App Transport Security

App Transport Security (ATS) là một tính năng về quyền riêng tư được ra mắt trong iOS 9. Tính năng này được bật cho các ứng dụng mới theo mặc định và giúp thực thi các kết nối an toàn.

Trên những thiết bị iOS 9 trở lên đang bật tính năng ATS, thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những ứng dụng được tạo bằng Xcode 7 trở lên và có thể ảnh hưởng đến việc tích hợp ứng dụng với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Thông điệp nhật ký sau đây sẽ xuất hiện khi một ứng dụng không tuân thủ ATS cố gắng phân phát quảng cáo qua HTTP trên iOS 9 trở lên:

App Transport Security đã chặn một hoạt động tải tài nguyên HTTP (http://) ở dạng văn bản thô vì tài nguyên đó không an toàn. Bạn có thể định cấu hình cho các trường hợp ngoại lệ tạm thời thông qua tệp Info.plist.

Để đảm bảo quảng cáo của bạn không bị ảnh hưởng bởi ATS, hãy làm như sau:

 1. Nâng cấp SDK quảng cáo trên thiết bị di động lên phiên bản 7.15.0 trở lên.

 2. Thêm các trường hợp ngoại lệ NSAllowsArbitraryLoads, NSAllowsArbitraryLoadsForMedia, và NSAllowsArbitraryLoadsInWebContent vào tệp Info.plist của ứng dụng để vô hiệu hóa các quy định hạn chế của ATS.

  <key>NSAppTransportSecurity</key>
  <dict>
    <key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
    <true/>
    <key>NSAllowsArbitraryLoadsForMedia</key>
    <true/>
    <key>NSAllowsArbitraryLoadsInWebContent</key>
    <true/>
  </dict>
  

  Bắt buộc phải có trường hợp ngoại lệ NSAllowsArbitraryLoads để đảm bảo ATS không ảnh hưởng đến các quảng cáo của bạn trên các thiết bị iOS 9, trong khi bắt buộc phải có các trường hợp ngoại lệ NSAllowsArbitraryLoadsForMediaNSAllowsArbitraryLoadsInWebContent để đảm bảo quảng cáo của bạn không bị ảnh hưởng bởi ATS trên các thiết bị iOS phiên bản 10 trở lên.