Method: properties.androidAppDataStreams.delete

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usuwa strumień danych z aplikacji na Androida w usłudze.

Żądanie HTTP

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/androidAppDataStreams/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa strumienia danych z aplikacji na Androida, który chcesz usunąć. Format: property/{property_id}/androidAppDataStreams/{stream_id}, np.: "property/123/androidAppDataStreams/456"

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit