Integracja UnrulyX z określaniem stawek

Ten przewodnik jest przeznaczony dla wydawców, którzy chcą korzystać z pakietu SDK do reklam mobilnych Google do wczytywania i wyświetlania reklam UnrulyX z określania stawek.

Wymagania wstępne

Obsługiwane formaty reklam

UnrulyX Określanie stawek obsługuje te formaty reklam:

Formaty
Baner
Reklama pełnoekranowa
Otrzymano
Natywny

Skonfiguruj ustawienia zapośredniczenia AdMob jednostki reklamowej

Musisz dodać UnrulyX do konfiguracji zapośredniczenia jednostki reklamowej. Najpierw zaloguj się na konto AdMob.

Otwórz kartę Zapośredniczenie. Jeśli masz już utworzoną grupę zapośredniczenia, którą chcesz zmienić, kliknij nazwę tej grupy, by ją edytować, i przejdź do sekcji Dodaj UnrulyX jako źródło reklam.

Aby utworzyć nową grupę zapośredniczenia, wybierz Utwórz grupę zapośredniczenia.

Wpisz format reklamy i platformę, a następnie kliknij Dalej.

Nazwij grupę zapośredniczenia i wybierz lokalizacje, na które chcesz kierować reklamy. Następnie ustaw stan grupy zapośredniczenia na Włączona. Następnie kliknij Dodaj jednostki reklamowe. Otworzy się nakładka wyboru jednostki reklamowej.

Powiąż tę grupę zapośredniczenia z istniejącą jednostką reklamową AdMob. Następnie kliknij Gotowe.

Wyświetlona zostanie karta jednostek reklamowych z wybranymi jednostkami.

Dodaj UnrulyX jako źródło reklam

Na karcie Określanie stawek w sekcji Źródła reklam wybierz Dodaj źródło reklam, a następnie UnrulyX. Przeczytaj i zaakceptuj warunki i kliknij Gotowe.

Na koniec kliknij Zapisz, by zapisać ustawienia grupy zapośredniczenia.

To już wszystko. UnrulyX Nie potrzeba żadnych dodatkowych pakietów SDK ani bibliotek adapterów – nie trzeba też zmieniać kodu aplikacji.