پشتیبانی از SDK تبلیغات موبایل

پشتیبانی از موضوعات

برای مشکلات حساب، راهنمایی خط‌مشی، مشکلات عملکرد آگهی، خلاقیت‌های بد تبلیغاتی و سایر مشکلات محصول راهنمایی دریافت کنید.
برای استثناها، خرابی ها یا سایر خطاهای زمان اجرا راهنمایی دریافت کنید.
برای مسائل فنی مربوط به آداپتورهای میانجی کمک بگیرید.
یک ویژگی یا بهبود محصول جدید را درخواست کنید.
برای سایر مسائل فنی مرتبط با ادغام SDK کمک بگیرید.
با توسعه دهندگان دیگر در مورد موضوعات یکپارچه سازی SDK تعامل داشته باشید.