Dàn xếp

Dàn xếp AdMob là một tính năng cho phép bạn phân phát quảng cáo đến các ứng dụng của mình từ nhiều nguồn, bao gồm Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch AdMob. Dàn xếp AdMob giúp tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy và tăng khả năng kiếm tiền của bạn bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy mạng tốt nhất để phân phát quảng cáo.

Hướng dẫn này cung cấp đầy đủ mọi thông tin mà bạn cần để tích hợp tính năng dàn xếp vào ứng dụng AdMob.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tích hợp tính năng dàn xếp cho một định dạng quảng cáo, bạn cần tích hợp định dạng quảng cáo đó vào ứng dụng của mình:

Chọn mạng dàn xếp

Tính năng dàn xếp của Google hỗ trợ hơn 30 mạng quảng cáo bên thứ ba. Khi tích hợp tính năng dàn xếp, bạn cần phải thay đổi ở những vị trí sau:

Giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba
Đăng ký mạng quảng cáo bên thứ ba và tạo một vị trí trong giao diện người dùng của họ.
Giao diện người dùng của AdMob
Cập nhật các tùy chọn cài đặt dàn xếp của đơn vị quảng cáo để bao gồm mạng quảng cáo này. Bạn cũng nên thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo cho các mạng quảng cáo hỗ trợ đơn vị đó.
Mã ứng dụng
Cập nhật ứng dụng của bạn để bao gồm SDK của mạng quảng cáo bên thứ ba và thư viện bộ chuyển đổi giúp trao đổi thông tin giữa Google với mạng quảng cáo bên thứ ba để yêu cầu và phân phát quảng cáo.

Để bắt đầu, hãy chọn một mạng quảng cáo bên dưới và mạng đó sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các sự thay đổi này.

Mạng quảng cáo Biểu ngữ Quảng cáo xen kẽ Quảng cáo video có tặng thưởng Quảng cáo video có tặng thưởng
(API mới)
Hỗ trợ ANO
Nguồn mở và được tạo phiên bản
AdColony Theo quốc gia cụ thể
AppLovin Theo quốc gia cụ thể
Chartboost Theo quốc gia cụ thể
Facebook Theo quốc gia cụ thể
InMobi Theo quốc gia cụ thể
ironSource Theo quốc gia cụ thể
maio Toàn cầu
MoPub Theo quốc gia cụ thể
myTarget Theo quốc gia cụ thể
nend Toàn cầu
TapJoy Theo quốc gia cụ thể
Unity Ads Theo quốc gia cụ thể
Vungle Theo quốc gia cụ thể
Không phải nguồn mở
AdFalcon Theo quốc gia cụ thể
Flurry Theo quốc gia cụ thể
Fyber Theo quốc gia cụ thể
i-mobile Toàn cầu
Leadbolt Theo quốc gia cụ thể
LG U+AD Không
MobFox Toàn cầu
ONE by AOL Toàn cầu
Tencent GDT Không
Vpon Không
Zucks Theo quốc gia cụ thể

Bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản

Nếu bộ chuyển đổi có nhãn "Nguồn mở và được tạo phiên bản" trong bảng trên, thì điều đó có nghĩa là mã nguồn của bộ chuyển đổi có nguồn mở trong kho lưu trữ GitHub của Google (Android | iOS), cho phép bạn có thể tự gỡ lỗi nếu muốn.

Điều này cũng có nghĩa là kho lưu trữ bintray của Google có chứa các bản dựng bộ chuyển đổi được tạo phiên bản (Android | iOS), các bản dựng này được tạo dựa trên một phiên bản cụ thể của SDK mạng quảng cáo bên thứ ba. Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để biết thêm thông tin.

Phiên bản bộ chuyển đổi

Sơ đồ phiên bản bộ chuyển đổi cho các bộ chuyển đổi được tạo phiên bản là <third-party SDK version>.<adapter patch version>. Ví dụ: nếu một mạng quảng cáo phát hành một SDK phiên bản 1.2.3 mới, bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 mới cũng sẽ được phát hành tới Bintray sau khi được thử nghiệm trên SDK mới đó.

Nếu một bộ chuyển đổi cần cập nhật bên ngoài vòng đời phát hành SDK của bên thứ ba, một phiên bản vá lỗi sẽ được ra mắt. Một bản sửa lỗi cho bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 sẽ được ra mắt trong phiên bản 1.2.3.1.

Hỗ trợ ANO

Khi định cấu hình nhiều mạng quảng cáo cho hoạt động dàn xếp, bạn phải chỉ định thứ tự yêu cầu các mạng này bằng cách đặt CPM tương ứng của các mạng. Bạn có thể gặp khó khăn khi quản lý việc này vì hiệu suất của mạng quảng cáo thay đổi theo thời gian.

Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) là một tính năng cho phép bạn tạo ra CPM cao nhất từ các mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp bằng cách tự động hóa quy trình sắp xếp thứ tự chuỗi dàn xếp để tối đa hóa doanh thu.

Bảng mạng dàn xếp bên trên chứa các giá trị hỗ trợ ANO sau:

Hỗ trợ ANO Ý nghĩa
Country-specific Các giá trị eCPM được tự động cập nhật thay cho bạn trên cơ sở mỗi quốc gia. Đây là loại tối ưu hóa tối ưu.
Global Một giá trị eCPM toàn cầu duy nhất được tự động cập nhật thay cho bạn.
None Bạn phải định cấu hình giá trị eCPM theo cách thủ công cho mạng quảng cáo đó.

Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để xem thông tin chi tiết về cách định cấu hình tính năng Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) cho mạng đó.

Hãy đảm bảo tắt tính năng làm mới trong tất cả các giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba cho đơn vị quảng cáo biểu ngữ dùng trong hoạt động dàn xếp AdMob. Điều này sẽ giúp tránh xảy ra hiện tượng làm mới hai lần do AdMob cũng kích hoạt một lần làm mới dựa trên tốc độ làm mới của đơn vị quảng cáo biểu ngữ.