טירגוט

במדריך הזה נסביר איך לספק פרטי טירגוט לבקשה להצגת מודעה.

דרישות מוקדמות

RequestConfiguration

RequestConfiguration הוא מבנה שאוסף מידע על טירגוט כדי ליישם אותו באופן גלובלי באמצעות הפונקציה הגלובלית SetRequestConfiguration().

כדי לעדכן את הגדרות הבקשה, קודם צריך לקבל את ההגדרות הקיימות, לבצע את העדכונים הרצויים ולהגדיר אותם באופן הבא:

 firebase::gma::RequestConfiguration retrieved_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 // .. apply your changes, then:

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

הגדרת תוכן לילדים

לצורך חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט (COPPA), קיימת הגדרה שנקראת "תג לטיפול מותאם לילדים". הגדרת התג הזה מבטאת את האישור שלך שההודעה הזו מדויקת ושיש לך הרשאה לפעול בשם הבעלים של האפליקציה. מובן לך שניצול לרעה של ההגדרה הזו עלול לגרום לסגירת חשבון Google שלך.

כמפתחי אפליקציות, כשאתם שולחים בקשה להצגת מודעה, אתם יכולים לציין אם אתם רוצים ש-Google תתייחס לתוכן שלכם כתוכן לילדים. אם תציינו שאתם רוצים ש-Google תתייחס לתוכן שלכם כתוכן לילדים, ננקוט צעדים כדי להשבית את הצגת המודעות לפרסום לפי תחומי עניין ומודעות רימרקטינג.

אפשר לשנות את ההגדרה על ידי הקצאת האיבר tag_for_child_directed_treatment של ה-struct RequestConfiguration לאחד מהערכים הבאים:

 • צריך להקצות את הערך RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ל-RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue כדי לציין שאתם רוצים שהתוכן שלכם יטופל כתוכן לילדים למטרות של COPPA.
 • מקצים את RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ל-RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentFalse כדי לציין שאינכם רוצים שהתוכן שלכם יטופל כתוכן לילדים למטרות של COPPA.
 • אם אתם לא רוצים לציין את האופן שבו אתם רוצים שהתוכן שלכם יטופל ביחס ל-COPPA בבקשות להצגת מודעות, צריך להקצות את RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ל-RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentUnspecified.

הדוגמה הבאה מראה שאתם רוצים להתייחס לתוכן שלכם כתוכן לילדים בהתאם ל-COPPA:

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_child_directed_treatment =
  firebase::RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

הגדרת התג הזה מהווה אישור לכך שההודעה הזו מדויקת ושיש לך הרשאה לפעול בשם הבעלים של האפליקציה. מובן לך שניצול לרעה של ההגדרה הזו עלול לגרום לסגירת חשבון Google שלך.

אפשר לסמן בקשות להצגת מודעות כך שהן יטופלו עבור משתמשים מתחת לגיל ההסכמה שנמצאים באזור הכלכלי האירופי (EEA). פיתחנו את התכונה הזאת כדי לעזור לכם לפעול בהתאם לתקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR). לתשומת ליבכם, ייתכן שיש לכם חובות משפטיות נוספות בכפוף ל-GDPR. מומלץ לעיין בהנחיות של האיחוד האירופי ולהתייעץ עם יועץ משפטי. חשוב לזכור שהכלים של Google מיועדים להקל על הציות לחוק, ואינם פוטרים בעלי תוכן דיגיטלי מהמחויבויות שלהם בכפוף לחוק. למידע נוסף בנושא ההשפעה של GDPR על בעלי תוכן דיגיטלי

כשמשתמשים בתכונה הזו, הבקשה להצגת מודעה כוללת פרמטר 'תג למשתמשים מתחת לגיל ההסכמה באירופה' (TFUA). הפרמטר הזה משבית בכל הבקשות להצגת מודעות את הפרסום המותאם אישית, כולל רימרקטינג. בנוסף, הוא משבית את הבקשות לספקי מודעות של צד שלישי, כמו פיקסלים למדידת מודעות ובקשות לשרתי מודעות של צד שלישי.

בדומה להגדרות של תוכן לילדים, יש חבר ב-RequestConfiguration כדי להגדיר את הפרמטר של TFUA: tag_for_under_age_of_consent, ואפשר להגדיר אותו באמצעות הערכים המספורים הבאים:

 • מקצים את RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ל-RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue כדי לציין שאתם רוצים שהבקשה להצגת מודעה תטופל אצל משתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA) מתחת לגיל ההסכמה.
 • הקצאה של RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ל-RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentFalse כדי לציין שברצונך שהבקשה להצגת מודעה לא תטופל עבור משתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA) מתחת לגיל ההסכמה.
 • הקצאה של RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent לערך RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentUnspecified על מנת לציין שלא ציינת אם הבקשה להצגת מודעה צריכה להתאים למשתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA) מתחת לגיל ההסכמה.

הדוגמה הבאה מראה שאתם רוצים ש-TFUA ייכלל בבקשות להצגת מודעות:

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_under_age_of_consent =
  firebase::RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

אסור להגדיר בו-זמנית את התגים שמפעילים את ההגדרה 'תוכן לילדים' ואת התג 'משתמשים מתחת לגיל ההסכמה' כ-true. אם כן, ההגדרה של תוכן לילדים מקבלת עדיפות.

סינון תוכן מודעות

אפליקציות יכולות להגדיר סיווג מקסימלי לתוכן מודעה לבקשות שלהן להצגת מודעות דרך RequestConfiguration::max_ad_content_rating field. למודעות AdMob שמוצגות כשההגדרה הזו קיבלה סיווג תוכן ברמה הזו או נמוכה ממנה. הערכים האפשריים לכך מבוססים על סיווגים של תוויות התאמת תוכן דיגיטלי לקהל, והם חייבים להיות אחד מהערכים הבאים:

 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingPG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingT
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingMA

הקוד הבא מגדיר מבנה RequestConfiguration כדי לציין שתוכן המודעה שמוחזר צריך להתאים לסיווג של תווית תוכן דיגיטלי שאינו גבוה מ-G:

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.max_ad_content_rating =
  firebase::RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

AdRequest

האובייקט AdRequest אוסף פרטי טירגוט שנשלחים עם בקשה להצגת מודעה.

כתובת URL של תוכן

כאשר מבקשים מודעה, אפליקציות עשויות להעביר את כתובת ה-URL של התוכן שהן מציגות. כך ניתן להגדיר טירגוט לפי מילות מפתח להתאים את המודעה לתוכן.

לדוגמה, אם האפליקציה מבקשת מודעה בזמן שהיא מציגה תוכן מ-https://www.example.com, אפשר להעביר את כתובת ה-URL הזו כדי לטרגט למילות מפתח רלוונטיות:

 // AdRequest with content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request(/*content_url=*/"https://www.example.com");

 // AdRequest without content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request();