Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Geliştirilmiş E-ticaret İzleme - iOS SDK'sı

Bu dokümanda, iOS v3 için Google Analytics SDK'sı ile uygulama içi e-ticaretle ilgili işlemlerin ve gösterimlerin nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Geliştirilmiş e-ticaret, kullanıcıların alışveriş deneyimi boyunca gerçekleşen ürün etkileşimleri, ürün tıklamaları, ürün ayrıntılarını görüntüleme, alışveriş sepetine ürün ekleme, ödeme sürecini başlatma, işlemler ve geri ödemeler dahil olmak üzere kullanıcıların alışveriş deneyimlerinde gerçekleşen etkileşimlerin ölçülmesini sağlar.

Uygulama

Geliştirilmiş e-ticaret izlemeyi uygulamanızda kullanmadan önce geliştirilmiş e-ticaret kitaplığını uygulamanıza eklemeniz gerekir.

Uygulamanızı geliştirilmiş e-ticareti kullanacak şekilde yapılandırdıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

E-ticaret Etkinliklerini Ölçme

Tipik bir geliştirilmiş e-ticaret uygulaması, ürün gösterimlerini ve aşağıdaki işlemlerden herhangi birini ölçer:

 • Ürün seçme.
 • Ürün ayrıntıları görüntüleniyor.
 • Gösterim sayısı ve dahili tanıtım seçimi.
 • Alışveriş sepetine ürün ekleme / alışveriş sepetinden ürün çıkarma.
 • Bir ürün için ödeme işlemi başlatma.
 • Satın alma ve geri ödeme işlemleri.

Gösterimleri Ölçme

Bir ürün gösterimini ölçmek için ürün ve gösterim değerlerini belirleyin ve isabetle birlikte gönderin:

id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommerceProduct *product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12345"];
[product setName:@"Android Warhol T-Shirt"];
[product setCategory:@"Apparel/T-Shirts"];
[product setBrand:@"Google"];
[product setVariant:@"Black"];
[product setCustomDimension:1 value:@"Member"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createScreenView];

// Sets the product impression for the next available slot, starting with 1.
[builder addProductImpression:product
        impressionList:@"Search Results"
       impressionSource:@"From Search"];
[tracker set:kGAIScreenName value:@"My Impression Screen"];
[tracker send:[builder build]];

Ürünün adı veya no değeri olmalıdır. Diğer tüm değerler isteğe bağlıdır ve belirlenmeleri gerekmez.

İşlemleri Ölçme

İşlemler, ürün değerleri ve daha sonra, gerçekleştirilen işlemi belirtmek için ürün işlemi değerleri ayarlanarak ölçülür.

Örneğin, aşağıdaki kod, arama sonuçları listesinde görüntülenen bir ürünün seçimini ölçer:

id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommerceProduct *product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12345"];
[product setName:@"Android Warhol T-Shirt"];
[product setCategory:@"Apparel/T-Shirts"];
[product setBrand:@"Google"];
[product setVariant:@"Black"];
[product setCustomDimension:1 value:@"Member"];

GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPAClick];
[action setProductActionList:@"Search Results"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createScreenView];
[builder setProductAction:action];

// Sets the product for the next available slot, starting with 1
[builder addProduct:product];
[tracker set:kGAIScreenName value:@"My Impression Screen"];
[tracker send:[builder build]];

Ürünün adı veya no değeri olmalıdır. Diğer tüm değerler isteğe bağlıdır ve belirlenmeleri gerekmez.

Gösterimleri ve İşlemleri Birleştirme

Hem ürün gösteriminizin hem de işleminizin olduğu durumlarda bunu tek bir isabet altında birleştirip ölçebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, ilgili ürün bölümü ile ürün ayrıntıları görünümünün nasıl ölçüleceği gösterilmektedir:

// The product from the related products section.
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommerceProduct *product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12346"];
[product setName:@"Android Warhol T-Shirt"];
[product setCategory:@"Apparel/T-Shirts"];
[product setBrand:@"Google"];
[product setVariant:@"White"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createScreenView];

// Sets the product impression for the next available slot, starting with 1.
[builder addProductImpression:product
        impressionList:@"Related Products"
       impressionSource:@"From Related"];

// The product being viewed.
product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12345"];
[product setName:@"Android Warhol T-Shirt"];
[product setCategory:@"Apparel/T-Shirts"];
[product setBrand:@"Google"];
[product setVariant:@"Black"];

GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPADetail];
[builder setProductAction:action];
// Sets the product for the next available slot, starting with 1.
[builder addProduct:product];
[tracker set:kGAIScreenName value:@"Related Products Screen"];
[tracker send:[builder build]];

İşlemleri Ölçme

Ürün değerlerini ve ardından satın alma işlemi belirtmek için ürün işlemi değerlerini ayarlayarak bir işlemi ölçün. Toplam gelir, vergi ve gönderim bedeli gibi işlem düzeyindeki ayrıntılar ürün işlemi değerleriyle ayarlanır.

id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommerceProduct *product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12345"];
[product setName:@"Android Warhol T-Shirt"];
[product setCategory:@"Apparel/T-Shirts"];
[product setBrand:@"Google"];
[product setVariant:@"Black"];
[product setPrice:@29.20];
[product setCouponCode:@"APPARELSALE"];
[product setQuantity:@1];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"Purchase"
                                    label:nil
                                    value:nil];
GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPAPurchase];
[action setTransactionId:@"T12345"];
[action setAffiliation:@"Google Store - Online"];
[action setRevenue:@37.39];
[action setTax:@2.85];
[action setShipping:@5.34];
[action setCouponCode:@"SUMMER2013"];
[builder setProductAction:action];

// Sets the product for the next available slot, starting with 1
[builder addProduct:product];
[tracker send:[builder build]];

Para Birimi Belirtme

Varsayılan olarak, Google Analytics yönetimi web arayüzü aracılığıyla tüm işlemler ve öğeler için ortak ve küresel bir para birimi yapılandırabilirsiniz.

Yerel para birimi ISO 4217 standardında belirtilmelidir. Desteklenen dönüşüm para birimlerinin tam listesi için Para Birimi Kodları Referansı dokümanını okuyun.

Yerel para birimleri, izleyicinin para birimi kodu değeri ayarlanarak belirlenir. Örneğin, bu izleyici para birimi değerlerini Euro olarak gönderir:

id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTracker"];
[tracker set:kGAIScreenName value:@"transaction"];
[tracker set:kGAICurrencyCode value:@"EUR"]; // Set tracker currency to Euros.
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createScreenView];
[tracker send:[builder build]];

Geri ödemeleri ölçme

Bir işlemin tamamı için geri ödeme yapmak isterseniz işlem kimliğini ve geri ödeme işlemi türünü belirtmek için ürün işlemi değerlerini ayarlayın:

// Refund an entire transaction.
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"Refund"
                                    label:nil
                                    value:nil];
GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPARefund];
[action setTransactionId:@"T12345"];
[builder setProductAction:action];
[tracker send:[builder build]];

Eşleşen bir işlem bulunmazsa geri ödeme işleme koyulmaz.

Kısmi geri ödemenin ölçülebilmesi için işlem kimliği, ürün kimlikleri ve geri ödenecek ürün miktarlarını belirten ürün işlemi değerleri belirleyin:

// Refund a single product.
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"Refund"
                                    label:nil
                                    value:nil];
GAIEcommerceProduct *product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12345"]; // Product ID is required for partial refund.
[product setQuantity:@1]; // Quanity is required for partial refund.
[builder addProduct:product];

GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPARefund];
[action setTransactionId:@"T12345"]; // Transaction ID is required for partial refund.
[builder setProductAction:action];
[tracker send:[builder build]];

Geri Ödemeler İçin Etkileşim Dışı Etkinlikleri Kullanma

Geri ödeme verilerini bir etkinlik kullanarak göndermeniz gerekiyorsa ve etkinlik normalde ölçülen kullanıcı davranışlarının (kullanıcı tarafından başlatılmayan) bir parçası değilse etkileşim olmayan bir etkinlik göndermeniz önerilir. Bu, belirli metriklerin etkinlikten etkilenmesini engelleyecektir. Örneğin:

// Refund an entire transaction.
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"Refund"
                                    label:nil
                                    value:nil];

[builder set:@"1" forKey:kGAINonInteraction];

GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPARefund];
[action setTransactionId:@"T12345"];

[builder setProductAction:action];
[tracker send:[builder build]];

Ödeme Sürecini Ölçme

Bir ödeme sürecindeki her adımı ölçmek için:

 1. Ödeme işleminin her adımını ölçmek için izleme kodu ekleyin.
 2. Mümkünse ödeme seçeneklerini ölçmek için izleme kodu ekleyin.
 3. İsteğe bağlı olarak, web arayüzünün yönetici bölümünde E-ticaret Ayarları'nı yapılandırarak ödeme dönüşüm hunisi raporu için kullanıcı dostu adım adlarını ayarlayın.

1. Ödeme Adımlarını Ölçme

Ödeme sürecinizdeki her adımda, Google Analytics'e veri göndermek için karşılık gelen izleme kodunu uygulamanız gerekir.

Step Alanı

Ölçdüğünüz her ödeme adımı için bir step değeri eklemeniz gerekir. Bu değer, ödeme işlemlerinizi E-ticaret Ayarları'nda her bir adım için yapılandırdığınız etiketlerle eşlemek için kullanılır.

Option Alanı

Adımın ölçümü sırasında belirtilen ödeme adımıyla ilgili ek bilgilere sahipseniz ödeme seçeneği alanını bir ödeme işlemiyle ayarlayarak bu bilgileri yakalayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcı için varsayılan ödeme türü (ör. 'Visa').

