แชร์ความคิดเห็นและช่วยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โปรดทําแบบสํารวจประจําปีเกี่ยวกับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ปี 2023 ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2023

SDK โฆษณาบนมือถือของ Google

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

The Google Mobile Ads SDK is offered for Android through Google Play services.

The Google Mobile Ads SDK does support devices that don't have Google Play, but the library cannot automatically update itself the way it does on devices with Google Play. To update such devices, you must manually update the Google Play services SDK in your app.

Your use of the Google Mobile Ads SDK is governed by the Google Developers Site Terms of Service.

Latest version of the Google Mobile Ads SDK: 21.5.0 (release notes)
Learn how to import the Google Mobile Ads SDK to your app

Sample apps

We provide a number of sample apps that demonstrate the use of the Google Mobile Ads SDK. You can find these open source applications at this GitHub repository: