GoogleMobileAds Framework Reference

GADNativeCustomTemplateAdLoaderDelegate

@protocol GADNativeCustomTemplateAdLoaderDelegate <GADAdLoaderDelegate>

The delegate of a GADAdLoader object implements this protocol to receive GADNativeCustomTemplateAd ads.