แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Directory API

หน้านี้จะอธิบายถึงปัญหาที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับ Directory API ในฐานะตัวแทนจำหน่าย

400:badRequest

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องไปยังเมธอด

หากใช้เมธอด users.get ให้ตรวจสอบว่าค่าที่ส่งไปยังพารามิเตอร์ userKey เป็นอีเมลหลัก อีเมลแทน หรือรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำของผู้ใช้

หากใช้เมธอด users.list ให้ตรวจสอบพารามิเตอร์ต่อไปนี้

 • พารามิเตอร์ customer: ใช้เฉพาะ customerId ที่ Google สร้างขึ้น อย่าใช้โดเมนจริงของลูกค้า เราขอแนะนำให้ใช้พารามิเตอร์นี้ เนื่องจากหากลูกค้ามีโดเมนรอง พารามิเตอร์ domain จะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่มีอีเมลในโดเมนนั้นเท่านั้น
 • พารามิเตอร์ domain: ใช้โดเมนของลูกค้าจริงเท่านั้น อย่าใช้
  customerId ที่ Google สร้างขึ้น

403:domainCannotUseApis

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าปิดใช้สิทธิ์เข้าถึง Admin SDK API ของตัวแทนจำหน่าย หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดขอให้ลูกค้าเปิดใช้การเข้าถึง Admin SDK API อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ควบคุมการเข้าถึง API

หากคุณต้องการรับจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันและได้รับข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้ช่อง licensedNumberOfSeats จากแหล่งข้อมูลการสมัครใช้บริการแทนการเรียกใช้เมธอด users.list

403:forbidden

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เป็นเจ้าของลูกค้าหรือลูกค้าปิดใช้การเข้าถึงของตัวแทนจำหน่ายในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เรียกใช้เมธอด customers.get ก่อนโทรเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของของตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า หรือขอให้ลูกค้าเปิดใช้การเข้าถึงของตัวแทนจำหน่ายอีกครั้งในคอนโซลผู้ดูแลระบบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบของลูกค้า

403:usageLimits.accessNotConfigured

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้เปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ไปที่คอนโซล Google Cloud และเปิดใช้ API โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเปิดใช้ Google Workspace API

409:duplicate

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ใหม่ แต่มีผู้ใช้อีเมลหลักของลูกค้าอยู่ในอีเมลใดอีเมลหนึ่งต่อไปนี้แล้ว

 • บัญชี Google Workspace ปัจจุบันที่คุณพยายามจะเพิ่มไว้
 • ผลิตภัณฑ์อื่นของ Google (ไม่ใช่ Google Workspace)

โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 1. เรียกใช้เมธอด users.get

  หากคุณได้รับการตอบกลับว่า 200 แสดงว่ามีผู้ใช้ในบัญชี Google Workspace ของลูกค้าแล้ว คุณเพิ่มผู้ใช้รายนี้ลงในบัญชีไม่ได้

  หากคุณได้รับการตอบกลับว่า 403 forbidden แสดงว่าโดเมนในพารามิเตอร์อีเมลหลักไม่ใช่ลูกค้าจากพาร์ทเนอร์ หรืออีเมลหลักเคยมีการใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นของ Google ก่อนหน้านี้ และโดเมนของลูกค้าต้องได้รับการยืนยันก่อนจึงจะเพิ่มผู้ใช้รายนี้ได้

 2. หากคุณยืนยันโดเมนของลูกค้าได้ ให้ทำดังนี้

  1. สร้างผู้ดูแลระบบชั่วคราวโดยใช้เมธอด users.insert และดำเนินการจัดสรรต่อไปในขั้นตอนการยืนยันโดเมนขั้นสุดท้าย
  2. เมื่อยืนยันโดเมน ให้เพิ่มผู้ใช้ชั่วคราวลงในพารามิเตอร์ owners[] ของเนื้อความคำขอสำหรับการเรียก webResource.insert โทรออกจนกว่าคุณจะได้รับการตอบกลับว่า 200
  3. หลังจากยืนยันโดเมนแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อชื่อผู้ใช้ชั่วคราวโดยใช้เมธอด users.patch หรือ users.update
 3. หากยืนยันโดเมนของลูกค้าไม่ได้ ให้ทำดังนี้

  1. สร้างผู้ดูแลระบบชั่วคราวโดยใช้เมธอด users.insert
  2. ให้ลูกค้าลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้ชั่วคราวและยืนยันโดเมนผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  3. หลังจากยืนยันโดเมนแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อลูกค้าหรือคุณจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ชั่วคราวก็ได้ คุณจะใช้เมธอด users.patch หรือ users.update ก็ได้

412:limitExceeded

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามีจำนวนใบอนุญาตครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้เมธอด subscriptions.changeSeats และใช้วิธีต่อไปนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสมัครใช้บริการ

 • สำหรับ FLEXIBLE ให้เพิ่มพารามิเตอร์ maximumNumberOfSeats
 • สำหรับ ANNUAL ให้เพิ่มพารามิเตอร์ numberOfSeats