แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Site Verification API

หน้านี้จะอธิบายถึงปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเกี่ยวกับ Site Verification API ในฐานะตัวแทนจำหน่าย

400:badRequest

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ Google ไม่พบโทเค็นการยืนยัน หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าใส่โทเค็นในปลายทางเรียบร้อยแล้ว และเรียกเมธอดนี้ต่อไปโดยมีการหน่วงเวลา Backoff จนกว่าคุณจะได้รับการตอบกลับ 200

400:invalidParameter

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อโทเค็นการยืนยันไม่ถูกต้อง เรียกใช้เมธอด webResource.getToken เพื่อรับโทเค็นที่ถูกต้อง

403:usageLimits.dailyLimitExceeded

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การเรียกไปยัง API นี้ถึงขีดจำกัดโควต้ารายวันแล้ว ในการแก้ปัญหานี้ ให้ใช้การหน่วงเวลา Backoff ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขีดจำกัดและโควต้าการใช้งาน