Method: accounts.mediationGroups.create

İlgili AdMob hesabı altında bir uyumlulaştırma grubu oluşturun.

HTTP isteği

POST https://admob.googleapis.com/v1beta/{parent=accounts/*}/mediationGroups

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Uyumlulaştırma grubunun sahibi olan üst yayıncı. Biçim: accounts/{publisherId}

İstek içeriği

İstek metni, MediationGroup öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan MediationGroup örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admob.monetization

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.