Google Analytics 4 BigQuery Export

نمونه پرس و جوها را برای صادرات BigQuery برای Google Analytics امتحان کنید. پرس و جوها را روی مجموعه داده های نمونه یا روی داده های خود اجرا کنید. اینها می توانند برای تجزیه و تحلیل یک بار استفاده شوند یا در خطوط لوله پردازش داده شما تعبیه شوند.
مشکلات تجاری خاص را با استفاده از صادرات BigQuery حل کنید. به عنوان مثال، ریزش کاربر را برای برنامه خود پیش بینی کنید یا عملکرد وب سایت خود را اندازه گیری کنید.
مجموعه داده‌های نمونه Google Analytics 4 را که پیاده‌سازی‌های واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند، کاوش کنید.
یک نمای کلی از BigQuery - راه حل ذخیره سازی داده در مقیاس پتابایت گوگل را دریافت کنید.
بیاموزید که چگونه داده‌های رویداد Google Analytics 4 را به BigQuery صادر کنید.