำระเงิน
 • เมตริก - ga:productDetailViews - จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListClicks - จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกผลิตภัณฑ์เมื่อปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListViews - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListCTR - อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRefunds - จำนวนครั้งที่มีการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRefundAmount - จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRemovesFromCart - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง
 • เมตริก - ga:productRevenuePerPurchase - รายได้ของผลิตภัณฑ์ต่อการซื้อโดยเฉลี่ย (มักจะใช้กับรหัสคูปองของผลิตภัณฑ์)
 • เมตริก - ga:buyToDetailRate - การซื้อที่ไม่ซ้ำหารด้วยจำนวนการดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:cartToDetailRate - เพิ่มผลิตภัณฑ์หารด้วยการดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:quantityAddedToCart - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในรถเข็น
 • เมตริก - ga:quantityCheckedOut - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการชำระเงิน
 • เมตริก - ga:quantityRefunded - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่คืนเงิน
 • เมตริก - ga:quantityRemovedFromCart - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่นำออกจากรถเข็น
 • เมตริก - ga:refundAmount - จำนวนเงินคืนสำหรับธุรกรรมหนึ่ง
 • เมตริก - ga:totalRefunds - จำนวนการคืนเงินที่ออกให้

รุ่นนี้มีการแก้ไขข้อบกพร่องในชื่อส่วนหัวคอลัมน์ รวมถึงการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ระบบ

 • มิติข้อมูล - ga:sourcePropertyDisplayName - ชื่อที่แสดงของพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาของพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ควบรวมเท่านั้น
 • มิติข้อมูล - ga:sourcePropertyTrackingId - รหัสการติดตามพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาของพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ควบรวมเท่านั้น

การจัดกลุ่มแชแนล

 • มิติข้อมูล - ga:channelGrouping - การจัดกลุ่มแชแนลเริ่มต้นที่แชร์ภายในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)
 • มิติข้อมูล - ga:correlationModelId - รหัสรูปแบบความสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductId - รหัสของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductName - ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำการค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductVariation - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สืบค้น
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductId - รหัสของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductName - ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductVariation - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:correlationScore - คะแนนความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:queryProductQuantity - จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • เมตริก - ga:relatedProductQuantity - จํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขชื่อคอลัมน์ส่วนหัว

 • มีข้อบกพร่องในรุ่น 16-04-2014 หากคุณค้นหามิติข้อมูลหรือเมตริกที่เลิกใช้งาน API จะแสดงส่วนหัวคอลัมน์พร้อมกับมิติข้อมูลหรือเมตริกที่นำมาใช้แทน แต่ตอนนี้ระบบแสดงชื่อมิติข้อมูลหรือเมตริกเดียวกับที่ใช้ในคำขออย่างถูกต้อง

รุ่นนี้มีการเพิ่มและเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มีการเพิ่มมิติข้อมูลต่อไปนี้ลงใน API การรายงานหลัก

AdWords

 • มิติข้อมูล - ga:isTrueViewVideoAd - Yes หรือ No - ระบุว่าโฆษณาเป็นโฆษณาวิดีโอ TrueView ของ AdWords หรือไม่

เวลา

 • มิติข้อมูล - ga:nthHour - ดัชนีสำหรับแต่ละชั่วโมงในช่วงวันที่ที่ระบุ ดัชนีสำหรับชั่วโมงแรกของวันแรก (เช่น วันที่เริ่มต้น) ในช่วงวันที่คือ 0, 1 สำหรับชั่วโมงถัดไป และต่อไปเรื่อยๆ

มิติข้อมูลและเมตริกที่เปลี่ยนชื่อ

มิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่อิงตามผู้เข้าชมและการเข้าชมได้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ใช้และเซสชันตามลำดับแทน

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

ผู้ชม

 • มิติข้อมูล - ga:visitorAgeBracket - ใช้ ga:userAgeBracket แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitorGender - ใช้ ga:userGender แทน

อีคอมเมิร์ซ

 • เมตริก - ga:transactionRevenuePerVisit - ใช้ ga:transactionRevenuePerSession แทน
 • เมตริก - ga:transactionsPerVisit - ใช้ ga:transactionsPerSession แทน

การติดตามเหตุการณ์

 • เมตริก - ga:eventsPerVisitWithEvent - ใช้ ga:eventsPerSessionWithEvent แทน
 • เมตริก - ga:visitsWithEvent - ใช้ ga:sessionsWithEvent แทน

Conversion เป้าหมาย

 • เมตริก - ga:goalValuePerVisit - ใช้ ga:goalValuePerSession แทน
 • เมตริก - ga:percentVisitsWithSearch - ใช้ ga:percentSessionsWithSearch แทน
 • เมตริก - ga:searchVisits - ใช้ ga:searchSessions แทน

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • เมตริก - ga:pageviewsPerVisit - ใช้ ga:pageviewsPerSession แทน

เซสชัน

 • มิติข้อมูล - ga:visitLength - ใช้ ga:sessionDurationBucket แทน
 • เมตริก - ga:avgTimeOnSite - ใช้ ga:avgSessionDuration แทน
 • เมตริก - ga:timeOnSite - ใช้ ga:sessionDuration แทน
 • เมตริก - ga:visitBounceRate - ใช้ ga:bounceRate แทน
 • เมตริก - ga:visits - ใช้ ga:sessions แทน

การโต้ตอบในโซเชียล

 • มิติข้อมูล - ga:socialInteractionNetworkActionVisit - ใช้ ga:socialInteractionNetworkActionSession แทน
 • เมตริก - ga:socialInteractionsPerVisit - ใช้ ga:socialInteractionsPerSession แทน

ผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:daysSinceLastVisit - ใช้ ga:daysSinceLastSession แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitCount - ใช้ ga:sessionCount แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitorType - ใช้ ga:userType แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitsToTransaction - ใช้ ga:sessionsToTransaction แทน
 • เมตริก - ga:newVisits - ใช้ ga:newUsers แทน
 • เมตริก - ga:percentNewVisits - ใช้ ga:percentNewSessions แทน
 • เมตริก - ga:visitors - ใช้ ga:users แทน

กลุ่ม: API การรายงานหลักเวอร์ชัน 2.4 และเวอร์ชัน 3.0

การสนับสนุนกลุ่มใหม่ใน API การรายงานหลัก

 • ตอนนี้พารามิเตอร์ segment รองรับกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มลำดับแล้ว คุณจะค้นหากลุ่มระดับผู้ใช้และระดับเซสชันที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซเว็บได้ด้วยพารามิเตอร์ segment
 • ไวยากรณ์ใหม่สําหรับกลุ่มแบบไดนามิกพร้อมให้ใช้งานกับพารามิเตอร์ segment โปรดดูรายละเอียดที่คู่มือการพัฒนากลุ่ม
 • เลิกใช้งานคำนำหน้า dynamic:: แล้ว ขอแนะนำให้คุณmigrateไปยังไวยากรณ์ใหม่โดยเร็วที่สุด

รุ่นนี้มีรูปแบบการตอบสนองใหม่ในตารางข้อมูล รวมถึงการเพิ่มและการเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริก (ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด)

ผลลัพธ์ของตารางข้อมูล

API สามารถเลือกที่จะแสดงผลออบเจ็กต์ตารางข้อมูลในการตอบกลับเพื่อให้แสดงข้อมูล Google Analytics ได้ง่ายขึ้นโดยใช้การแสดงภาพของ Google Charts

 • มีการเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา output (ไม่บังคับ) ลงใน API เครื่องมือนี้จะใช้เลือกรูปแบบเอาต์พุตของข้อมูล Analytics ในการตอบสนองได้ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ JSON โดยค่าเริ่มต้น หากตั้งค่าเป็น datatable พร็อพเพอร์ตี้ dataTable ที่มีออบเจ็กต์ตารางข้อมูลจะรวมอยู่ในการตอบกลับ คุณใช้ออบเจ็กต์นี้กับ Google Charts ได้โดยตรง โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารอ้างอิง Core Reporting API

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มีการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ลงใน API การรายงานหลัก

เวลา

 • มิติข้อมูล - ga:minute - แสดงผลนาทีในชั่วโมง ค่าที่เป็นไปได้คือระหว่าง 00 ถึง 59
 • มิติข้อมูล - ga:nthMinute - ดัชนีสําหรับแต่ละนาทีในช่วงวันที่ที่ระบุ ดัชนีสำหรับนาทีแรกของวันแรก (เช่น วันที่เริ่มต้น) ในช่วงวันที่คือ 0, 1 สำหรับนาทีถัดไป เป็นต้น

ผู้ชม

 • มิติข้อมูล - ga:visitorAgeBracket - กลุ่มอายุของผู้เข้าชม
 • มิติข้อมูล - ga:visitorGender - เพศของผู้เข้าชม
 • มิติข้อมูล - ga:interestAffinityCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า
 • มิติข้อมูล - ga:interestInMarketCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า
 • มิติข้อมูล - ga:interestOtherCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะพร้อมซื้อมากกว่า

มิติข้อมูลและเมตริกที่ใช้ได้ในกลุ่ม

คุณใช้มิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ในกลุ่มได้แล้ว

 • มิติข้อมูล - ga:sourceMedium - ค่ารวมของ ga:source และ ga:medium
 • เมตริก - ga:localItemRevenue - รายได้จากผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินท้องถิ่น

มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

 • มิติข้อมูล - ga:isMobile - ใช้ ga:deviceCategory แทน (เช่น ga:deviceCategory==mobile).
 • มิติข้อมูล - ga:isTablet - ใช้ ga:deviceCategory แทน (เช่น ga:deviceCategory==tablet).
 • เมตริก - ga:entranceBounceRate - ใช้ ga:visitBounceRate แทน

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

AdSense

 • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูล AdSense แล้ว:

  • เม.ย. - ga:adsenseRevenue - รายได้รวมจากโฆษณา AdSense
  • เมตริก - ga:adsenseAdUnitsViewed - จำนวนหน่วยโฆษณา AdSense ที่ดู หน่วยโฆษณาคือชุดโฆษณาที่แสดงจากโค้ดโฆษณา AdSense 1 ส่วน ดูรายละเอียดได้ที่ https://support.google.com/adsense/answer/32715
  • เมตริก - ga:adsenseAdsViewed - จำนวนโฆษณา AdSense ที่มีการดู หน่วยโฆษณาหนึ่งสามารถแสดงโฆษณาหลายรายการได้
  • พบ - ga:adsenseAdsClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา AdSense บนเว็บไซต์ของคุณ
  • เมตริก - ga:adsensePageImpressions - จำนวนหน้าที่มีการเปิดระหว่างที่มีการแสดงโฆษณา AdSense การแสดงผลหน้าเว็บสามารถมีหน่วยโฆษณาได้หลายหน่วย
  • พบ - ga:adsenseCTR - เปอร์เซ็นต์การแสดงผลหน้าเว็บที่ก่อให้เกิดการคลิกโฆษณา AdSense (ga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions)
  • เมตา - ga:adsenseECPM - ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อการแสดงหน้าเว็บพันครั้ง ซึ่งคือรายได้ AdSense ของคุณต่อการแสดงหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง (ga:adsenseRevenue/(ga:adsensePageImpressions/1000)
  • พบ - ga:adsenseExits - จำนวนเซสชันที่สิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ใช้คลิกที่โฆษณา AdSense

เวลา

 • หรี่แสง - ga:isoYear - ปี ISO ของการเข้าชม ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ควรใช้ ga:isoYear กับ ga:isoWeek เท่านั้น เนื่องจาก ga:week หมายถึงปฏิทินเกรกอเรียน
 • หรี่แสง - ga:isoYearIsoWeek - ค่ารวมของ ga:isoYear และ ga:isoWeek

AdWords

ฟีเจอร์การควบคุมขนาดตัวอย่างใหม่และวันที่สัมพัทธ์

วันที่สัมพัทธ์
 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับวันที่สัมพัทธ์ใน API การรายงานหลัก today, yesterday และ NdaysAgo เป็นค่าที่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์การค้นหา start-date และ end-date
 • การใช้ค่าเหล่านี้จะกำหนดช่วงวันที่โดยอัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบันขณะทำการค้นหา และตามเขตเวลาของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุในการค้นหา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API
ระดับการสุ่มตัวอย่าง
 • เราได้เปิดตัวพารามิเตอร์ใหม่ samplingLevel ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าระดับการสุ่มตัวอย่าง (เช่น จำนวนการเข้าชมที่ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์) สำหรับการค้นหาการรายงานได้ ค่าที่อนุญาตคือ DEFAULT, FASTER และ HIGHER_PRECISION
 • มีการเพิ่มช่องใหม่ 2 ช่องในการตอบกลับ API: sampleSize และ sampleSpace คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมที่ใช้สำหรับคำตอบจากการสุ่มตัวอย่าง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API และการสุ่มตัวอย่าง

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตอนนี้ ga:adwordsCustomerID จะแสดงผลรหัสลูกค้า AdWords 10 หลักที่สอดคล้องกับ AccountInfo.customerId ของ AdWords API อย่างถูกต้อง การแก้ไขนี้ทำให้คุณรวมข้อมูล Analytics กับบัญชี AdWords ได้หลายบัญชี

ในการเปิดตัวกลุ่มใหม่ เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API การรายงานหลัก

 • ตอนนี้พารามิเตอร์ segment รองรับรหัสอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงที่กำหนดเองแล้ว ซึ่งจะแสดงในคอลเล็กชันกลุ่มของ API การจัดการ
 • และในตอนนี้อยู่ระหว่างการเลิกใช้งานรหัสตัวเลขปัจจุบันสำหรับกลุ่มที่กำหนดเองแล้ว รหัสเดิมเหล่านี้จะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 6 เดือน เราขอแนะนําให้แอปพลิเคชันที่บันทึกรหัสกลุ่มผู้ใช้ให้เปลี่ยนไปใช้รหัสใหม่ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข เมื่อระยะเวลาการเลิกใช้งานสิ้นสุดลง การค้นหาที่มีรหัสตัวเลขเก่าจะแสดงข้อผิดพลาด
 • ปัจจุบัน เฉพาะกลุ่มระดับการเข้าชมที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซเว็บเท่านั้นที่สามารถค้นหาในพารามิเตอร์ segment
 • กลุ่มเริ่มต้นที่มีอยู่ซึ่งมีรหัสตัวเลขเป็นลบจะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่รองรับกลุ่มเริ่มต้นใหม่ในขณะนี้

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การติดตามผลแอป

 • ข้อมูลนี้จะอยู่ในรายงานโปรไฟล์แอป ดังนี้
  • หรี่แสง - ga:appId - รหัสของแอปพลิเคชัน
  • สลัว - ga:appInstallerId - รหัสของโปรแกรมติดตั้ง (เช่น Google Play Store) ที่ใช้ดาวน์โหลดแอป โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งค่ารหัสโปรแกรมติดตั้งแอปตามเมธอด PackageManager#getInstallerPackageName
  • หรี่แสง - ga:appName - ชื่อแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:appVersion - เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:exitScreenName - ชื่อของหน้าจอเมื่อผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:landingScreenName - ชื่อหน้าจอแรกที่ดู
  • หรี่แสง - ga:screenDepth - จำนวนการดูหน้าจอต่อเซสชันที่รายงานเป็นสตริง มีประโยชน์สำหรับฮิสโตแกรม
  • หรี่แสง - ga:screenName - ชื่อของหน้าจอ
  • พบ - ga:avgScreenviewDuration - ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้อยู่ในหน้าจอในหน่วยวินาที
  • พบ - ga:timeOnScreen - เวลาที่ใช้ในการดูหน้าจอปัจจุบัน
  • เมตริก - ga:screenviews - จำนวนการดูหน้าจอทั้งหมด ใช้ค่านี้แทน ga:appviews
  • พบ - ga:uniqueScreenviews - จำนวน ga:screenviews ที่แตกต่างกัน (ไม่ซ้ำกัน) ภายในเซสชัน ใช้ค่านี้แทน ga:uniqueAppviews
  • เจอ - ga:screenviewsPerSession - จำนวนเฉลี่ย ga:screenviews ต่อเซสชัน ใช้ค่านี้แทน ga:appviewsPerVisit

เลิกใช้

เราเลิกใช้งานเมตริกต่อไปนี้แล้ว โปรดใช้ชื่อเมตริกใหม่แทน

 • พบ - ga:appviews - ใช้ ga:screenviews แทน
 • พบ - ga:uniqueAppviews - ใช้ ga:uniqueScreenviews แทน
 • พบ - ga:appviewsPerVisit - ใช้ ga:screenviewsPerSession แทน

ตัวแปรหรือคอลัมน์ที่กำหนดเอง

 • สิทธิ์เข้าถึงมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

  • หรี่แสง - ga:dimensionXX - ชื่อของมิติข้อมูลที่กำหนดเองที่ขอ โดย XX อ้างถึงตัวเลข/ดัชนีของมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
  • เมตริก - ga:metricXX - ชื่อของเมตริกที่กำหนดเองที่ขอ โดย XX อ้างถึงตัวเลข/ดัชนีของเมตริกที่กำหนดเอง

การเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกตัวแปรที่กำหนดเองต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตคำค้นหา

 • ga:customVarName(n)ga:customVarNameXX
 • ga:customVarValue(n)ga:customVarValueXX

อีคอมเมิร์ซ

 • สีจาง - ga:currencyCode - รหัสสกุลเงินท้องถิ่นของธุรกรรมตามมาตรฐาน ISO 4217
 • รายได้ - ga:localItemRevenue - รายได้จากผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ธุรกรรม - ga:localTransactionRevenue - รายได้จากธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ยอดรวม - ga:localTransactionShipping - ค่าจัดส่งของธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ชำระ - ga:localTransactionTax - ภาษีธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น

ข้อยกเว้น

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามข้อยกเว้น
  • สลัว - ga:exceptionDescription - คำอธิบายสำหรับข้อยกเว้น
  • พบ - ga:exceptionsPerScreenview - จำนวนข้อยกเว้นที่ส่งกลับหารด้วยจำนวนการดูหน้าจอ
  • พบ - ga:fatalExceptionsPerScreenview - จำนวนข้อยกเว้นร้ายแรงที่ผิดพลาดหารด้วยจำนวนการดูหน้าจอ

Conversion เป้าหมาย

 • หรี่แสง - ga:goalCompletionLocation - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทางใดๆ
 • มืด - ga:goalPreviousStep1 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทาง หนึ่งขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ
 • มืด - ga:goalPreviousStep2 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทางใดๆ สองขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ
 • หรี่แสง - ga:goalPreviousStep3 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทาง 3 ขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก Conversion เป้าหมายต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตคำค้นหา

 • ga:goal(n)AbandonRatega:goalXXAbandonRate
 • ga:goal(n)Abandonsga:goalXXAbandons
 • ga:goal(n)Completionsga:goalXXCompletions
 • ga:goal(n)ConversionRatega:goalXXConversionRate
 • ga:goal(n)Startsga:goalXXStarts
 • ga:goal(n)Valuega:goalXXValue
 • ga:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoalXXConversionRate
 • พบ - ga:percentSearchRefinements - เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่มีการปรับเกณฑ์การค้นหา (เช่น การเปลี่ยน) ระหว่างคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาภายในในเซสชัน

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • พบ - ga:pageValue - มูลค่าเฉลี่ยของหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บนี้ มูลค่าหน้าเว็บเท่ากับ ((รายได้จากการทำธุรกรรม + มูลค่าเป้าหมายทั้งหมด) หารด้วยจำนวนการดูหน้าเว็บที่ไม่ซ้ำสำหรับหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บ)

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • ข้อมูลนี้ได้มาจากสตริง User-Agent ของ HTTP

  • หรี่แสง - ga:deviceCategory - ประเภทอุปกรณ์: เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
  • หรี่แสง - ga:isTablet - ระบุผู้เข้าชมแท็บเล็ต ค่าที่เป็นไปได้คือ Yes หรือ No
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceMarketingName - ชื่อทางการตลาดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การโต้ตอบในโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามการโต้ตอบทางสังคมในสถานที่

  • สลัว - ga:socialEngagementType - ประเภทการมีส่วนร่วม ค่าที่เป็นไปได้คือ Socially Engaged หรือ Not Socially Engaged

เวลา

 • หรี่แสง - ga:dateHour - ค่ารวมของ ga:date และ ga:hour
 • หรี่แสง - ga:dayOfWeekName - ชื่อวันของสัปดาห์ (ภาษาอังกฤษ)
 • หรี่แสง - ga:isoWeek - หมายเลขสัปดาห์ ISO ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นด้วยวันจันทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date
 • หรี่แสง - ga:yearMonth - ค่ารวมของ ga:year และ ga:month
 • หรี่แสง - ga:yearWeek - ค่ารวมของ ga:year และ ga:week

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • สลัว - ga:fullReferrer - URL อ้างอิงแบบเต็มซึ่งรวมถึงชื่อโฮสต์และเส้นทาง
 • หรี่แสง - ga:sourceMedium - ค่ารวมของ ga:source และ ga:medium
 • รุ่นนี้เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ใหม่ 5 เมตริกดังนี้
  • ga:domInteractiveTime
  • ga:avgDomInteractiveTime
  • ga:domContentLoadedTime
  • ga:avgDomContentLoadedTime
  • ga:domLatencyMetricsSample
 • รุ่นนี้เพิ่มกลุ่มเริ่มต้นใหม่การเข้าชมบนแท็บเล็ต gaid::-13