Ödeme Adımını Ölçme

Ödeme adımını ölçmek için ürün değerlerini ve ardından ürün işlemi değerlerini ödeme işlemini işaret edecek şekilde ayarlayın. Mümkünse ödeme adımıyla bir ödeme adımı ve ödeme seçeneği değeri de belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte tek bir ürünle birlikte ödeme sürecinin ilk adımının nasıl ölçüleceği ve ödeme türüyle ilgili bazı ek bilgiler gösterilmektedir:

id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommerceProduct *product = [[GAIEcommerceProduct alloc] init];
[product setId:@"P12345"];
[product setName:@"Android Warhol T-Shirt"];
[product setCategory:@"Apparel/T-Shirts"];
[product setBrand:@"Google"];
[product setVariant:@"Black"];
[product setPrice:@29.20];
[product setCouponCode:@"APPARELSALE"];
[product setQuantity:@1];

GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"Checkout"
                                    label:nil
                                    value:nil];

// Add the step number and additional info about the checkout to the action.
GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPACheckout];
[action setCheckoutStep:@1];
[action setCheckoutOption:@"Visa"];

[builder addProduct:product];
[builder setProductAction:action];
[tracker send:[builder build]];

2. Ödeme Seçeneklerini Ölçme

Ödeme seçenekleri, ödeme işleminin durumuyla ilgili ek bilgileri ölçmenize olanak tanır. Bu, bir ödeme adımını ölçtüğünüzde kullanışlı ancak kullanıcı tarafından belirlenen bir seçenek belirlendikten sonra aynı ödeme adımıyla ilgili ek bilginin bulunduğu durumlarda yararlıdır. Örneğin, kullanıcı bir gönderim yöntemi seçer.

Bir ödeme seçeneğini ölçmek için ürün işlemi değerlerini ödeme adımını belirtecek şekilde, adım numarasını ve seçenek açıklamasını ekleyin.

Kullanıcı ödeme işlemi sırasında sonraki adıma geçmek için bir işlem gerçekleştirdikten sonra muhtemelen bu işlemi ölçmek istersiniz. Örneğin:

// (On "Next" button click.)
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"CheckoutOption"
                                    label:nil
                                    value:nil];

GAIEcommerceProductAction *action = [[GAIEcommerceProductAction alloc] init];
[action setAction:kGAIPACheckoutOption];
[action setCheckoutStep:@1];
[action setCheckoutOption:@"Fedex"];

[builder setProductAction:action];
[tracker send:[builder build]];
// Advance to next page.

3. Ödeme Dönüşüm Hunisi Yapılandırması

Ödeme sürecinizdeki her adıma, raporlarda kullanılacak açıklayıcı bir ad verilebilir. Bu adları yapılandırmak için Google Analytics Web Arayüzünün Yönetici bölümünü ziyaret edin, görünümü (profil) seçin ve E-ticaret Ayarları'nı tıklayın. İzlemek istediğiniz her ödeme adımını etiketlemek için E-ticaret kurulum talimatlarını uygulayın.

Google Analytics web arayüzünün Yönetici bölümündeki
   E-ticaret Ayarları. E-ticaret etkin ve dönüşüm hunisine yönelik 4 adım etiketi eklendi: 1. Alışveriş Sepetini İnceleme, 2. Ödeme bilgilerini toplama, 3. Satın Alma Ayrıntılarını Doğrulayın, 4. Fatura
Şekil 1: E-ticaret Kurulumu - Ödeme Dönüşüm Hunisi

Dahili Tanıtımları Ölçme

Geliştirilmiş e-ticarette, dahili satışların (ör. bir indirimi tanıtmak için gösterilen banner'lar) gösterimleri ve seçimlerini ölçme desteği bulunur.

Tanıtımın Gösterim Sayısı

Dahili tanıtım gösterimleri, genellikle promosyon değerleri ayarlanarak ilk ekran görüntülenme veya bir etkinlikle ölçülür. Örneğin:

id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommercePromotion *promotion = [[GAIEcommercePromotion alloc] init];
[promotion setId:@"PROMO_1234"];
[promotion setName:@"Summer Sale"];
[promotion setCreative:@"summer_banner2"];
[promotion setPosition:@"banner_slot1"];

GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Ecommerce"
                                    action:@"Promotion"
                                    label:nil
                                    value:nil];

[builder addPromotion:promotion];
[tracker send:[builder build]];

Promosyon Tıklama Sayısı

Dahili tanıtımlara yapılan tıklamalar, promosyon değerleri kullanılarak ve ardından bir promosyon tıklamasını belirtmek için ürün işlemi değerleri ayarlanarak ölçülebilir. Örneğin:

id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"MyTrackingId"];
GAIEcommercePromotion *promotion = [[GAIEcommercePromotion alloc] init];
[promotion setId:@"PROMO_1234"];
[promotion setName:@"Summer Sale"];
[promotion setCreative:@"summer_banner2"];
[promotion setPosition:@"banner_slot1"];

GAIDictionaryBuilder *builder = [GAIDictionaryBuilder createEventWithCategory:@"Internal Promotions"
                                    action:@"click"
                                    label:@"Summer Sale"
                                    value:nil];

[builder set:kGAIPromotionClick forKey:kGAIPromotionAction];
[builder addPromotion:promotion];
[tracker send:[builder build]];