ภาพรวม Google Analytics Admin API

สรุป: เอกสารนี้แสดงภาพรวมระดับสูงของ Google Analytics Admin API เวอร์ชัน 1.0

เกริ่นนำ

Admin API ของ Google Analytics ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการกําหนดค่า Google Analytics 4 (GA4) แบบเป็นโปรแกรมและเข้ากันได้กับพร็อพเพอร์ตี้ GA4 เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ GA4

คุณใช้ Google Analytics Admin API เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

วิธีการที่ใช้ได้

วิธีการที่ใช้ได้มีดังนี้

การจัดสรรบัญชี

เมธอดนี้จะแสดงช่อง accountTicketId ที่ควรรวมอยู่ใน URL ของข้อกำหนดในการให้บริการ (TOS): https://analytics.google.com/analytics/web/?provisioningSignup=false#/termsofservice/ACCOUNT_TICKET_ID เมื่อผู้ใช้ไปที่ URL ข้อกำหนดในการให้บริการและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ การสร้างบัญชี Google Analytics จะเสร็จสมบูรณ์ โปรดดูตัวอย่างการจัดสรรบัญชี

การจัดการบัญชี

การจัดการการตั้งค่าการแชร์ข้อมูล

แสดงรายการสรุปบัญชี

เหตุการณ์ประวัติการเปลี่ยนแปลงของการค้นหา

การจัดการที่พัก

การรับทราบเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

การจัดการการตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูล

การจัดการการตั้งค่า Google Signals (อัลฟ่า)

การจัดการสตรีมข้อมูล

การจัดการข้อมูลลับของ Measurement Protocol

การจัดการสคีมามูลค่า Conversion ของ SKAdNetwork (อัลฟ่า)

การจัดการเหตุการณ์สําคัญ

การจัดการเหตุการณ์ Conversion

การจัดการมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

การจัดการเมตริกที่กำหนดเอง

การลิงก์โปรเจ็กต์ Firebase

การสร้างแท็ก Google (อัลฟ่า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการผสานรวม Analytics กับ Search Ads 360 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ GA4

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า BigQuery Export สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ GA4

การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ (อัลฟ่า)

รายงานการเข้าถึงข้อมูล

โปรดดูคู่มือรายงานการเข้าถึงข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้

การจัดการกลุ่มเป้าหมาย (อัลฟ่า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ใน Google Analytics

การจัดการชุดข้อมูลแบบขยาย (อัลฟ่า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูลแบบขยายใน Google Analytics 360

การเลือกไม่ใช้กระบวนการตั้งค่า GA4 อัตโนมัติ (อัลฟ่า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสถานะการเลือกไม่ใช้ในขั้นตอนการตั้งค่า GA4 อัตโนมัติสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ UA