Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Özel Boyutlar &Metrikleri - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS v3 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak özel boyutların ve metriklerin nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.

Genel bakış

Özel boyutlar; Google Analytics'te meta verilerin isabetler, kullanıcılar ve oturumlarla ilişkilendirilmesini sağlar. Özel metrikler ise Google Analytics'te kendi metriklerinizi oluşturup artırmanızı sağlar.

 1. Google Analytics web arayüzünü kullanarak özel boyutu veya metriği yapılandırın. Özel boyutları veya metrikleri nasıl yapılandıracağınızı öğrenin (Yardım Merkezi)
 2. Bir uygulamadan özel boyut ve metrik değerleri belirleme ve gönderme.

Özel boyutlar ve metrikler iki alandan oluşur:

 • NSNumber Dizin: Özel boyut veya metriğin dizini. Bu dizin 1 tabanlıdır.
 • NSString Değer: Özel boyut veya metriğin değeri. Bu durumda, metrik bir para birimi türüne yapılandırılmışsa, metrikler tam sayı veya sabit nokta ondalık değeri olarak ayrıştırılır.

Değerleri Ayarlama ve Gönderme

Özel boyut değeri ayarlamak ve göndermek için:

// May return nil if a tracker has not yet been initialized with a property ID.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Set the custom dimension value on the tracker using its index.
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:1]
    value:@"Premium user"];

[tracker set:kGAIScreenName
    value:@"Home screen"];

// Send the custom dimension value with a screen view.
// Note that the value only needs to be sent once, so it is set on the Map,
// not the tracker.

// Previous V3 SDK versions.
// [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] set:@"premium"
//                          forKey:[GAIFields customDimensionForIndex:1]] build]];

// // SDK Version 3.08 and up.
[tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] set:@"premium"
                           forKey:[GAIFields customDimensionForIndex:1]] build]];

Özel boyut değerleri; ekran görüntülenme, etkinlik, e-ticaret işlemleri, kullanıcı zamanlamaları ve sosyal medya etkileşimleri gibi tüm Google Analytics isabet türleriyle gönderilebilir. Özel boyutun tanımlanan kapsamı, işleme sırasında hangi isabetlerin boyut değeriyle ilişkilendirildiğini belirler.

Özel metrik değeri ayarlamak ve göndermek için:

// May return nil if a tracker has not yet been initialized with a property ID.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];


// Set the custom metric to be incremented by 5 using its index.
[tracker set:[GAIFields customMetricForIndex:1]
    value:[[NSNumber numberWithInt:5] stringValue]];


[tracker set:kGAIScreenName
    value:@"Home screen"];

// Custom metric value is sent with this screen view.
// [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createAppView] build]];   // Previous V3 SDK versions.
[tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] build]];   // SDK Version 3.08 and up.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu bölümde, özel boyutlar veya metrikler uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken ek noktalar özetlenmektedir.

Özel Boyutlar için dikkat edilmesi gereken noktalar

Kullanıcı ve Oturum Düzeyi Kapsamlarına Sahip Değerler Geçmiş İsabetler için geçerlidir

 • Kullanıcı veya oturum düzeyinde kapsama sahip özel boyut değerleri, geçmiş isabetler de dahil olmak üzere mevcut oturumdaki tüm isabetlere uygulanır. Oturum veya kullanıcı düzeyinde kapsama sahip özel bir boyut değerinin geçerli oturumdaki geçmiş isabetlere uygulanmasını istemiyorsanız değeri bir isabete uygulamadan önce yeni bir oturum başlatın.
 • Örneğin, üyelik türünü kullanıcı düzeyinde özel boyut olarak kullanıyorsanız ve bir kullanıcı oturumun ortasında üyeliğini yükseltirse yeni özel boyut değerini ayarlamadan önce yeni bir oturum başlatmak isteyebilirsiniz. Böylece, yeni sürüme geçme işleminden önceki isabetler eski üyelik değeriyle, yeni isabetler ise yeni değerle ilişkilendirilir.

Özel Boyutlar ve Görünüm (Profil) Filtreleri

 • Kullanıcı veya oturum düzeyinde özel boyut değerleri, gönderildikleri isabet bir görünümden (profilden) filtre uygulansa bile mevcut ve/veya gelecekteki oturumlarda bulunan tüm isabetlere uygulanmaya devam eder.
 • Özel boyut değerine filtre uygulanırken, isabetler söz konusu özel boyut değerinin kapsamına göre filtrelenir. Verileriniz işlenirken filtrelerin ve özel boyut değerlerinin nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel Metrikler için dikkat edilmesi gereken noktalar

Özel Metrik Değerleri Raporlarda Toplanır

 • Özel metrik değerleri, Google Analytics'teki diğer önceden tanımlanmış metrikler gibi raporlarda toplanır. Bu nedenle, raporlarınızdaki metrik toplamını artırmak için 1 şeklinde bir özel metrik değeri belirlersiniz.

Özel Metrikler ve Görünüm (Profil) Filtreleri

Otomatik Ekran Ölçümüyle Değerleri Ayarlama

 • Otomatik ekran ölçümü aracılığıyla gönderilen ekran görünümüne özel boyut değeri uygulamak için bu değeri görünüm denetleyicisinin viewDidAppear: yöntemi sırasında ayarlayın. Örneğin, görünüm denetleyicinizin .m dosyası aşağıdaki gibi görünebilir:
#import "myViewController.h"
#import "GAI.h"

@implementation myViewController

-(void)viewDidAppear
{
  id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker]; // Get the tracker object.
  [tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:1]
      value:@"premium"];
  [super viewDidAppear:animated];  // Custom dimension value will be sent with the screen view.

}

// The remainder of the implementation is omitted.

Kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) değer olarak gönderme

 • Google Analytics Hizmet Şartları, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) Google Analytics sunucularına gönderilmesini yasaklar. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Şartları'nı inceleyin.