อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับ Tag Manager

คู่มือนี้อธิบายวิธีใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Universal Analytics โดยใช้ Google Tag Manager ในเว็บไซต์

ภาพรวม

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Google Analytics ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลการแสดงผล โปรโมชัน และการขายผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยการดูหน้าเว็บและเหตุการณ์ใดก็ได้ใน Google Analytics ใช้การดูหน้าเว็บเพื่อติดตามการแสดงผลผลิตภัณฑ์และการซื้อผลิตภัณฑ์ และใช้เหตุการณ์เพื่อติดตามขั้นตอนการชําระเงินและการคลิกผลิตภัณฑ์

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เราขอแนะนําให้ตรวจสอบส่วนประเภทข้อมูลและการดําเนินการอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพของคู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยวางแผนการติดตั้งใช้งาน คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจช่องที่ต้องกรอกและไม่บังคับสําหรับการโต้ตอบอีคอมเมิร์ซแต่ละครั้งที่ต้องการวัด

การเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้งานส่วนใหญ่ คุณควรเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพในหน้าเว็บหรือแท็กเหตุการณ์ Universal Analytics แต่ละรายการ คุณมี 2 ตัวเลือกในการเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพในหน้าจอเครื่องมือแก้ไขแท็กของอินเทอร์เฟซเว็บ ดังนี้

 • ติดตั้งใช้งานโดยใช้ชั้นข้อมูล (แนะนํา)
 • ติดตั้งโดยใช้มาโคร JavaScript ที่กําหนดเอง

แม้ว่าทั้ง 2 วิธีจะมีฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซที่เทียบเท่ากัน เราขอแนะนําเว็บไซต์ทั้งหมดที่รองรับชั้นข้อมูลที่ใช้ชั้นข้อมูล คําแนะนํานี้จะแสดงเมธอดชั้นข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ขณะที่การใช้มาโคร JavaScript ที่กําหนดเองมีการกล่าวถึงไว้ท้ายคู่มือนี้

การใช้ชั้นข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้ชั้นข้อมูลเพื่อวัดกิจกรรมอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพต่อไปนี้

การล้างออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซ

ขอแนะนําให้คุณใช้คําสั่งต่อไปนี้เพื่อล้างออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซก่อนที่จะพุชเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซไปยังชั้นข้อมูล การล้างออบเจ็กต์จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซหลายรายการในหน้าเว็บส่งผลกระทบต่อกัน

dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.

การวัดการแสดงผลผลิตภัณฑ์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: impressions
 • ยอมรับข้อมูล: อาร์เรย์ของ impressionFieldObjects

วัดการแสดงผลของผลิตภัณฑ์โดยใช้การกระทํา impression และ impressionFieldObjects อย่างน้อย 1 รายการ ตัวอย่างต่อไปนี้จะถือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้าเว็บเป็นที่รับรู้แล้วในขณะที่โหลดหน้าเว็บ

<script>
// Measures product impressions and also tracks a standard
// pageview for the tag configuration.
// Product impressions are sent by pushing an impressions object
// containing one or more impressionFieldObjects.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'currencyCode': 'EUR',            // Local currency is optional.
  'impressions': [
   {
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',    // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'list': 'Search Results',
    'position': 1
   },
   {
    'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',
    'id': '67890',
    'price': '33.75',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Black',
    'list': 'Search Results',
    'position': 2
   }]
 }
});
</script>

การวัดคลิกผลิตภัณฑ์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: click
 • ยอมรับข้อมูล: list อาร์เรย์ของ productFieldObjects

วัดการคลิกลิงก์ผลิตภัณฑ์โดยการพุชการดําเนินการ click ไปยังชั้นข้อมูล พร้อมกับ productFieldObject เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคลิก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link. This function uses the event
 * callback datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent
 * to Google Analytics.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'productClick',
  'ecommerce': {
   'click': {
    'actionField': {'list': 'Search Results'},   // Optional list property.
    'products': [{
     'name': productObj.name,           // Name or ID is required.
     'id': productObj.id,
     'price': productObj.price,
     'brand': productObj.brand,
     'category': productObj.cat,
     'variant': productObj.variant,
     'position': productObj.position
     }]
    }
   },
   'eventCallback': function() {
    document.location = productObj.url
   }
 });
}
</script>

การวัดยอดดูของรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: detail
 • ยอมรับข้อมูล: list อาร์เรย์ของ productFieldObjects

วัดมุมมองรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยพุชการดําเนินการ detail ไปยังชั้นข้อมูล พร้อมด้วย productFieldObjects อย่างน้อย 1 รายการที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่กําลังดูอยู่

<script>
// Measure a view of product details. This example assumes the detail view occurs on pageload,
// and also tracks a standard pageview of the details page.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'detail': {
   'actionField': {'list': 'Apparel Gallery'},  // 'detail' actions have an optional list property.
   'products': [{
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray'
    }]
   }
  }
});
</script>

การวัดการเพิ่มหรือการนําสินค้าออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: add, remove
 • ยอมรับข้อมูล: list อาร์เรย์ของ productFieldObjects

ในทํานองเดียวกัน คุณสามารถวัดการเพิ่มหรือนําสินค้าออกจากรถเข็นช็อปปิ้งได้โดยใช้ add หรือ remove actionFieldObject และรายการ productFieldObjects

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง

// Measure adding a product to a shopping cart by using an 'add' actionFieldObject
// and a list of productFieldObjects.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'event': 'addToCart',
 'ecommerce': {
  'currencyCode': 'EUR',
  'add': {                // 'add' actionFieldObject measures.
   'products': [{            // adding a product to a shopping cart.
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'quantity': 1
    }]
  }
 }
});

การนําผลิตภัณฑ์ออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง

// Measure the removal of a product from a shopping cart.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'event': 'removeFromCart',
 'ecommerce': {
  'remove': {                // 'remove' actionFieldObject measures.
   'products': [{             // removing a product to a shopping cart.
     'name': 'Triblend Android T-Shirt',
     'id': '12345',
     'price': '15.25',
     'brand': 'Google',
     'category': 'Apparel',
     'variant': 'Gray',
     'quantity': 1
   }]
  }
 }
});

การวัดโปรโมชัน

คุณสามารถวัดทั้งการคลิกและการคลิกโปรโมชันภายในเว็บไซต์ได้ เช่น แบนเนอร์ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่โฆษณาการลดราคาผลิตภัณฑ์บางรายการ หรือข้อเสนอการจัดส่งฟรี

การวัดการแสดงผลโปรโมชัน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: promoView
 • ยอมรับข้อมูล: อาร์เรย์ของ promoFieldObjects

หากต้องการวัดการแสดงผลโปรโมชัน ให้ตั้งค่าคีย์ promoView ในชั้นข้อมูลอีคอมเมิร์ซเป็น promoFieldObject ที่อธิบายโปรโมชันที่แสดงต่อผู้ใช้ในหน้าเว็บ

<script>
// An example of measuring promotion views. This example assumes that
// information about the promotions displayed is available when the page loads.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'promoView': {
   'promotions': [           // Array of promoFieldObjects.
    {
     'id': 'JUNE_PROMO13',      // ID or Name is required.
     'name': 'June Sale',
     'creative': 'banner1',
     'position': 'slot1'
    },
    {
     'id': 'FREE_SHIP13',
     'name': 'Free Shipping Promo',
     'creative': 'skyscraper1',
     'position': 'slot2'
    }]
  }
 }
});
</script>

การวัดจํานวนการคลิกโปรโมชัน

หากต้องการวัดการคลิกโปรโมชัน ให้พุชการดําเนินการ promoClick ไปยังชั้นข้อมูลด้วยอาร์เรย์ที่มี promoFieldObject ที่อธิบายโปรโมชันที่คลิก

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a promotion. This function uses the eventCallBack
 * datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data is sent to Google Analytics.
 *
 * @param {Object} promoObj An object representing an internal site promotion.
 */
function onPromoClick(promoObj) {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'promotionClick',
  'ecommerce': {
   'promoClick': {
    'promotions': [
     {
      'id': promoObj.id,             // Name or ID is required.
      'name': promoObj.name,
      'creative': promoObj.creative,
      'position': promoObj.pos
     }]
   }
  },
  'eventCallback': function() {
   document.location = promoObj.destinationUrl;
  }
 });
}
</script>

การวัดการชําระเงิน

หากต้องการวัดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการชําระเงิน คุณต้องทําดังนี้

 1. วัดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการชําระเงินโดยใช้การดําเนินการ checkout
 2. วัดตัวเลือกการชําระเงินโดยใช้การดําเนินการ checkout_option (หากมี)
 3. คุณสามารถเลือกตั้งชื่อขั้นตอนที่เป็นมิตรกับผู้ใช้สําหรับรายงานช่องทางการชําระเงินได้โดยการกําหนดค่าการตั้งค่าอีคอมเมิร์ซในส่วนผู้ดูแลระบบของอินเทอร์เฟซเว็บ

1. การวัดขั้นตอนการชําระเงิน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: checkout
 • ยอมรับข้อมูล: step อาร์เรย์ของ productFieldObjects

หากต้องการวัดกระบวนการชําระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงปุ่มชําระเงินและหน้าชําระเงินอย่างน้อย 1 หน้าซึ่งผู้ใช้ป้อนข้อมูลการจัดส่งและการชําระเงิน ให้ใช้การดําเนินการ checkout และช่อง step เพื่อระบุว่าผู้ใช้กําลังอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการชําระเงิน คุณยังใช้ช่อง option เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเว็บ เช่น รูปแบบการชําระเงินที่ผู้ใช้เลือกได้ด้วย

<script>
/**
 * A function to handle a click on a checkout button. This function uses the eventCallback
 * data layer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent to Google Analytics.
 */
function onCheckout() {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'checkout',
  'ecommerce': {
   'checkout': {
    'actionField': {'step': 1, 'option': 'Visa'},
    'products': [{
     'name': 'Triblend Android T-Shirt',
     'id': '12345',
     'price': '15.25',
     'brand': 'Google',
     'category': 'Apparel',
     'variant': 'Gray',
     'quantity': 1
    }]
   }
  },
  'eventCallback': function() {
   document.location = 'checkout.html';
  }
 });
}
</script>

2. การวัดตัวเลือกการชําระเงิน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: checkout_option
 • ยอมรับข้อมูล: step, option

ตัวเลือกการชําระเงินนั้นเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณวัดขั้นตอนการชําระเงินแล้ว แต่ต้องการที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการชําระเงินเดียวกัน เช่น วิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้เลือก ในการวัดค่า ให้ใช้การดําเนินการ checkout_option พร้อมกับช่อง step และ option

<script>
/**
 * A function to handle a click leading to a checkout option selection.
 */
function onCheckoutOption(step, checkoutOption) {
 dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
 dataLayer.push({
  'event': 'checkoutOption',
  'ecommerce': {
   'checkout_option': {
    'actionField': {'step': step, 'option': checkoutOption}
   }
  }
 });
}
</script>

3. การกําหนดค่ากระบวนการชําระเงิน

คุณสามารถเลือกแต่ละขั้นตอนที่สื่อความหมายในกระบวนการชําระเงินในขั้นตอนการชําระเงินได้ในรายงาน หากต้องการกําหนดค่าชื่อเหล่านี้ ให้ไปที่ส่วนผู้ดูแลระบบของอินเทอร์เฟซเว็บของ Google Analytics เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) แล้วคลิกการตั้งค่าอีคอมเมิร์ซ ทําตามวิธีการตั้งค่าอีคอมเมิร์ซเพื่อติดป้ายกํากับขั้นตอนการชําระเงินแต่ละขั้นที่ต้องการติดตาม

การตั้งค่าอีคอมเมิร์ซในอินเทอร์เฟซผู้ดูแลระบบของ Google Analytics กระบวนการเช็คเอาต์มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบรถเข็น 2 รวบรวมข้อมูลการชําระเงิน
     3. ยืนยันรายละเอียดการซื้อ 4. ใบเสร็จ
รูปที่ 1: การตั้งค่าอีคอมเมิร์ซ ช่องทางการชําระเงิน

การวัดการซื้อ

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: purchase
 • ยอมรับข้อมูล: id (รหัสธุรกรรม) อาร์เรย์ของ productFieldObjects

ส่งรายละเอียดธุรกรรมไปยังชั้นข้อมูลโดยใช้การดําเนินการ purchase พร้อมด้วย event ที่จะทําให้แท็กซึ่งเปิดใช้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพเริ่มทํางาน ในตัวอย่างนี้ ระบบจะดูรายละเอียดของธุรกรรม ณ เวลาที่โหลดหน้าเว็บ และจะส่งไปพร้อมกับการดูหน้าเว็บเมื่อสคริปต์ gtm.js แสดง

<script>
// Send transaction data with a pageview if available
// when the page loads. Otherwise, use an event when the transaction
// data becomes available.
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'purchase': {
   'actionField': {
    'id': 'T12345',             // Transaction ID. Required for purchases and refunds.
    'affiliation': 'Online Store',
    'revenue': '35.43',           // Total transaction value (incl. tax and shipping)
    'tax':'4.90',
    'shipping': '5.99',
    'coupon': 'SUMMER_SALE'
   },
   'products': [{              // List of productFieldObjects.
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',   // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'quantity': 1,
    'coupon': ''              // Optional fields may be omitted or set to empty string.
    },
    {
    'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',
    'id': '67890',
    'price': '33.75',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Black',
    'quantity': 1
    }]
  }
 }
});
</script>

