Dàn xếp

Dàn xếp AdMob là một tính năng cho phép bạn phân phát quảng cáo đến các ứng dụng của mình từ nhiều nguồn, bao gồm Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch AdMob. Tính năng Dàn xếp AdMob giúp bạn tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy và tăng khả năng kiếm tiền bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy mạng tốt nhất hiện đang có để phân phát quảng cáo. Nghiên cứu điển hình.

Hướng dẫn này cung cấp đầy đủ mọi thông tin mà bạn cần để tích hợp tính năng dàn xếp vào ứng dụng AdMob. Thông tin này bao gồm cả cách tích hợp tính năng đặt giá thầu và dàn xếp kiểu thác nước.

Điều kiện tiên quyết

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho bạn biết cách khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Trong lệnh gọi khởi chạy đó, các bộ chuyển đổi dàn xếp và đặt giá thầu cũng được khởi tạo. Bạn cần phải đợi quá trình khởi chạy hoàn tất trước khi tải quảng cáo để đảm bảo mọi mạng quảng cáo đều có trong yêu cầu quảng cáo đầu tiên.

Mã mẫu bên dưới cho bạn biết cách kiểm tra trạng thái khởi chạy của từng bộ chuyển đổi trước khi đưa ra yêu cầu quảng cáo.

using GoogleMobileAds.Api;
using System.Collections.Generic;
...

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  ...

  public void Start()
  {
    // Initialize the Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((initStatus) =>
    {
      Dictionary<string, AdapterStatus> map = initStatus.getAdapterStatusMap();
      foreach (KeyValuePair<string, AdapterStatus> keyValuePair in map)
      {
        string className = keyValuePair.Key;
        AdapterStatus status = keyValuePair.Value;
        switch (status.InitializationState)
        {
        case AdapterState.NotReady:
          // The adapter initialization did not complete.
          MonoBehaviour.print("Adapter: " + className + " not ready.");
          break;
        case AdapterState.Ready:
          // The adapter was successfully initialized.
          MonoBehaviour.print("Adapter: " + className + " is initialized.");
          break;
        }
      }
    });
    ...
  }
}

Chọn mạng dàn xếp

Tính năng dàn xếp AdMob hỗ trợ một số nguồn quảng cáo, với các kiểu tích hợp dàn xếp kiểu thác nước và đặt giá thầu. Hãy chọn một nguồn quảng cáo bên dưới để biết hướng dẫn tích hợp cụ thể cho nguồn quảng cáo đó.

Mạng quảng cáo Quảng cáo biểu ngữ Quảng cáo xen kẽ Quảng cáo có tặng thưởng Đặt giá thầu Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO)
Không yêu cầu SDK của bên thứ ba
Ad Generation Chỉ đặt giá thầu
Chocolate Platform Chỉ đặt giá thầu
Fluct Chỉ đặt giá thầu
Improve Digital Chỉ đặt giá thầu
Index Exchange Chỉ đặt giá thầu
Media.net Chỉ đặt giá thầu
MobFox Chỉ đặt giá thầu
OpenX Chỉ đặt giá thầu
PubMatic Chỉ đặt giá thầu
Rubicon Chỉ đặt giá thầu
Sharethrough Chỉ đặt giá thầu
Smaato Chỉ đặt giá thầu
Sonobi Chỉ đặt giá thầu
TripleLift Chỉ đặt giá thầu
UnrulyX Chỉ đặt giá thầu
Yieldmo Chỉ đặt giá thầu
YieldOne Chỉ đặt giá thầu
Nguồn mở và được tạo phiên bản
AdColony Theo quốc gia cụ thể
AppLovin Theo quốc gia cụ thể
Chartboost Theo quốc gia cụ thể
Facebook Theo quốc gia cụ thể
Trang web thương mại Fyber Theo quốc gia cụ thể
i-mobile Chỉ ở Nhật Bản
InMobi Theo quốc gia cụ thể
ironSource Theo quốc gia cụ thể
maio Chỉ ở Nhật Bản
MoPub Theo quốc gia cụ thể
myTarget Theo quốc gia cụ thể
nend Chỉ ở Nhật Bản
Tapjoy Theo quốc gia cụ thể
Unity Ads Theo quốc gia cụ thể
Verizon Media Theo quốc gia cụ thể
Vungle Theo quốc gia cụ thể
Không phải nguồn mở
AdFalcon Theo quốc gia cụ thể
Flurry Theo quốc gia cụ thể
Leadbolt Theo quốc gia cụ thể
LG U+AD Không
Tencent GDT Không
Vpon Không
Zucks Theo quốc gia cụ thể

Bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản

Nếu bộ chuyển đổi có nhãn "Nguồn mở và được tạo phiên bản" trong bảng trên, thì điều đó có nghĩa là mã nguồn của bộ chuyển đổi có nguồn mở trong kho lưu trữ GitHub của Google (Android | iOS), cho phép bạn có thể tự gỡ lỗi nếu muốn.

Điều này cũng có nghĩa là kho lưu trữ bintray của Google có chứa các bản dựng bộ chuyển đổi được tạo phiên bản (Android | iOS). Các bản dựng này dựa trên một phiên bản cụ thể của SDK mạng quảng cáo bên thứ ba. Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để biết thêm thông tin chi tiết.

Phiên bản bộ chuyển đổi

Sơ đồ phiên bản bộ chuyển đổi cho các bộ chuyển đổi được tạo phiên bản là <third-party SDK version>.<adapter patch version>. Ví dụ: nếu một mạng quảng cáo phát hành một SDK phiên bản 1.2.3 mới, thì bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 mới cũng sẽ được phát hành tới Bintray sau khi được thử nghiệm trên SDK mới đó.

Nếu một bộ chuyển đổi cần cập nhật bên ngoài chu trình hoạt động của bản phát hành SDK bên thứ ba, phiên bản bản vá sẽ cao hơn. Chúng tôi sẽ phát hành một bản sửa lỗi cho bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 trong phiên bản 1.2.3.1.

Bộ chọn dàn xếp

Sử dụng bộ chọn dàn xếp để nhanh chóng tích hợp mọi bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản vào ứng dụng của bạn.

 • Nhấp vào đường liên kết đến người dàn xếp mà bạn chọn.
 • Chọn phiên bản mà bạn muốn tích hợp vào ứng dụng của mình.
 • Truy cập vào trang của từng đối tác để có thêm hướng dẫn về cách tích hợp.
AdColony AppLovin Chartboost Facebook Trang web thương mại Fyber
i-mobile InMobi IronSource maio MoPub
myTarget nend Tapjoy Unity Ads Verizon Media
Vungle

Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO)

Khi định cấu hình nhiều mạng quảng cáo cho hoạt động dàn xếp, bạn phải chỉ định thứ tự yêu cầu các mạng này bằng cách đặt CPM tương ứng của các mạng. Bạn có thể gặp khó khăn khi quản lý việc này vì hiệu suất của mạng quảng cáo thay đổi theo thời gian.

Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) là một tính năng cho phép bạn tạo ra CPM cao nhất từ các mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp bằng cách tự động hóa quy trình sắp xếp thứ tự chuỗi dàn xếp để tối đa hóa doanh thu.

Bảng mạng dàn xếp bên trên chứa các giá trị hỗ trợ ANO sau:

Hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) Ý nghĩa
Bidding only Mạng quảng cáo chỉ tham gia tính năng đặt giá thầu. Không hỗ trợ Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO).
Country-specific Các giá trị eCPM được tự động cập nhật thay cho bạn theo từng quốc gia. Đây là loại tối ưu hóa tối ưu.
None Bạn phải tự định cấu hình giá trị eCPM cho mạng quảng cáo đó.

Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để xem thông tin chi tiết về cách định cấu hình tính năng Tối ưu hóa mạng quảng cáo (ANO) cho mạng đó.

Hãy đảm bảo tắt tính năng làm mới trong tất cả các giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba cho đơn vị quảng cáo biểu ngữ dùng trong hoạt động dàn xếp AdMob. Điều này sẽ giúp tránh xảy ra hiện tượng làm mới hai lần do AdMob cũng kích hoạt một lần làm mới dựa trên tốc độ làm mới của đơn vị quảng cáo biểu ngữ.

Cách khắc phục sự cố với tính năng đặt giá thầu

Khi bạn tích hợp một đối tác đặt giá thầu yêu cầu sử dụng SDK của họ, các chỉ báo sau đây cho thấy cách tích hợp không đúng:

 • Báo cáo đặt giá thầu hiển thị ít yêu cầu quảng cáo cho đối tác đó hơn so với dự kiến của bạn.
 • Không có thông số a3p trong bất kỳ yêu cầu nào sau yêu cầu quảng cáo đầu tiên.

Hãy hoàn thành danh sách những việc cần làm sau đây để đảm bảo bạn thiết lập đúng:

 • Trong giao diện người dùng AdMob, đơn vị quảng cáo AdMob của bạn nhắm mục tiêu một nhóm dàn xếp đã định cấu hình một mục đặt giá thầu cho mạng quảng cáo bên thứ ba đó.
 • Trong giao diện người dùng AdMob, đơn vị quảng cáo AdMob của bạn thuộc về cùng một mã ứng dụng AdMob mà bạn đã chuyển tới SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Trong mã ứng dụng của mình, bạn đã khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động và xác minh trạng thái bộ chuyển đổi là READY trước khi tải quảng cáo.
 • Trong mã ứng dụng của mình, bạn đã đưa vào phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi và tệp nhị phân SDK cho nguồn quảng cáo mà bạn đang cố gắng tích hợp.