SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được cung cấp dưới dạng bản tải xuống cho iOS. Khi sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google, bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Trang web Google Developers.

Phiên bản 10.14.0
Gói Tải googlemobileadssdkios.zip xuống
Kích thước 20,5 MB
Giá trị tổng kiểm SHA1 f823adaa9e045fa01faff2528d9a59d7c19aca97
Ghi chú SDK quảng cáo trên thiết bị di động dành cho iOS sử dụng giá trị nhận dạng cho quảng cáo (IDFA) của Apple. SDK này sử dụng IDFA theo các nguyên tắc nêu trong thoả thuận cấp phép chương trình dành cho nhà phát triển iOS. Bạn phải đảm bảo tuân thủ các chính sách của thoả thuận cấp phép chương trình dành cho nhà phát triển iOS chi phối việc sử dụng giá trị nhận dạng này.

Ứng dụng mẫu

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng nguồn mở này tại kho lưu trữ GitHub sau: