Client Id

Karma uygulanmış istemci kimliği, BigQuery'ye aktarılan Google Analytics verilerini sorgulamak için kullanılabilir.

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna göz atın.

Kaynak temsilleri

Karma İstemci Kimliği istek kaynağı için JSON şablonu.

{
  "kind": "analytics#hashClientIdRequest",
  "webPropertyId": string,
  "clientId": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
clientId string Karma oluşturma işlemi uygulanacak clientId değeri.
kind string İstemci kimliği karma işlemi isteği için kaynak türü.
webPropertyId string Belirtilen clientId değerinin ait olduğu Web Mülkü Kimliği.

Yöntemler

hashClientId
Belirli bir Client-ID'nin karmasını sağlar. Bu karma değeri, dışa aktarılan belirli veri biçimlerinde bulunur.