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูคำจำกัดความได้ในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การติดตามผลแอป

 • ข้อมูลนี้จะอยู่ในรายงาน SDK การติดตามแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • เมตริก - ga:uniqueAppviews - จำนวนการดูแอปต่อเซสชัน
  • เมตริก - 'ga:appviews - จำนวนการดูแอปทั้งหมด
  • เมตริก - ga:appviewsPerVisit - จำนวนการดูแอปโดยเฉลี่ยต่อเซสชัน

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • หรี่แสง - ga:socialNetwork - สตริงที่แสดงชื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อ้างอิงสำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล เช่น Google+, Blogger, reddit ฯลฯ
 • หรี่แสง - ga:hasSocialSourceReferral - ระบุการเข้าชมที่มาถึงไซต์จากแหล่งที่มาทางสังคม (นั่นคือ เครือข่ายสังคม เช่น Google+, Facebook, Twitter ฯลฯ) ค่าที่เป็นไปได้คือ "ใช่" หรือ "ไม่" โดยตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

กิจกรรมโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากกิจกรรมนอกเว็บไซต์ที่นำเข้าจากพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityDisplayName - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงชื่อกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityEndorsingUrl - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของกิจกรรมทางสังคม (เช่น URL ของโพสต์ใน Google+, URL ของความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อก ฯลฯ)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityPost - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงเนื้อหาของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล (เช่น เนื้อหาข้อความของโพสต์ Google+)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityTimestamp - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงเมื่อมีกิจกรรมโซเชียลเกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserPhotoUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของรูปภาพที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserProfileUrl - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
  • หรี่แสง - ga:socialActivityContentUrl - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ที่แชร์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยง
  • หรี่แสง - ga:socialActivityTagsSummary - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ชุดแท็กที่คั่นด้วยคอมมาที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserHandle - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงแฮนเดิลโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น ชื่อ) ของผู้ใช้ที่เริ่มต้นกิจกรรมโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม (เช่น การโหวต การแสดงความคิดเห็น +1 เป็นต้น)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityNetworkAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายสังคมและเครือข่ายสังคมที่กิจกรรมเกิดขึ้น
  • เมตา - ga:socialActivities - จำนวนกิจกรรมที่มีการแชร์/พูดถึง URL ของเนื้อหาในเครือข่ายพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล

การโต้ตอบในโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามการโต้ตอบทางสังคมในสถานที่
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionAction - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงการกระทำในโซเชียลที่กำลังติดตาม (เช่น +1 การกดชอบ บุ๊กมาร์ก)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionNetwork - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังติดตาม (เช่น Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionNetworkAction - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงการเชื่อมโยง ga:socialInteractionNetwork กับ ga:socialInteractionAction ที่กำลังติดตาม (เช่น Google: +1, Facebook: ถูกใจ)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionTarget - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดง URL (หรือแหล่งข้อมูล) ที่ได้รับการกระทำในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
  • พบ - ga:socialInteractions - จำนวนรวมของการโต้ตอบทางโซเชียลบนไซต์ของคุณ
  • พบ - ga:uniqueSocialInteractions - จำนวนรวมของการโต้ตอบทางโซเชียลที่ไม่ซ้ำบนไซต์ของคุณ อิงตามคู่ค่า ga:socialInteractionNetwork และ ga:socialInteractionAction
  • พบกัน - ga:socialInteractionsPerVisit - ga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions จำนวนการโต้ตอบทางสังคมโดยเฉลี่ยต่อการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแต่ละครั้ง

ภูมิศาสตร์ / เครือข่าย

 • หรี่แสง - ga:metro - พื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) จากแหล่งที่มาของการเข้าชม

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • สลัว - ga:pagePathLevel1 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นแรกของ pagePath
 • สลัว - ga:pagePathLevel2 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 2 ของ pagePath
 • สลัว - ga:pagePathLevel3 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 3 ใน pagePath
 • สลัว - ga:pagePathLevel4 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 4 ใน pagePath ระดับชั้นของ pagePath ที่เกินจากนั้นจะถูกควบรวมในมิติข้อมูลนี้ด้วย

การติดตามข้อยกเว้น

 • ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลการติดตามข้อยกเว้น

  • พบ - ga:exceptions - จำนวนข้อยกเว้นที่ส่งไปยัง Google Analytics
  • เมท - ga:fatalExceptions - จำนวนข้อยกเว้นที่กำหนด isFatal เป็น "จริง"

ระยะเวลาของผู้ใช้

 • ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลระยะเวลาของผู้ใช้

  • หรี่แสง - ga:userTimingCategory - สตริงสำหรับการจัดหมวดหมู่ตัวแปรระยะเวลาของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นกลุ่มเชิงตรรกะเพื่อให้การรายงานง่ายขึ้น
  • หรี่แสง - ga:userTimingLabel - สตริงสำหรับระบุชื่อการดำเนินการของทรัพยากรที่กำลังติดตาม
  • หรี่แสง - ga:userTimingVariable - สตริงที่ใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการแสดงภาพระยะเวลาของผู้ใช้ในรายงาน
  • หรี่แสง - ga:userTimingValue จำนวนมิลลิวินาทีในเวลาที่ผ่านไปซึ่งส่งไปยัง Google Analytics
  • พบ - ga:userTimingSample - จำนวนตัวอย่างที่ส่งไป
  • พบ - ga:avgUserTimingValue - ค่าเวลาของผู้ใช้โดยเฉลี่ย ga:userTimiingValue / ga:userTimiingSample

อุปกรณ์ / แพลตฟอร์ม

 • ข้อมูลนี้มาจาก User Agent ของข้อมูลที่รวบรวม
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceBranding - ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือชื่อแบรนด์ (เช่น Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile)
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceModel - รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Nexus S)
  • หรี่แสง - ga:mobileInputSelector - ตัวเลือกที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น หน้าจอสัมผัส จอยสติ๊ก ปุ่มคลิก สไตลัส)
  • Dim - ga:mobileDeviceInfo - แบรนด์ รุ่น และชื่อทางการตลาดที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตอนนี้ API จะจัดการอักขระ UTF-8 ในตัวกรองหรือกลุ่มแบบไดนามิกได้อย่างถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้ช่วยให้บัญชี Google Analytics Premium เข้าถึงตัวแปรที่กำหนดเองได้สูงสุด 50 รายการ

รุ่นนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 2 รายการดังนี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตัวกรองข้อความค้นหาที่มีอักขระพิเศษภายในนิพจน์ทั่วไปจะไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป

 • การรวมตัวกรองเมตริกกับกลุ่มขั้นสูงจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไป

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ใหม่ไปยัง API

เมตริกใหม่

 • เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ต่อไปนี้
  • ga:speedMetricsSample
  • ga:domainLookupTime
  • ga:pageDownloadTime
  • ga:redirectionTime
  • ga:serverConnectionTime
  • ga:serverResponseTime
  • ga:avgDomainLookupTime
  • ga:avgPageDownloadTime
  • ga:avgRedirectionTime
  • ga:avgServerConnectionTime
  • ga:avgServerResponseTime

