Google Mobile Ads SDK

Google Mobile Ads SDK به عنوان دانلود برای iOS ارائه شده است. استفاده شما از Google Mobile Ads SDK توسط شرایط خدمات سایت توسعه دهندگان Google کنترل می شود.

نسخه 11.6.0
بسته googlemobileadssdkios.zip را دانلود کنید
اندازه 8.3 مگابایت
SHA1 Checksum 4a51ac85f54b769b9f8b3d843f0e478070c23365
یادداشت SDK تبلیغات موبایل برای iOS از شناسه تبلیغاتی اپل (IDFA) استفاده می کند. SDK از IDFA بر اساس دستورالعمل های مندرج در توافقنامه مجوز برنامه توسعه دهنده iOS استفاده می کند. باید اطمینان حاصل کنید که از سیاست‌های توافقنامه مجوز برنامه توسعه‌دهنده iOS که بر استفاده از این شناسه حاکم است، پیروی می‌کنید.

نمونه برنامه ها

ما تعدادی برنامه نمونه ارائه می کنیم که استفاده از Google Mobile Ads SDK را نشان می دهد. می توانید این برنامه های منبع باز را در این مخزن GitHub پیدا کنید: