การติดตาม Google Analytics สําหรับ Microsoft Silverlight

Google Analytics สําหรับ Microsoft Silverlight ผสานรวมกับ Microsoft Silverlight Analytics Framework เฟรมเวิร์กนี้ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ภายในเนื้อหา Microsoft Silverlight ได้อย่างง่ายดาย

การสนับสนุนฟีเจอร์

คอมโพเนนต์ Google Analytics for Microsoft Silverlight ข้ามอุปสรรคทางเทคนิคในการติดตามเนื้อหา Silverlight คอมโพเนนต์นี้ทําให้การติดตามเนื้อหาง่ายเหมือนลาก วาง และตั้งชื่อหมวดหมู่สําหรับรายงาน การผสานรวมทางเทคนิคทั้งหมดจะต้องดําเนินการ

การผสานรวมนี้รองรับความสามารถหลัก 3 อย่างของ Google Analytics:

การติดตามเหตุการณ์

การติดตามเหตุการณ์ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้กับเนื้อหาได้ ดูคําแนะนําในการติดตามเหตุการณ์หลัก

ภายในเฟรมเวิร์ก Silverlight ให้ทําดังนี้

  • ช่อง Category ตรงกับช่องหมวดหมู่ของลักษณะการทํางาน TrackAction
  • ช่อง Action สอดคล้องกับ EventName ของทริกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับลักษณะการทํางานของ TrackAction
  • ช่อง Label ตรงกับชื่อของออบเจ็กต์หลัก TrackAction
  • ช่อง Value ตรงกับช่องค่าของลักษณะการทํางาน TrackAction

การติดตามการดูหน้าเว็บ

ในการติดตาม JavaScript มาตรฐาน ระบบจะเขียนทับค่าเริ่มต้นของหน้าเว็บที่ติดตามโดย Google Analytics ได้โดยการส่งพารามิเตอร์ไปยังเมธอด _trackPageview() วิธีนี้ช่วยให้คุณเขียนทับค่าที่แสดงในรายงานเนื้อหายอดนิยมและเนื้อหาแบบเจาะลึกได้

ภายในเฟรมเวิร์ก Silverlight ระบบจะรวมข้อมูลการดูหน้าเว็บไว้ใน Silverlight Frames เมื่อมีการโหลดเฟรม ระบบจะส่งชื่อของเฟรมเป็น URL และบันทึกเป็น "page" ใน Google Analytics

ตัวแปรที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ตัวแปรที่กําหนดเองของ Google Analytics เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเหตุการณ์และการดูหน้าเว็บ ดูเอกสารประกอบเกี่ยวกับตัวแปรที่กําหนดเอง

เมื่อใช้ตัวแปรที่กําหนดเองในเฟรมเวิร์ก Silverlight ให้ทําดังนี้

  • พร็อพเพอร์ตี้ที่กําหนดเองที่เพิ่มลงในลักษณะการทํางานเฉพาะของเฟรมเวิร์กจะแมปกับขอบเขต Page
  • พร็อพเพอร์ตี้ที่กําหนดเองที่เพิ่มลงในออบเจ็กต์ Google Analytics (เพิ่มลงในรูทเลย์เอาต์) จะแมปกับขอบเขต Session
  • พร็อพเพอร์ตี้ที่กําหนดเองที่เพิ่มลงในออบเจ็กต์ ABTesting ที่ได้จากเฟรมเวิร์กจะจับคู่กับขอบเขต User