Dàn xếp

Dàn xếp AdMob là một tính năng cho phép bạn phân phát quảng cáo đến các ứng dụng của mình từ nhiều nguồn, bao gồm Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch AdMob. Tính năng Dàn xếp AdMob giúp bạn tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy và tăng khả năng kiếm tiền bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy mạng tốt nhất hiện đang có để phân phát quảng cáo. Nghiên cứu điển hình.

Hướng dẫn này cung cấp đầy đủ mọi thông tin mà bạn cần để tích hợp tính năng dàn xếp vào ứng dụng AdMob.

Điều kiện tiên quyết

 • Trước khi tích hợp tính năng dàn xếp cho một định dạng quảng cáo, bạn cần tích hợp định dạng quảng cáo đó vào ứng dụng của mình:

 • Bạn mới sử dụng tính năng dàn xếp? Hãy đọc bài viết Tổng quan về tính năng dàn xếp AdMob.

 • Plugin Unity của quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 4.2.0 trở lên.

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho bạn biết cách khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Trong lệnh gọi khởi chạy đó, các bộ chuyển đổi dàn xếp và đặt giá thầu mở cũng được khởi tạo. Bạn cần phải đợi hoàn tất quá trình khởi chạy trước khi tải quảng cáo để đảm bảo mọi mạng quảng cáo đều có trong yêu cầu quảng cáo đầu tiên.

Mã mẫu bên dưới cho bạn biết cách kiểm tra trạng thái khởi chạy của từng bộ chuyển đổi trước khi đưa ra yêu cầu quảng cáo.

using GoogleMobileAds.Api;
using System.Collections.Generic;
...

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  ...

  public void Start()
  {
    // Initialize the Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((initStatus) =>
    {
      Dictionary<string, AdapterStatus> map = initStatus.getAdapterStatusMap();
      foreach (KeyValuePair<string, AdapterStatus> keyValuePair in map)
      {
        string className = keyValuePair.Key;
        AdapterStatus status = keyValuePair.Value;
        switch (status.InitializationState)
        {
        case AdapterState.NotReady:
          // The adapter initialization did not complete.
          MonoBehaviour.print("Adapter: " + className + " not ready.");
          break;
        case AdapterState.Ready:
          // The adapter was successfully initialized.
          MonoBehaviour.print("Adapter: " + className + " is initialized.");
          break;
        }
      }
    });
    ...
  }
}

Chọn mạng dàn xếp

Tính năng dàn xếp của Google hỗ trợ hơn 30 mạng quảng cáo bên thứ ba. Khi tích hợp tính năng dàn xếp, bạn cần phải thay đổi những điểm sau:

Giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba
Đăng ký mạng quảng cáo bên thứ ba và tạo một vị trí trong giao diện người dùng của họ.
Giao diện người dùng của AdMob
Cập nhật các tùy chọn cài đặt dàn xếp của đơn vị quảng cáo để bao gồm mạng quảng cáo này. Bạn cũng nên thiết lập tính năng tối ưu hóa mạng quảng cáo hỗ trợ đơn vị đó.
Mã ứng dụng
Cập nhật ứng dụng của bạn để bao gồm SDK của mạng quảng cáo bên thứ ba và thư viện bộ chuyển đổi giúp trao đổi thông tin giữa Google với mạng quảng cáo bên thứ ba để yêu cầu và phân phát quảng cáo.

Để bắt đầu, hãy chọn một mạng quảng cáo bên dưới và mạng đó sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các sự thay đổi này.

Mạng quảng cáo Biểu ngữ Xen kẽ Có tặng thưởng Đặt giá thầu mở1 Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO)
Không yêu cầu SDK của bên thứ ba
Liftoff Chỉ đặt giá thầu
Pubmatic Chỉ đặt giá thầu
Nguồn mở và được tạo phiên bản
AdColony Theo quốc gia cụ thể
AppLovin Theo quốc gia cụ thể
Chartboost Theo quốc gia cụ thể
Facebook Theo quốc gia cụ thể
Trang web thương mại Fyber Theo quốc gia cụ thể
i-mobile Theo quốc gia cụ thể
InMobi Theo quốc gia cụ thể
ironSource Theo quốc gia cụ thể
maio Trên toàn cầu
MoPub Theo quốc gia cụ thể
myTarget Theo quốc gia cụ thể
nend Trên toàn cầu
Tapjoy Theo quốc gia cụ thể
Unity Ads Theo quốc gia cụ thể
Verizon Media Theo quốc gia cụ thể
Vungle Theo quốc gia cụ thể
Không phải nguồn mở
AdFalcon Theo quốc gia cụ thể
Flurry Theo quốc gia cụ thể
Leadbolt Theo quốc gia cụ thể
LG U+AD Không có
MobFox Trên toàn cầu
Tencent GDT Không có
Vpon Không có
Zucks Theo quốc gia cụ thể

1 Tính năng Đặt giá thầu mở hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm có giới hạn. Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để biết thêm thông tin.

Bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản

Nếu bộ chuyển đổi có nhãn "Nguồn mở và được tạo phiên bản" trong bảng trên, thì điều đó có nghĩa là mã nguồn của bộ chuyển đổi có nguồn mở trong kho lưu trữ GitHub của Google (Android | iOS), cho phép bạn có thể tự gỡ lỗi nếu muốn.

Điều này cũng có nghĩa là kho lưu trữ bintray của Googlec có chứa các bản dựng bộ chuyển đổi được tạo phiên bản (Android | iOS). Các bản dựng này dựa trên một phiên bản cụ thể của SDK mạng quảng cáo bên thứ ba. Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để biết thêm thông tin chi tiết.

Phiên bản bộ chuyển đổi

Sơ đồ phiên bản bộ chuyển đổi cho các bộ chuyển đổi được tạo phiên bản là <third-party SDK version>.<adapter patch version>. Ví dụ: nếu một mạng quảng cáo phát hành một SDK phiên bản 1.2.3 mới, thì bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 mới cũng sẽ được phát hành tới Bintray sau khi được thử nghiệm trên SDK mới đó.

Nếu một bộ chuyển đổi cần cập nhật bên ngoài chu trình hoạt động của bản phát hành SDK bên thứ ba, chúng tôi sẽ cho phát hành phiên bản bản vá. Chúng tôi sẽ phát hành một bản sửa lỗi cho bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 trong phiên bản 1.2.3.1.

Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO)

Khi định cấu hình nhiều mạng quảng cáo cho hoạt động dàn xếp, bạn phải chỉ định thứ tự yêu cầu các mạng này bằng cách đặt CPM tương ứng của các mạng. Bạn có thể gặp khó khăn khi quản lý việc này vì hiệu suất của mạng quảng cáo thay đổi theo thời gian.

Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) là một tính năng cho phép bạn tạo ra CPM cao nhất từ các mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp bằng cách tự động hóa quy trình sắp xếp thứ tự chuỗi dàn xếp để tối đa hóa doanh thu.

Bảng mạng dàn xếp bên trên chứa các giá trị hỗ trợ ANO sau:

Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) Ý nghĩa
Bidding only Mạng quảng cáo chỉ tham gia tính năng Đặt giá thầu mở. Không hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO)
Country-specific Các giá trị eCPM được tự động cập nhật thay cho bạn theo từng quốc gia. Đây là loại tối ưu hóa tối ưu.
Global Một giá trị eCPM toàn cầu duy nhất được tự động cập nhật thay cho bạn.
None Bạn phải định cấu hình giá trị eCPM theo cách thủ công cho mạng quảng cáo đó.

Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để xem thông tin chi tiết về cách định cấu hình tính năng Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) cho mạng đó.

Hãy đảm bảo tắt tính năng làm mới trong tất cả các giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba cho đơn vị quảng cáo biểu ngữ dùng trong hoạt động dàn xếp AdMob. Điều này sẽ giúp tránh xảy ra hiện tượng làm mới hai lần do AdMob cũng kích hoạt một lần làm mới dựa trên tốc độ làm mới của đơn vị quảng cáo biểu ngữ.

Khắc phục sự cố về tính năng Đặt giá thầu mở

Khi bạn tích hợp đối tác Đặt giá thầu mở yêu cầu SDK của mình, các chỉ báo sau đây cho thấy cách tích hợp không đúng:

 • Báo cáo Đặt giá thầu mở hiển thị ít yêu cầu quảng cáo hơn cho đối tác đó so với dự kiến của bạn.
 • Thông số a3p trong yêu cầu quảng cáo của bạn bị thiếu hoặc ngắn (30 ký tự trở xuống).

Thực hiện theo danh sách những việc cần làm sau đây để đảm bảo bạn thiết lập đúng:

 • Trong giao diện người dùng AdMob, đơn vị quảng cáo AdMob của bạn nhắm mục tiêu nhóm dàn xếp có mục nhập Đặt giá thầu mở được định cấu hình cho mạng quảng cáo bên thứ ba đó.
 • Trong giao diện người dùng AdMob, đơn vị quảng cáo AdMob của bạn thuộc về cùng một mã ứng dụng AdMob mà bạn đã chuyển tới SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Bạn đã khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động, và xác minh trạng thái của bộ chuyển đổi là READY trước khi tải quảng cáo.