Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Etkinlik İzleme - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS v3 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak uygulamanızdaki etkinlikleri nasıl ölçeceğiniz açıklanmaktadır.

Genel bakış

Etkinlikler, bir kullanıcının düğmeyle veya bir oyunda belirli bir öğeyi kullanması gibi etkileşimli etkileşimler aracılığıyla uygulamanızın etkileşimi hakkında veri toplamak için faydalı bir yöntemdir.

Bir etkinlik, bir kullanıcının uygulama içeriğinizle etkileşimini açıklamak için kullanabileceğiniz dört alandan oluşur:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
Kategori kGAIEventCategory NSString Evet Etkinlik kategorisi
İşlem kGAIEventAction NSString Evet Etkinlik işlemi
Etiket kGAIEventLabel NSString Hayır Etkinlik etiketi
Değer kGAIEventValue NSNumber Hayır Etkinlik değeri

Uygulama

Google Analytics'e bir etkinlik göndermek için aşağıdaki örnekteki gibi GAIDictionaryBuilder.createEventWithCategory:action:label:value: kullanın ve isabeti gönderin:

// May return nil if a tracker has not already been initialized with a property
// ID.
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

[tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"ui_action"
                           action:@"button_press"
                            label:@"play"
                            value:nil] build]];