Method: accounts.adUnits.create

Belirtilen AdMob hesabı altında bir reklam birimi oluşturur.

HTTP isteği

POST https://admob.googleapis.com/v1beta/{parent=accounts/*}/adUnits

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Belirtilen reklam biriminin oluşturulacağı hesabın kaynak adı. Örnek: accounts/pub-9876543210987654

İstek içeriği

İstek metni, AdUnit öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan AdUnit örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admob.monetization

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.