Pakiet SDK do reklam mobilnych Google

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google jest dostępny do pobrania na iOS. Korzystanie z pakietu SDK do reklam mobilnych Google podlega Warunkom korzystania z usługi w witrynie Google Developers.

Wersja 11.7.0
Pakiet Pobierz plik googlemobileadssdkios.zip
Rozmiar 8,4 MB
Suma kontrolna SHA1 c7606449cedd9161058fe9d488bdd7bc357904da
Notatki Pakiet SDK do reklam mobilnych na iOS wykorzystuje identyfikator reklamowy Apple (IDFA). Pakiet SDK używa identyfikatora IDFA zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie licencyjnej dla programu iOS. Musisz przestrzegać zasad umowy licencyjnej programu iOS, które regulują korzystanie z tego identyfikatora.

Przykładowe aplikacje

Przygotowaliśmy kilka przykładowych aplikacji, które demonstrują korzystanie z pakietu SDK do reklam mobilnych Google. W tym repozytorium GitHub znajdziesz te aplikacje typu open source: