קישור לתוכן AMP

השתמשו ב-AMP URL API כדי להתאים בין כתובות URL לכתובות ה-AMP המקבילות ולהציג את גרסאות ה-AMP במקום זאת.

התאמת כתובות URL לכתובות URL של AMP

איך מבקשים כתובת URL של AMP באמצעות:

POST https://acceleratedmobilepageurl.googleapis.com/v1/ampUrls:batchGet

רשימה של עד 50 כתובות URL כמטען ייעודי (payload) בגוף הבקשה:

{"urls": [
 "https://www.amp.dev",
 "https://www.example.org/article-without-amp-version"
]}

כל הבקשות צריכות לכלול מפתח פיתוח דרך כותרת X-הרשאה (X-Goog-Api-Key: YOUR-DEVELOPER-KEY). ערך הכותרת X-Authorization הוא תלוי אותיות רישיות. אם אין לכם מפתח פיתוח, קראו את הוראות השימוש בהגדרה.

דוגמה לשימוש ב-Curl:

curl -i -s -k -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "X-Goog-Api-Key: " -d "{urls: ['https://example.com']}" "https://acceleratedmobilepageurl.googleapis.com/v1/ampUrls:batchGet"

החלפה של כתובות URL בכתובות URL של AMP

השיטה batchGet מחזירה את המיפוי של כתובות URL של AMP בקובץ JSON:

{ 
 "ampUrls": [
  { 
   "originalUrl": "https://example.com",
   "ampUrl": "https://example.com",
   "cdnAmpUrl": 
     "https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com"
  }
 ],
 "urlErrors": [
  { 
   "errorCode": "NO_AMP_URL",
   "errorMessage": "AMP URL not found.",
   "originalUrl": "http://www.example.com/no-amp-version.html"
  }
 ]
}

גם כתובת ה-URL המקורית של ה-AMP וגם הכתובת ששמורה במטמון AMP של Google יוחזרו בגוף התגובה. מומלץ להשתמש ב-"cdnAmpUrl" במקום ב-"ampUrl", כדי שלאפליקציה תהיה את כל היתרונות של מטמון AMP של Google.

יש להגדיר הפניות אוטומטיות

בכל פעם שאתם מעבירים את המיקום של קובצי ה-AMP בשרת, הגדירו הפניות אוטומטיות ממיקומים ישנים למיקומים חדשים. מטמון AMP של Google עוקב אחר הפניות אוטומטיות במהלך פתרון כתובות URL של AMP.

אם כתובת ה-URL מפנה לכתובת URL אחרת של AMP, מטמון ה-AMP של Google מחזיר תוכן ושומר את התוכן במטמון.