ดูคำจำกัดความได้ในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การแจ้งเตือนการเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 2.3

 • เราได้เลิกใช้งาน Data Export API เวอร์ชัน 2.3 แล้วเป็นเวลา 2 เดือน ในอีกประมาณ 4 เดือน เราจะยุติการให้บริการนี้และสนับสนุนเฉพาะ Core Reporting API ใหม่เวอร์ชัน 3.0 และเวอร์ชัน 2.4 เท่านั้น

 • เราขอแนะนำให้คุณย้ายแอปพลิเคชันไปยังเวอร์ชัน 3.0

 • ในอีก 4 เดือน คำขอไปยังฟีดข้อมูล XML เวอร์ชัน 2.3 เดิมจะได้รับการส่งต่อไปยังเวอร์ชัน 2.4 และส่งคืนการตอบกลับ XML เวอร์ชัน 2.4 เมื่อถึงตอนนั้น นโยบายโควต้าเวอร์ชัน 2.4 ทั้งหมดจะมีผลกับคำขอเวอร์ชัน 2.3

 • คำขอทั้งหมดสำหรับ JSON เวอร์ชัน 2.3 หรือไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data JavaScript ที่ใช้เอาต์พุต JSON เวอร์ชัน 2.3 จะแสดงผลรหัสสถานะ 404

 • เพื่อให้ได้รับโควต้าเต็ม ทั้งเวอร์ชัน 3.0 และเวอร์ชัน 2.4 กำหนดให้คุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันในคอนโซล Google APIs และใช้คีย์ API (หรือโทเค็น OAuth 2.0) ในคำขอแต่ละรายการ

เราแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยกับ ga:visitLength ตอนนี้มิติข้อมูลนี้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

การเผยแพร่นี้มีผลกระทบกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Analytics API ทั้งหมด ทางบริษัทได้ประกาศเปิดตัว API ใหม่ 2 เวอร์ชัน โดยกำหนดให้แอปพลิเคชันต้องลงทะเบียน แนะนำนโยบายโควต้าใหม่ และเปลี่ยนชื่อ API เป็น Core Reporting API และสุดท้ายจะเลิกใช้งาน Data Export API เวอร์ชัน 2.3 ที่มีอยู่

เวอร์ชัน 3.0

 • Core Reporting API เวอร์ชัน 3.0 คือ API เวอร์ชันหลักล่าสุดของเรา และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ย้อนหลัง การพัฒนา API ในอนาคตทั้งหมดจะดำเนินการในเวอร์ชันนี้

 • ฟีเจอร์ใหม่

  • เอาต์พุตที่ใช้ JSON ใหม่จะลดขนาดการตอบกลับประมาณ 10 เท่าจากเอาต์พุต XML ก่อนหน้า
  • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API ใหม่ที่รองรับ Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby และ .Net
  • การรองรับ Google Discovery API
  • การรองรับ OAuth 2.0 ซึ่งเป็นวิธีการให้สิทธิ์ผู้ใช้แบบใหม่ที่แนะนำ
 • การอัปเดต

  • URL ใหม่สำหรับสร้างคำขอ: https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga…
  • ต้องมีโทเค็นการลงทะเบียนและโทเค็นของนักพัฒนา
  • คำขอข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดควรดำเนินการผ่าน API การจัดการ

เวอร์ชัน 2.4

 • Core Reporting API เวอร์ชัน 2.4 เป็นการอัปเกรดเวอร์ชันย่อยที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับ API การส่งออกข้อมูลเวอร์ชัน 2.3 ที่มีอยู่

 • การอัปเดต

  • URL ใหม่สำหรับสร้างคำขอ: https://www.googleapis.com/analytics/v2.4/data…
  • ต้องมีโทเค็นการลงทะเบียนและโทเค็นของนักพัฒนา
  • เอาต์พุต XML ที่สอดคล้องกับเวอร์ชัน 2.3 ดังนั้นไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data อื่นๆ จะยังคงใช้งานได้ต่อไป
  • เปลี่ยนรหัสข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโควต้าจาก 503 เป็น 403 แล้ว
  • ไม่รองรับการตอบสนองด้วย JSON
  • ไม่รองรับไลบรารีไคลเอ็นต์ Google Data JavaScript
  • ไม่มีฟีดข้อมูลบัญชี คำขอข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดควรดำเนินการผ่าน API การจัดการ

การลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชันทั้งหมดที่สร้างโดยใช้ Google Analytics API จะต้องลงทะเบียนเป็นโปรเจ็กต์ผ่าน คอนโซล Google API

 • แต่ละคำขอที่ส่งไปยัง API จะต้องมีคีย์ API หรือสำหรับ OAuth 2.0 รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์

นโยบายโควต้า

 • โควต้าต่อไปนี้ใช้กับทั้ง Analytics API (Management API และ Data Export API)

  • คำขอ 50,000 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อวัน
  • 10 คำค้นหาต่อวินาที (QPS) ต่อที่อยู่ IP
 • โควต้าต่อไปนี้ใช้กับ Data Export API

  • คำขอ 10,000 รายการต่อโปรไฟล์ต่อวัน
  • คำขอหลายรายการพร้อมกัน 10 รายการต่อโปรไฟล์
 • สำหรับใบสมัครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เราจะมีโควต้าผ่อนผันต่ำมากเพื่อรองรับการทดสอบจำนวนเล็กน้อย

การเลิกใช้งาน

 • นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังได้ประกาศการเลิกใช้งานเวอร์ชัน 2.3 และการปิดตัวฟีดข้อมูลของบัญชีใน API การส่งออกข้อมูลในเร็วๆ นี้ ใน 6 เดือน:

  • คำขอที่ส่งไปยังฟีดข้อมูล XML เวอร์ชัน 2.3 ระบบจะส่งต่อไปยังเวอร์ชัน 2.4 และส่งคืนการตอบกลับเวอร์ชัน 2.4 เมื่อถึงตอนนั้น นโยบายโควต้าเวอร์ชัน 2.4 ทั้งหมดจะมีผลกับคำขอเวอร์ชัน 2.3

  • การตอบกลับเวอร์ชัน 2.4 จะไม่รองรับคำขอที่ส่งไปยังเอาต์พุต JSON เวอร์ชัน 2.3 และจะแสดงผลรหัสสถานะ 404 Not Found หากต้องการการตอบกลับ JSON โปรดอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 3.0

  • คำขอที่ส่งไปยังฟีดบัญชีใน API การส่งออกข้อมูลจะแสดงรหัสสถานะ 404 Not Found คำขอข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดควรดำเนินการผ่าน API การจัดการ

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูล AdWords ที่ใหม่ขึ้นและมีชุดค่าผสมสำหรับมิติข้อมูลและเมตริก AdWords มากขึ้น

 • ขณะนี้ ข้อมูล AdWords จะอัปเดตภายใน 1 ชั่วโมง ก่อนจะมีการอัปเดตข้อมูลรายวัน

 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดจำนวนหนึ่งของชุดค่าผสมที่ถูกต้องกับข้อมูล AdWords

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่อนุญาตการค้นหา API ที่ขอ ga:adGroup หรือ ga:adContent ด้วย ga:impressions เนื่องจากชุดค่าผสมนี้แสดงผลเป็น 0 การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ชุดค่าผสมนี้กลับมาใช้งานได้ และได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้แก้ไขชุดผสมของมิติข้อมูลและเมตริกที่ไม่ถูกต้อง

แก้ไขชุดค่าผสมเมตริก/มิติข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 • เมื่อเดือนที่แล้ว เราได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ API เพื่อไม่อนุญาตการค้นหาที่ไม่ถูกต้องบางรายการในฟีดข้อมูลที่ไม่แสดงผลข้อมูลใดๆ ตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นใน API โดยชุดค่าผสมต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

  • ไม่สามารถรวมมิติข้อมูลผลิตภัณฑ์กับเมตริกธุรกรรม
  • ใช้ ga:adContent หรือ ga:adGroup ร่วมกับ ga:impressions ไม่ได้

  ตอนนี้ API จะแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด 400 สำหรับคำค้นหาทั้งหมดที่ขอให้ป้อนชุดค่าผสมเหล่านี้ แทนที่จะส่งคืนการตอบกลับที่มีผลลัพธ์ 0

รุ่นนี้ได้เลิกใช้งานค่าช่วงความเชื่อมั่นในเมตริก

การเลิกใช้งานช่วงความเชื่อมั่น

 • โปรดหยุดใช้ค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับเมตริกหากยังไม่ได้ดำเนินการ ในรุ่นนี้ ฟีดข้อมูล API การส่งออกข้อมูลจะแสดงค่า 0.0 สำหรับช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมด ในอีกประมาณ 1 เดือน เราจะนำแอตทริบิวต์นี้ออกจากองค์ประกอบเมตริกทั้งหมดโดยสมบูรณ์

  หากต้องการตรวจสอบว่าคำตอบได้รับการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ โปรดใช้ช่อง hasSampledData ในคำตอบ

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ 3 รายการและอัปเดตมูลค่าที่แสดงผลเป็น 2 รายการ

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เราได้เพิ่มเมตริกใหม่ 3 รายการเกี่ยวกับประสิทธิภาพความเร็วเว็บไซต์ลงใน API ดังนี้
  • ga:pageLoadSample
  • ga:pageLoadTime
  • ga:avgPageLoadTime

การอัปเดตเมตริก

 • หากต้องการระบุค่าสกุลเงินในตัวกรอง คุณต้องระบุค่าจริงที่ส่งจากโค้ดติดตาม (เช่น ตอนนี้จะระบุ 1 หน่วยเป็น 1)

 • ตอนนี้ ga:CTR จะแสดงผลเปอร์เซ็นต์จริง (เช่น ค่า 2% จะแสดงผลเป็น 2)

รุ่นนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของฟีดข้อมูลและเพิ่มข้อมูลใหม่

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 • รุ่นนี้ปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของฟีดข้อมูลได้ 30 ถึง 35%

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เราได้อัปเดตรายการมิติข้อมูลและเมตริกที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มขั้นสูง โปรดดูรายการที่อัปเดตเพื่อตรวจสอบว่าคำขอของคุณถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

 • ในปัจจุบัน คุณต้องระบุค่าตัวกรองสกุลเงินเป็นหน่วยไมโคร (เช่น 1 หน่วยสกุลเงินจะระบุเป็น 1000000) ในอนาคตอันใกล้นี้ คุณจะต้องระบุค่าจริงที่ส่งจากโค้ดติดตาม (เช่น ตอนนี้ระบบจะระบุ 1 หน่วยเป็น 1)

 • ปัจจุบัน ga:CTR คือ percent และแสดงผลค่า 0.02 ในอนาคตอันใกล้ ค่านี้จะเปลี่ยนไปใช้เปอร์เซ็นต์จริง (เช่น 2)

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในฟีดข้อมูล

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เพิ่มมิติข้อมูลเวลาต่อไปนี้แล้ว: ga:dayOfWeek

 • เพิ่มเมตริกการค้นหาภายในต่อไปนี้แล้ว: ga:percentVisitsWithSearch

 • มีการเพิ่มเมตริกการติดตามกิจกรรมต่อไปนี้

  • ga:visitsWithEvent
  • ga:eventsPerVisitWithEvent

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปัจจุบัน API จะแสดงรหัสสถานะ 401 สำหรับปัญหาด้านการให้สิทธิ์ต่างๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ระบบจะใช้สถานะ 401 สำหรับโทเค็นที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปจัดการข้อผิดพลาดเฉพาะนี้ได้

รุ่นนี้ได้เพิ่มข้อมูลลงในฟีดข้อมูลมากขึ้นอย่างชัดเจน

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • การคำนวณของ ga:visitors มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ดังกล่าว และตอนนี้รองรับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริกมากขึ้นแล้ว

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูล AdWords ใหม่ 10 รายการ ได้แก่ ga:adDistributionNetwork, ga:adMatchType, ga:adMatchedQuery, ga:adPlacementDomain, ga:adPlacementUrl, ga:adFormat, ga:adTargetingType, ga:adTargetingOption, ga:adDisplayUrl และ ga:adDestinationUrl

 • เพิ่มเมตริก ga:organicSearches ลงในกลุ่มแคมเปญแล้ว

 • เพิ่มเมตริก ga:searchResultViews ในกลุ่มการค้นหาเว็บไซต์ภายในแล้ว

 • เพิ่มมิติข้อมูลตามเวลาใหม่ 3 รายการ ได้แก่ ga:nthDay ga:nthWeek ga:nthMonth

 • เราได้เปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อให้สะท้อนถึงคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นได้ดีขึ้น

เมตริกใหม่ที่คำนวณแล้ว

เมตริกที่คำนวณแล้วต่อไปนี้มาจากการคำนวณโดยใช้เมตริกฐาน หมายเหตุ: แต่ละชื่อที่มี (n) รองรับค่า 1-20

 • ตามเป้าหมาย: ga:costPerConversion, ga:costPerGoalConversion, ga:costPerTransaction, ga:goal(n)AbandonRate, ga:goal(n)Abandons, ga:goal(n)ConversionRate, ga:goalAbandonRateAll, ga:goalAbandonsAll, ga:goalConversionRateAll, ga:goalValueAllPerSearch, ga:goalValuePerVisit

 • อิงตามเนื้อหา: ga:entranceBounceRate, ga:visitBounceRate, ga:entranceRate, ga:exitRate, ga:pageviewsPerVisit, ga:avgTimeOnPage, ga:avgTimeOnSite, ga:avgEventValue

 • อิงตามการค้นหาภายในเว็บไซต์: ga:avgSearchDepth, ga:avgSearchDuration, ga:avgSearchResultViews, ga:searchGoalConversionRateAll, ga:searchGoal(n)ConversionRate, ga:searchExitRate

 • อิงตามอีคอมเมิร์ซ: ga:itemsPerPurchase, ga:margin, ga:percentNewVisits, ga:revenuePerItem, ga:revenuePerTransaction, ga:ROI, ga:RPC, ga:totalValue, ga:transactionRevenuePerVisit, ga:transactionsPerVisit

รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงในฟีดข้อมูล

ฟีเจอร์ใหม่

 • การเพิ่มองค์ประกอบ XML ใหม่จะทำให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลได้รับการสุ่มตัวอย่างแล้วหรือไม่ true. องค์ประกอบนี้จะแสดงผลลัพธ์เสมอไม่ว่าข้อมูลได้รับการสุ่มตัวอย่างด้วย true หรือ false หรือไม่ก็ตาม ไลบรารี Java และ JavaScript ได้รับการอัปเดตด้วยวิธีตัวช่วยในการเข้าถึงองค์ประกอบนี้ด้วย

รุ่นนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 2 รายการดังนี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ก่อนหน้านี้การเพิ่มโอเปอเรเตอร์ OR ลงในนิพจน์ตัวกรองที่มีมิติข้อมูล (เช่น ga:keyword==store,ga:keyword==bar) อาจทำให้ได้ค่าที่ต่างกันเมื่อเทียบกับการใช้ตัวกรองแต่ละรายการในการค้นหาหลายรายการ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และขณะนี้การใช้โอเปอเรเตอร์ OR จะแสดงค่าที่สอดคล้องกัน

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ API บางรายการสำหรับตัวกรองที่ไม่ถูกต้องได้รับการอัปเดตให้ "ไม่" ระบุว่าเป็นตัวกรองมิติข้อมูลหรือเมตริกที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ (แต่ระบบจะยังคงแสดงนิพจน์ตัวกรองที่ไม่เหมาะสมตามจริงต่อไป)

รุ่นนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 3 รายการดังนี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ปัญหาการเข้ารหัสในไลบรารีของไคลเอ็นต์ JavaScript ได้รับการแก้ไขแล้ว เครื่องมือติดตามปัญหา Analytics

 • ข้อบกพร่องที่ป้องกันไม่ให้ฟีดบัญชีไม่แสดงเมื่อตั้งค่าชื่อเป้าหมาย เส้นทางเป้าหมาย ค่าการเปรียบเทียบเป้าหมาย หรือประเภทการเปรียบเทียบเป้าหมายอย่างไม่ถูกต้อง ได้รับการแก้ไขแล้ว

 • มิติข้อมูลและเมตริกในพารามิเตอร์ตัวกรองการค้นหาของฟีดข้อมูลไม่ถูกต้อง "หรือ" เช่น ga:source==google,ga:visits>5 อัปเดตข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับข้อความค้นหาที่ไม่ถูกต้องนี้เป็น Cannot OR dimension filter(s) with metric filter แล้ว

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูลใหม่และแก้ไขข้อบกพร่องดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่

 • มิติข้อมูล 5 รายการต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มลงในหมวดหมู่ใหม่ D8. Adwords:

  • ga:adwordsAdGroupId: สอดคล้องกับ AdGroup.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCampaignId: สอดคล้องกับ Campaign.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCreativeId: สอดคล้องกับ Ad.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCriteriaId: สอดคล้องกับ Criterion.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCustomerId: สอดคล้องกับ AdWords API AccountInfo.customerId

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • เราแก้ไขปัญหาที่ฟีดข้อมูลบัญชีไม่แสดงข้อมูล หากโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งมีเป้าหมายหรือขั้นตอนที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง

รุ่นนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากมายและแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่

 • กลุ่มเริ่มต้นของ iPhone (gaid::-11) ได้รับการปรับปรุงให้รายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วในขณะนี้ รหัสเหมือนกับก่อนหน้านี้ (-11) แต่ชื่อของกลุ่มในตอนนี้คือ Mobile Traffic

 • ตอนนี้อัตราการสุ่มตัวอย่างที่ API ใช้จะเหมือนกับอินเทอร์เฟซเว็บ การทำเช่นนี้จะนำข้อมูลของรายงานตัวอย่างมาแทรกในบรรทัดกับอินเทอร์เฟซเว็บ และเพิ่มความสอดคล้องระหว่างรายงานทั้งสอง

 • เราได้ปรับปรุงนโยบายโควต้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารนโยบายโควต้า นโยบายใหม่มีดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งรายการอาจส่งคำขอได้สูงสุด 10,000 รายการต่อ 24 ชั่วโมง
  • แอปพลิเคชันจะส่งคำขอได้เพียง 10 ครั้งในช่วงเวลา 1 วินาที
  • แอปพลิเคชันมีคำขอที่รอดำเนินการได้เพียง 4 รายการในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริก ga:nextPagePath และ ga:previousPagePath เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม D3. Content แล้ว กลุ่ม D8. Custom Variable ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม D6. Custom Variable โปรดดูคู่มือข้อมูลอ้างอิงที่อัปเดตสำหรับชุดค่าผสมใหม่เหล่านี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • เราแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีที่ API รายงานค่า confidenceInterval สำหรับเมตริก ก่อนหน้านี้ช่วงความเชื่อมั่นอาจมีค่าเป็น INF หรือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตอนนี้ช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมดจะมีค่าเป็น INF หรือตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

 • ก่อนหน้านี้ ga:itemQuantity และ ga:uniquePurchases มีการสลับและแสดงผลค่าของกันและกัน ซึ่งตอนนี้เราได้แก้ไขเพื่อให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

การเลิกใช้งานการช่วยเตือนมิติข้อมูลและเมตริก

 • โปรดหยุดใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานไปก่อนหน้านี้หากยังไม่ได้ดำเนินการ

รุ่นนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากมายดังนี้

รุ่นนี้จะเพิ่มหมายเลขเวอร์ชันหลักเป็น 2

 • ฟีเจอร์บางอย่างต้องใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ล่าสุด เรารองรับ Java และ JavaScript อย่างเป็นทางการ ไลบรารีของบุคคลที่สามอาจยังไม่ได้อัปเดต

  • คุณอาจขอเวอร์ชัน 2 ได้โดยการเพิ่มส่วนหัว GData-Version: 2 ลงในบัญชีหรือคำขอฟีดข้อมูลแต่ละรายการ อ่านเอกสารประกอบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • มีการเพิ่มเนมสเปซ XML ใหม่ไปยังทั้งบัญชีและฟีดข้อมูล:
   xmlns:ga='http://schemas.google.com/ga/2009'
 • ขณะนี้ API รองรับโปรโตคอลข้อมูลของ Google เวอร์ชัน 2 แล้ว

การสนับสนุนการแบ่งกลุ่มขั้นสูง

 • พารามิเตอร์การค้นหาของกลุ่มแบบไดนามิก:

  • ...&segment=dynamic::นิพจน์
  • ช่วยให้สร้างกลุ่มขั้นสูง "ได้ทันที"
  • สามารถเป็นมิติข้อมูลหรือเมตริกใดก็ได้ และควรใช้ไวยากรณ์เดียวกับตัวกรอง
 • พารามิเตอร์การค้นหากลุ่มเริ่มต้นและที่กำหนดเอง:

  • ...&segment=gaid::ตัวเลข
  • โดยที่ตัวเลขคือรหัสที่อ้างอิงถึงกลุ่มขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเว็บอินเทอร์เฟซของ Google Analytics
  • คุณดูรหัสได้ในฟีดบัญชี
 • ฟีดบัญชีจะอธิบายข้อมูลกลุ่มผ่านองค์ประกอบและแอตทริบิวต์ XML ต่อไปนี้

  • ga:visitorType==Returning Visitor
 • ฟีดข้อมูลยังมีองค์ประกอบ XML ที่ระบุว่ามีการใช้กลุ่มในคำขอ API หรือไม่

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มขั้นสูงในเอกสารประกอบของเรา

มีข้อมูลเป้าหมายใหม่

 • เป้าหมายประเภทปลายทางและการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ในฟีดบัญชี

 • มีการเพิ่มเมตริกเป้าหมายใหม่ 48 รายการสำหรับเป้าหมาย 5-20 ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับ goal(n)Completions โดยที่ (n) เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20

  • ga:goal(n)Completions
  • ga:goal(n)Starts
  • ga:goal(n)Value
 • อัปเดต GoalCompletionAll, GoalStartsAll และ GoalValueAll ให้ครอบคลุมข้อมูลเป้าหมายใหม่แล้ว

ข้อมูลตัวแปรที่กำหนดเองใหม่

 • ตัวแปรที่กำหนดเองทั้งหมดที่แต่ละโปรไฟล์รวบรวมไว้ได้รับการเพิ่มเป็นองค์ประกอบ XML ใหม่ในฟีดบัญชี ดังนี้

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูลใหม่ 10 รายการสําหรับตัวแปรที่กําหนดเอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ customVar(n) ซึ่ง (n) สามารถเป็นตัวเลขได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5

  • ga:customVarName(n)
  • ga:customVarValue(n)

และระบบจะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วออก

 • โปรดหยุดใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานไปก่อนหน้านี้หากยังไม่ได้ดำเนินการ ระบบจะนํารายการเหล่านี้ออกเร็วๆ นี้ และจะแสดงข้อผิดพลาดจาก API หากมีคําขอ

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลต่อไปนี้

  • ga:countOfVisits เปลี่ยนเป็น ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction เปลี่ยนเป็น ga:visitsToTransaction

รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และเลิกใช้งานฟังก์ชันเดิมบางอย่าง ดังนี้

 • เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้แล้ว เราจะนำรายการดังกล่าวออกจาก API อย่างถาวรใน 1 เดือน โปรดอัปเดตโค้ดเพื่อไม่ให้แอปพลิเคชันของคุณขัดข้อง:

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลต่อไปนี้

  • ga:countOfVisits นับจากนี้ ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction แล้ววันนี้ ga:visitsToTransaction
 • ตอนนี้ข้อมูลการติดตามกิจกรรมทั้งหมดจะแสดงเป็นกลุ่มใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่

  D7. เหตุการณ์ (มิติข้อมูล) * ga:eventCategory * ga:eventAction * ga:eventLabel

  M7. เหตุการณ์ (เมตริก) * ga:eventValue * ga:totalEvents * ga:uniqueEvents

 • ข้อมูลการนำทางเว็บไซต์โดยรวมจะแสดงผ่านมิติข้อมูลต่อไปนี้

  D6. การนำทาง * ga:previousPagePath * ga:nextPagePath

 • ตอนนี้การนำทางหน้า Landing Page แสดงผ่านมิติข้อมูลต่อไปนี้

  D3. เนื้อหา * ga:landingPagePath * ga:secondPagePath

 • ความยาวสูงสุดของนิพจน์ทั่วไปในพารามิเตอร์การค้นหาตัวกรองของฟีดข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 32 เป็น 128 อักขระ

 • ขณะนี้ รายงานระยะเวลาการเข้าชม (ค้นพบผ่าน UI ภายใต้ ผู้เข้าชม -> ความภักดีของผู้เข้าชม) จะแสดงผ่านมิติข้อมูลใหม่:

  • ga:visitLength

รุ่นนี้อัปเดต API การส่งออกข้อมูลของ Google Analytics ดังนี้

 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริก ตอนนี้คุณสามารถค้นหามิติข้อมูลของเนื้อหาและมิติข้อมูลระดับผู้เข้าชมส่วนใหญ่ร่วมกันได้แล้ว เช่น ga:pagePath และ ga:source เป็นชุดค่าผสมที่ถูกต้องแล้วในตอนนี้ โปรดดูคู่มืออ้างอิงที่อัปเดตสำหรับชุดค่าผสมใหม่เหล่านี้: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceValidCombos.html

 • จํานวนแถวทั้งหมดที่ขอได้ในคําขอเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 แถว จำนวนแถวเริ่มต้นที่แสดงผลคือ 1,000 แถว แต่ตอนนี้สามารถเพิ่มได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์การค้นหา max-results

 • ตอนนี้ฟีดบัญชีจะแสดงองค์ประกอบข้อมูลใหม่ 2 รายการสำหรับแต่ละรหัสตาราง (สกุลเงินและเขตเวลา)

 • ตอนนี้เรากำลังบังคับให้การค้นหาข้อมูลต้องมีเมตริกที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ

 • การเปลี่ยนแปลงการเลิกใช้งานก่อนหน้านี้ทั้งหมดมีผลแล้ว

รุ่นนี้จะนำฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานออกจากรุ่นเบต้าแบบจำกัดผู้ใช้งาน

 • คำขอฟีดบัญชีจะไม่รองรับชื่อผู้ใช้ในคำขอดังกล่าวอีกต่อไป แต่จะยอมรับคำขอในรูปแบบต่อไปนี้เท่านั้น
  https://www.google.com/analytics/feeds/accounts/default

 • เมตริกต่อไปนี้จะถูกนําออก และใช้งานไม่ได้อีกต่อไป แต่เราได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเหล่านี้ไว้ที่ http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceCommonCalculations.html

  • ga:avgPageDuration
  • ga:avgPageviews
  • ga:avgSessionTime
  • ga:bounceRate
  • ga:exitRate
  • ga:costPerConversion
  • ga:costPerGoalConversion
  • ga:costPerTransaction
  • ga:revenuePerClick
  • ga:revenuePerTransaction
  • ga:revenuePerVisit
  • ga:abandonedFunnels1
  • ga:abandonedFunnels2
  • ga:abandonedFunnels3
  • ga:abandonedFunnels4
  • ga:goalConversionRate
  • ga:goalConversionRate1
  • ga:goalConversionRate2
  • ga:goalConversionRate3
  • ga:goalConversionRate4
  • ga:goalValuePerVisit
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ แต่ชื่อเก่าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ชื่อที่เป็นทางการในเอกสารของเราที่นี่: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceDimensionsMetrics.html

  ขนาด * การค้นหา: การค้นหาภายใน ออฟไลน์:คำขอ จำนำภายใน ชอบ โอกาสในการขายหลักระหว่างการค้นหา ผลการค้นหาภายใน ออฟไลน์ การค้นหา การค้นหาภายใน ออฟไลน์ การค้นหาภายใน *ga:internalRegion จำนำเครือข่ายนี้ บันทึกเส้นทางการค้นหา:หลักการค้นหาภายใน สมัครสมาชิก ออฟไลน์ การค้นหาภายใน *ga:internal มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาเป็น ga:networkLocation * ga:domain สิทธิที่ ga:networkDomain* ga:visitNumber หน้าร้าน ออฟไลน์ co:countOfVisits * ga:platform จะเห็นว่า ga:หน่วยงานค้นหาของระบบ * ga:platformVersion ga:operatingSystem > ga:contentLocation * ga:domain เพิ่มข้อมูล ไม่ใช้งานหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย