ภาพรวมของ API สำหรับตัวแทนจำหน่าย

วิธีหนึ่งที่ Google นำเสนอบริการผลิตภัณฑ์ของ Google ให้แก่ผู้ใช้คือการส่งผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายบริการ เช่น ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ที่ได้รับอนุญาต เมื่อทำงานกับผู้ค้าปลีก API คุณต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงแนวคิดระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับลูกค้า, แพ็กเกจการชำระเงิน, SKU ของผลิตภัณฑ์ และใบอนุญาต

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจะซื้อใบอนุญาตของผู้ใช้จาก Google และขายต่อใบอนุญาตเหล่านี้ให้กับลูกค้า Google ตัวแทนจำหน่ายจัดการการสมัครใช้บริการของลูกค้าได้โดยตรง หรือหากปรับแต่งบริการหลายรายการ ตัวแทนจำหน่ายจะทำงานร่วมกับผู้รวมบริการเพื่อจัดการลูกค้าได้

ตัวแทนจำหน่ายเลือกใช้แพ็กเกจต่อไปนี้ได้

 • สัญญาผูกมัดรายปี: ตัวแทนจำหน่ายซื้อใบอนุญาตในจำนวนคงที่จาก Google เป็นเวลา 1 ปี ลูกค้าสามารถสร้างตามจำนวนใบอนุญาตได้ แต่ผู้ค้าปลีกจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนใบอนุญาตที่สั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติม ตัวแทนจำหน่ายจะใช้การเรียก API subscriptions.changeSeats เพื่อเพิ่มจำนวนใบอนุญาตที่สั่งซื้อได้
 • ยืดหยุ่น: ทุกครั้งที่ลูกค้าสร้างผู้ใช้ใหม่ Google จะเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจำหน่ายสำหรับใบอนุญาตนี้ สัญญาของตัวแทนจำหน่ายกับ Google จะมีราคา ข้อกำหนดเฉพาะ และจำนวนใบอนุญาตสูงสุด

นอกเหนือจากการจัดการใบอนุญาตของผู้ใช้แล้ว ตัวแทนจำหน่าย (หรือผู้ผสานรวมบริการที่เป็นพาร์ทเนอร์) ยังนำเสนอบริการเพิ่มเติมที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า เช่น การฝึกอบรม โปรโมชัน การโฆษณา ราคา การปรับแต่งการทำให้ใช้งานได้ การแก้ปัญหา และการบำรุงรักษา

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบัญชี Google เข้าถึงบริการของ Google Workspace ได้ เมื่อลูกค้ามอบหมายใบอนุญาตให้กับผู้ใช้ ใบอนุญาตนั้นจะกลายเป็นใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่ ระบบจะนับเฉพาะใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่เมื่อคำนวณจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดของลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า Google เริ่มต้นด้วยบัญชี Google Workspace ที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดค่าไว้ เมื่อตั้งค่าบัญชีของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายจะระบุชื่อโดเมนหลัก อีเมลสำรอง และที่อยู่จริง จากนั้นตัวแทนจำหน่ายจะสร้างการสมัครใช้บริการสำหรับ SKU ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่มีให้ลูกค้าด้วย ลูกค้าโฮสต์บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สั่งซื้อบัญชีลูกค้าใหม่

แผน

แพ็กเกจจะกำหนดข้อกำหนดในการเรียกเก็บเงินของตัวแทนจำหน่ายกับ Google แผนเหล่านี้ไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ในการเรียกเก็บเงินระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายจะกำหนดข้อกำหนดในการเรียกเก็บเงินของตนเองกับลูกค้า

Sales API รองรับระบบการชำระเงินภายหลังแบบรายเดือนของ Google Workspace ซึ่งมีแพ็กเกจการชำระเงินให้เลือกหลายแพ็กเกจ ดังนี้

 • ANNUAL_MONTHLY_PAY: สัญญาผูกมัดรายปีโดยชำระเงินเป็นรายเดือน
 • ANNUAL_YEARLY_PAY: สัญญาผูกมัดรายปีโดยชำระเงินรายปีเพียงครั้งเดียว
 • FLEXIBLE: แพ็กเกจแบบไม่มีสัญญาผูกมัดที่ชำระเงินรายเดือน
 • TRIAL: แพ็กเกจช่วงทดลองใช้ฟรี
  • ระยะเวลาในการทดลองจะแตกต่างกันได้สูงสุด 30 วัน
  • จำกัดการส่งข้อความรายวันของ Gmail ไว้ที่ 500 ข้อความต่อผู้ใช้
 • FREE: แพ็กเกจฟรีเฉพาะสำหรับการสมัครใช้บริการ Cloud Identity Free Edition

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจเหล่านี้ได้ที่เลือกแพ็กเกจการชำระเงินสำหรับลูกค้า

การสมัครใช้บริการ

การสมัครใช้บริการจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแพ็กเกจการชำระเงินของลูกค้า Google กับ SKU ของผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตของผู้ใช้ สถานะการทดลองใช้ฟรี 30 วัน และตัวเลือกการต่ออายุ บทบาทหลักของตัวแทนจำหน่ายคือจัดการการสมัครใช้บริการของลูกค้า Google

ในตัวแทนจำหน่าย API การสมัครใช้บริการคือทรัพยากร API หลัก ซึ่งจะกำหนดการตั้งค่าสำหรับแพ็กเกจการชำระเงิน ใบอนุญาต ช่วงทดลองใช้ฟรี 30 วัน การต่ออายุ และใบสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า 1 รายสามารถสมัครใช้บริการได้มากกว่า 1 รายการ ต่อ SKU ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดให้กับลูกค้า

การสมัครใช้บริการแต่ละรายการจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งก็คือ subscriptionId เนื่องจาก subscriptionId มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการสมัครใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอย่าใช้ค่า subscriptionId เป็นคีย์สำหรับข้อมูลถาวร คีย์นี้จะใช้งานไม่ได้หากการสมัครใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อจัดการการสมัครใช้บริการ

ผลิตภัณฑ์และ SKU ของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์คือข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของชุดบริการและฟีเจอร์แอปพลิเคชันเฉพาะของ Google ผลิตภัณฑ์อาจมีข้อกำหนด ราคา และรายละเอียดข้อตกลงอื่นๆ ที่ปรับแต่งได้ ผลิตภัณฑ์แต่ละเวอร์ชันจะถูกระบุโดย SKU ของผลิตภัณฑ์ ในเวอร์ชันนี้ Reseller API มีการสมัครใช้บริการสำหรับ SKU แต่ละรายการในผลิตภัณฑ์ Google Workspace, Google ห้องนิรภัย และ Google ไดรฟ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผลิตภัณฑ์และ SKU