การวัดเงินคืน

 • การวัดอีคอมเมิร์ซ: refund
 • ยอมรับข้อมูล: id (รหัสธุรกรรม) อาร์เรย์ของ productFieldObjects

หากต้องการวัดการคืนเงินเต็มจํานวนของธุรกรรม ให้ส่ง refund actionFieldObject ไปพร้อมกับรหัสธุรกรรมของธุรกรรมที่มีการคืนเงิน ดังนี้

<script>
// Refund an entire transaction by providing the transaction ID. This example assumes the details
// of the completed refund are available when the page loads:
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'refund': {
   'actionField': {'id': 'T12345'}     // Transaction ID. Required for purchases and refunds.
  }
 }
});
</script>

หากต้องการวัดการคืนเงินบางส่วน ให้เพิ่มรายการ productFieldObjects ซึ่งประกอบด้วยรหัสผลิตภัณฑ์และจํานวนที่คืนเงิน

<script>
// Measure a partial refund by providing an array of productFieldObjects and specifying the ID and
// quantity of each product being returned. This example assumes the partial refund details are
// known at the time the page loads:
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'refund': {
   'actionField': {'id': 'T12345'},    // Transaction ID.
   'products': [
      {'id': 'P4567', 'quantity': 1},  // Product ID and quantity. Required for partial refunds.
      {'id': 'P8901','quantity': 2}
    ]
   }
 }
});
</script>

การส่งมิติข้อมูลที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับผลิตภัณฑ์

หากต้องการส่งมิติข้อมูลที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับผลิตภัณฑ์ไปยังออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซ ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อเพิ่มไปยังผลิตภัณฑ์

 dimensionn

โดยที่ n คือหมายเลขธรรมชาติ เช่น

<script>
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'purchase': {
   ...

   'products': [{
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'dimension1': 'Same day delivery'
    }]
   }
  }
});
</script>

การส่งเมตริกที่กําหนดเองขอบเขตระดับผลิตภัณฑ์

หากต้องการส่งเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับผลิตภัณฑ์ไปยังออบเจ็กต์อีคอมเมิร์ซ ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อเพิ่มไปยังผลิตภัณฑ์

 metricn

โดยที่ n คือหมายเลขธรรมชาติ เช่น

<script>
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'purchase': {
   ...

   'products': [{
    'name': 'Goal Flow Garden Hose',
    'id': 'p001',
    'brand': 'Google Analytics',
    'category': 'Home Goods',
    'variant': 'Green',
    'price': '20',
    'quantity': 1,
    'metric3': '10' // Custom metric 'Cost'
    }]
   }
  }
});
</script>

การรวมการแสดงผลกับการดําเนินการ

ในกรณีที่คุณมีทั้งการแสดงผลของผลิตภัณฑ์และการกระทําหนึ่ง คุณอาจรวมและวัดผลได้ใน Hit เดียว

ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีวัดมุมมองรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้วยการแสดงผลผลิตภัณฑ์จากส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

<script>
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'impressions': [
   {
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',    // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray',
    'list': 'Related Products',
    'position': 1
   },
   {
    'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',
    'id': '67890',
    'price': '33.75',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Black',
    'list': 'Related Products',
    'position': 2
   }],
  'detail': {
   'actionField': {'list': 'Apparel Gallery'}, // 'detail' actions have an optional list property.
   'products': [{
    'name': 'Triblend Android T-Shirt',    // Name or ID is required.
    'id': '12345',
    'price': '15.25',
    'brand': 'Google',
    'category': 'Apparel',
    'variant': 'Gray'
    }]
   }
 }
});
</script>

การใช้มาโคร JavaScript ที่กําหนดเอง

หากเว็บไซต์ไม่รองรับชั้นข้อมูล ให้ใช้มาโคร JavaScript ที่กําหนดเองเพื่อเรียกฟังก์ชันที่แสดงผลออบเจ็กต์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซ ออบเจ็กต์นี้ควรใช้ไวยากรณ์ชั้นข้อมูลที่แสดงก่อนหน้านี้ในคู่มือนี้ เช่น

// A custom JavaScript macro that returns an ecommerceData object
// that follows the data layer syntax.
function() {
 var ecommerceData = {
  'ecommerce': {
   'purchase': {
    'actionField': {'id': 'T12345'},
    'products': [
      // List of productFieldObjects
    ],
    ... // Rest of the code should follow the data layer syntax.
   }
 };
 return ecommerceData;
}

หากคุณเลือกใช้มาโคร JavaScript ที่กําหนดเองแทนชั้นข้อมูล ให้เลือกเปิดใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพและตั้งค่าตัวเลือกอ่านข้อมูลจากมาโคร