Custom Metrics: insert

Yetkilendirme gerektirir

Yeni bir özel metrik oluşturun. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customMetrics

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Oluşturulacak özel metriğin hesap kimliği.
webPropertyId string Oluşturulacak özel boyutun web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir management.customMetrik kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.customMetric kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 */

/*
 * This request creates a new custom metric.
 */

// Construct the body of the request and set its properties.
CustomMetric body = new CustomMetric();
body.setName("Level Completions");
body.setScope("HIT");
body.setType("INTEGER");
body.setActive(true);

try {
 analytics.management().customMetrics()
   .insert("123456", "UA-123456-1", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.

# This request creates a new custom metric.
try:
 analytics.management().customMetrics().insert(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   body={
     'name': 'Level Completions',
     'scope': 'HIT',
     'type': 'INTEGER',
     'active': True
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.